Bertsos   To know more about this section

Search criteria

  • Filtratu: Audible online

Found results: 5513

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Arrate Illaro Etxebarria

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ander Elortegi

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Txaber Altube

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa, Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Arrate Illaro Etxebarria, Jone Uria Albizuri

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Txaber Altube, Ander Elortegi

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa, Arrate Illaro Etxebarria

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Txaber Altube, Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ander Elortegi, Jone Uria Albizuri

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Arrate Illaro Etxebarria, Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa, Ander Elortegi

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Txaber Altube, Jone Uria Albizuri

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Arrate Illaro Etxebarria

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Arrate Illaro Etxebarria

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Oihana Bartra

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Malen Amenabar

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Nerea Ibarzabal

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Malen Amenabar, Oihana Bartra

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal, Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Malen Amenabar, Onintza Enbeita

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Oihana Bartra

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Oihana Bartra, Nerea Ibarzabal

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Malen Amenabar

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Beñat Ugartetxea

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Oihana Bartra

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Oihana Bartra

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Malen Amenabar

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Malen Amenabar

2018-11-25 Igorre Txapelketa [Bertsoa] / Beñat Ugartetxea