Bertsos   To know more about this section

Search criteria

  • Filtratu: Audible online

Found results: 5572

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Xabat Galletebeitia

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal, Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Aitor Bizkarra, Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Miren Amuriza

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia, Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza, Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia, Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza, Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas", Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita, Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Aitor Bizkarra

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Eneko Abasolo "Abarkas"

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Miren Amuriza

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Nerea Ibarzabal

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Jone Uria Albizuri

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Xabat Galletebeitia

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-15 Bilbo Txapelketa [Bertsoa] / Onintza Enbeita

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Ibon Ajuriagojeaskoa