General search

New search Type: Extempore verse Stanza name: Zortziko ertaina (hg) / Lau puntuko ertaina (ip)

Found results: 4

2018-12-01 Lekeitio Txapelketa [Bertsoa] / Etxahun Lekue

[Extempore verse]

2009-10-24 Laudio Txapelketa [Bertsoa] / Jon Martin

[Extempore verse]

2007-04-01 Zegama [Bertsoa] / Aitor Mendiluze

[Extempore verse]

1997-10-18 Aramaio Txapelketa [Bertsoa] / Jon Eizmendi

[Extempore verse]