General search

New search Type: Library Author: Azkue, Resurreccion Maria

Refine your search

Found results: 10

Cancionero Popular Vasco I.

[Library]
1990. Book: Basque. Online Library collection

Euskalerriaren yakintza : I. Oitura ta sineskeriak = Literatura popular del País Vasco: I. Costumbres y supersticiones

[Library]
1989. Book: Spanish, Basque. Library collection

Euskalerriaren yakintza : II. Ipuin ta irakurgaiak = Literatura popular del País Vasco : II. Cuentos y leyendas

[Library]
1989. Book: Spanish, Basque. Library collection

Euskalerriaren yakintza : III. Atsotitzak. Esakerak. Aurren izkuntza. Ago-korapiloak ... = Literatura popular del País Vasco : III. Proverbios. Modismos. Lenguaje infantil. Trabalenguas ...

[Library]
1989. Book: Spanish, Basque. Library collection

Euskalerriaren yakintza : IV. Erri-otoitzak. Erri-olerkiak. Ostagikindea ... = Literatura popular del País Vasco : IV. Oraciones populares. Poesías populares. Meteorología ...

[Library]
1989. Book: Spanish, Basque. Library collection

Bein da betiko Batxi Guzur

[Library]
1986. Book: Basque. Library collection

Cancionero popular vasco de Resurrección María de Azkue.

[Library]
1968. Book: Basque. Library collection

Las mil y una canciones populares vascas : [índices del Cancionero popular vasco]

[Library]
1923. Book: Basque. Online Library collection

Atzerritik

[Library]
1912. Article: Basque. Library collection

Diccionario vasco - español - frances = Dictionnaire basque - espagnol- francais

[Library]
19-?. Book: Spanish, Basque, French. Library collection