Biographies - View details   To know more about this section

Mikela Elizegi "Mikela Zintzarri"

Personal details

Name
Elizegi, Mikela "Mikela Zintzarri"
Complet name and surname
Elizegi Bengoetxea, Mikaela
Birth
1869 Asteasu + Asteasu < Tolosaldea < Gipuzkoa < Basque Country
Death
1967 Donostia + Donostia < Donostialdea < Gipuzkoa < Basque Country

Bertsolarism

Main specialization
Bertsolaria

Biographical details

Biography
"Pello Errota" liburutik:

"Mikela, Pello Errotaren seme-alabetatik laugarrena, 1869-ko abuztuaren 19-an jaio zan. 1893-ko urriaren 14-ean, Asteasuko
Ondartza-aurrena baserrira, Antton Kortajarenarekin ezkondu zan. Fameli ederra azi zuan. Azken urteak Donostian igaro zituan, bere alabaren etxean. (..)

Mikela ere bertsolaria izana zan bere denboran. Aitaren bizitza kontatzen duala, bere bi bertsoren berri ematen digu: bata, egun batez Uztapideri bota ziona; ta bestea, Ameriketako aizpari ordañez bialdu ziona.

Larogei urterekin nago ni
gaur munduari begira,
gure denboran beti izan du
bizio orrek segira;
por desgracia aspaldi ontan
aumentatutzen ari da,
len baziran da orain badira,
gero're izango dira.

Eta despedidan:

Orain pentsatutzen det
kantatzen astia,
ondo gobernatuta
ez nago tristia;
oik ez dute merezi
ixilik uztia,
agur, ezkonberri ta
konpañi guztia.
(..)"

Iturria: Zavala, A. "Pello Errota". Auspoa Sail Nagusia. https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/auspoa/10264.pdf ]
Informazio gehiago:
- AZKUNE, Laxaro. Mikaela Elizegi 1869-1967 IN "Bertsolari aldizkaria", 17 zkia., 1995 martxoa, 24-26 orr. http://www.bertsolari.eus/aldizkariak/emakumeak-plazara/

Publications

Argitaratutako liburuak
Pello Errotak jarritako bertsoak. Auspoa, 33 (1964) : http://ttiki.com/41099 ]
Pello Errotaren bizitza alabak kontatua. Auspoa, 32 (1964): http://ttiki.com/41100
Ekoizpen oharrak
Pello Errotari, aitari, idazkari lana egin zion ezkondu artean. Pello Errotaren bertso asko Mikaelak papereratuak dira.