Library - View details   To know more about this section

Oralidad y bertsolarismo vasco

Article: Spanish. Online
Author(s)
Aulestia, Gorka
Title
Oralidad y bertsolarismo vasco / Gorka Aulestia Txakartegi
In
Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca = euskal kultura eta ikerketa aldizkaria, 3, 2020, 259-264
Subjects
Bertsolaritza
Content
Testu osoa
Type of material
Article
ISBN / ISSN
ISSN 1131-5350 ; ISSN-e 2445-0782
[ES] En las siete provincias de Euskal Herria se conservan varias expresiones de literatura oral, entre las que destacan las Pastorales y Mascaradas (teatro popular) y el bertsolarismo (poesía repentizada y cantada sin acompañamiento de ningún instrumento musical), en el que se centra este texto. Su canto es multiforme y las melodías que se emplean en la actualidad son muy variadas para poder expresar adecuadamente los diversos temas que se imponen en la competición.
English

[EN] In the seven provinces of the Basque Country, various expressions of oral literature are preserved, among which Pastorales and Mascaradas (folk theatre) and bertsolarismo (improvised sung verse without any accompaniment from musical instruments) stand out. This text focuses on them. The singing is multifarious and the melodies used in the present day are very varied, thus enabling the appropriate expression of the diverse subject matters imposed during competitions.
Euskara

[EU] Euskal Herriko zazpi probintzietan ahozko literaturako hainbat adierazpen kontserbatzen dira, horien artean Pastoralak eta Maskaradak (herri-antzerkia) eta bertsolaritza (bat-bateko poesia, inolako musika-instrumenturen laguntzarik gabe abesten dena); testu honek bertsolaritza hartzen du oinarri. Kantua multiformea da eta gaur egun erabiltzen diren melodiak askotarikoak dira, lehiaketan finkatzen diren askotariko gaiak modu egokian azaldu ahal izateko.