Búsqueda general

Nueva búsqueda Tipo: Verso no improvisado Lugar: Donibane Lohizune

Resultados: 7

Nere Agurra! [Bertsoa] / Iñaki Eizmendi "Basarri"

[Verso no improvisado]

Eskuara, Eskualdunak eta heyen loriak [Bertsoa] / Piarres Ibarrart "Bettiri"

[Verso no improvisado]

Gaisuak! [Bertsoa] / Bitoriano Iraola

[Verso no improvisado]

Itsua eta sastrea [Bertsoa] / Piarres Ibarrart "Bettiri"

[Verso no improvisado]

Musde Abadia jaunari [Bertsoa] / M. Urrutigoity

[Verso no improvisado]

Ziberuak Laphurdiri [Bertsoa]

[Verso no improvisado]

Marinelaren joan eta ethorriak [Bertsoa] / Martin Guilbeau

[Verso no improvisado]