Biografías - Ver ficha   Más información sobre esta sección

Jose Manuel "Artzai Txikia"

Datos personales

Nombre
Jose Manuel "Artzai Txikia"

Bertsolarismo

Principal dedicación
Bertsolari

Datos biográficos

Biografía
"Andrearekin hagin ateratzen ibiltzen zen. Nongo zen ere ez det beñere entzun izandu. Lanerako gogo gutxi eta jokalaria. Jose Manuel zuen izena. Ez dakit zergatik, baina Artzai Txikia deitzen zioten. Nongoa zen ere, ez dute behin ere entzun izandu. Bakarrik dakit Altzako Txurdiñenen bizi izan zela. Bertsolari azkarra eta zuzena izana behar zuen, eta beregandik darabiltzagun bertsoek ere hala erakusten digute"

Iturria:
- Zavala, Antonio. "Alza'ko bertsolari zaarrak". Tolosa: Auspoa, 1968. Auspoa; 76