Bertsos - Voir fiche   Pour savoir plus sur cette section

Atso-agureak elkarri jarritako bertso zaharrak [Bertsoa] / Pello Mari Etxaburua "Asteasuko Itsua", Juana Manuela Irusta

Information genérale

Kategoria
Ez bat-batekoa
Bertsolaris / Auteurs
Etxaburua, Pello Mari "Asteasuko Itsua"
Irusta, Juana Manuela

Description

Titre
Atso-agureak elkarri jarritako bertso zaharrak
Dokumentuan jasotako izenburua
Atso-agureak alkarri jarritako bertso zarrak
Dokumentuan jasotako bertsoaren hasiera
Andria, bertsolari ederra zera zu
Date
1800-00-00
Nom de la strophe
Zortziko txikia (hg) / Lau puntuko txikia (ip)
Bertso kopurua
20
Bertso dokumentu mota
Liburua

Localisation

Localisation
XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa
Originala / Kopia
Copie

Atso-agureak elkarri jarritako bertso zaharrak [Bertsoa] / Pello Mari Etxaburua "Asteasuko Itsua", Juana Manuela Irusta

Nom de la strophe:  Zortziko txikia (hg) / Lau puntuko txikia (ip)  Dokumentu-mota:  Liburua 
Localisation:  XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa 


1/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Andria, bertsolari
ederra zera zu,
Jaungoikuak emanda
graziya hadezu;
jendia pozez dago
ikusitzeko zu,
Juana Manuela,
asi bear dezu.

2/
[Juana Manuela Irusta:]

Gogorik eztadukat,
lotsa bestetikan,
orra emakumia
naizen partetikan;
toreatzen banazu
aldamenetikan,
ederrak aditzeko
zaude nigandikan.

3/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Andria badaukazu
esateko gala,
ez nazu lotsatuko,
asi beriala;
mantxak izan nitzake
argalak bezela,
bañan ezin erantzun
lapurra naizela.

4/
[Juana Manuela Irusta:]

Aapota balegoke (sic)
errez nun egiña,
mixeriyak badakar
artarako griña,
desiatuagatik
logratu eziña,
ezin piya liteke
argiya baziña.

5/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Gauza gaiztorik ez det
ustez oraindikan
argituko zaidanik
iñun egiñikan;
andria, badaukazu
zer erantzunikan,
orra libertadia
eman bertatikan.

6/
[Juana Manuela Irusta:]

Ordiyak zer eginda
dagoan jakiñ ez,
gaur ere emen nago
bizkarreko miñez;
bart jo ninduzun eta
sufritu eziñez,
negar egin nezake
biyotzetik ziñez.

7/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Zerbait izan liteke,
andrea, bartkuan,
ezaguera pixka bat
artzen det gaurkuan;
lagun gaizto batekin
izan naiz kanpuan,
zer pasa zan ez dakit
etorritakuan.

8/
[Juana Manuela Irusta:]

Gastu-okasiyuak
ez dirade onak,
obek jeneral ditu
ordi daguanak;
oso gaiztotzen zaitu
tabernako egonak,
andrerik ez du biar
orlako gizonak.

9/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Andreari esana
libre eman nion,
orain aditzen degu
tristiak zer dion;
ain gaiztua nitzanik
nik ez nerizkion,
orain lotsetan nago
nork zer derizkion.

10/
Asko gastatzen dezu,
gutxi irabazi,
orrela ez diteke
umerikan azi;
alegiñak egin da
ezin zaitut ezi,
jaterik ematerik
ez dezu merezi.

11/
[Juana Manuela Irusta:]

Alperra zera beintzat,
asko biazuna,
ta gauza txarrarikan
jan nai ez dezuna,
ordituta andria
jotzen dakizuna ...
ez da prenda gaiztua
orlako gizona!

12/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Andria, al zabiltza
gezurrak moldatzen?
orrela ibillirik
etzait akordatzen;
ia esazu ala
noiz gertatu naizen,
gustora egongo naiz
uraxe aditzen.

13/
Esan eta egiñak
pasa biar ontzat,
nozitu biar asko
itxu triste ontzat;
mamiyak zerorrek jan,
ezurrak neretzat,
pegatzen didazula
iduritutzen zat.

14/
[Juana Manuela Irusta:]

Nik mamiyak jan eta
zuri ezurrikan
ez dizut egiñ izan
orrelakorikan;
maite zaitudalarik
txit biyotzetikan,
onena jartzen dizut
zure aldetikan.

15/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Zu zauzkat kuziñari
ta itxu-aurreko,
anparatzalle ona
biar-biarreko;
beti prestatzen zera
nai zaitudaneko,
artan leiala zera,
etzera gordeko.

16/
[Juana Manuela Irusta:]

Zuk itxu-aurreko
ez banazu artzen,
bakarrik juan da zera
tabernan sartutzen;
lanik asko badago
zure diña sortzen,
eleizarik ez dezu
beñere billatzen.

17/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Biotz aulak narabil
onelako gisan,
ezer ere ematen
ez dute elizan,
zintzurra preskatzeko
ni zalia izan ...
zuk nai ziñuzkianak
orra bada esan.

18/
[Juana Manuela Irusta:]

Zintzo bizi gaitezen,
nere Pedro Mari,
laguntza eskaturik
Kristoren Amari;
aurrera segitzeko
bizitza onari,
paperak saldu eta
tira txanpona bi.

19/
[Pedro Mari Etxaburua:]

Egunak badijuaz
gure mundukuak,
neketan eta pobre
oraindañokuak;
suerte on bat digula,
arren, Jaungoikuak,
lenguak atzenduko
ditu gerokuak.

20/
[Juana Manuela Irusta:]

Pedro Mari maitia,
au adi zaidazu:
gaiztua zera baña
neria zera zu;
paperak partitzeko
ixildu biar dezu,
ziarrua pumatzen
deskantsu ar zazu.


Zavala, Antonio. "Alzo'ko Imaz bertsolaria". Donostia: Sendoa, 1967. Auspoa liburutegia; 68-69-70. 351-357 or. https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/auspoa/10634.pdf