Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Pedro Maria Otaño eta bere ingurua (I)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Zavala, Antonio
Izenburua
Pedro Maria Otaño eta bere ingurua (I) / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille]
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 1993
Bilduma
Auspoaren Sail Nagusia ; 6
Gaiak
Bertsolaritza ; Otaño Odriozola, Adriana ; Otaño, Jose Bernardo "Baria" ; Otaño, Pello Mari ; Otaño, Plazida ; Otaño Tapia, Pedro Mari "Errekalde Zaharra" ; Ugartemendia, Juan Jose "Sorondo"
Edukia
Testu osoa
Deskribapen fisikoa
497 or. : argk. ; 24 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
SS 716-1993
ISBN / ISSN
85-85846-80-X
Itzaurrea
"Errekalde Zaarra", Pedro Maria Otaño Tapia (1803-1883) ....................... 19
Bizitzaren argibideak ....................................................................................... 21
Bertso batzuk eta gertaera bat .......................................................................... 25
Ondorengoak ................................................................................................... 33
Jose Bernardo Otaño Lasa (1842-1912) ......................................................... 41
Bizitzaren argibideak ....................................................................................... 45
Udal-gizona ..................................................................................................... 47
Ogibidea .......................................................................................................... 53
Aotik aora ........................................................................................................ 59
Jose Bernardo eta Pello Errota .......................................................................... 70
Aduna .............................................................................................................. 75
"Bernardorekin kantetan" ...... .......................................................................... 80
Erriz-erri .......................................................................................................... 82
Eriotza ............................................................................................................. 89
Ondorengoak ................................................................................................... 91
Oroitzak ......................................................................................................... 110
Jose Bernardo Otañoren bertso-saillak ....................................................... 113
(1878)Zizurkilko Misioak ............................................................................. 115
(1888) "Billabonako kaballero bat..." ............................................................. 120
"Lau bertso berri dizkit..." .............................................................................. 124
(1894)Naitasuna ............................................................................................ 126
Zizurkillen 1894-garren urtian Bernardo Otañok jarriak bere artian ................ 130
Bertso Berriyak Zizurkil-ko Misiyuaren onran 1896-garren urtean jarriyak.....135
Aita Manuel Larramendi-ren bizitza itz neurtuetan ......................................... 143
Pedro Maria Otaño Barriola (1857-1910) .................................................... 149
Zizurkilko urteak ........................................................................................... 151
Karidadeko benta ........................................................................................... 157
Ameriketara leenengo joanaldia ..................................................................... 164
Soldaduska ..................................................................................................... 167
(1879) On Fidel Lizarraga-ri ........................................................................... 171
Ameriketara bigarren joanaldia ...................................................................... 174
Pedro Maria Otaño eta bere ingurua (I)
"Ameriketara nua nere borondatez..." ............................................................ 175
Ameriketatik .................................................................................................. 179
"Nere amigo Vegari ....................................................................................... 182
(1889) Amerikatik osaba Jose Bernardori biralduak oraiñ dala bost urte ........ 184
Anai Joxe ...................................................................................................... 191
Zizurkildik Donostira .................................................................................... 193
Arjentinatik Euskal-Errira ............................................................................. 195
"Bera jaio zan oiaren eske" ............................................................................ 198
Ezkontza ....................................................................................................... 209
Donostian ...................................................................................................... 213
(1894)Ezkontza ............................................................................................ 216
(1894)Ernanin pasia ..................................................................................... 220
Aotik aora ..................................................................................................... 223
Aotik aorako beste zenbait bertso .................................................................. 230
Donostiako bertso-emaitza ............................................................................. 234
(1895) Zerbait liburua ................................................................................... 237
Suskrizioa ..................................................................................................... 241
Arjentinara .................................................................................................... 245
Pedro Maria Otañori azken agurrak, 1898-an Ameriketara joan zanean ......... 251
Arjentina (1898-1910) ................................................................................... 255
(1904)Alkar liburua ..................................................................................... 259
Euskeraren irakasle ....................................................................................... 270
Atoz, Pedro Mari ........................................................................................... 279
Eriotza .......................................................................................................... 286
Pedro Maria Otañoren eriotzaren oiartzunak Euskal-Errian ........................... 291
Ondorengoen berri batzuk .............................................................................. 303
Otañotarrak Donostian .................................................................................. 307
Pedro Maria Otañori eskeiñitako beste bertso batzuk ...................................... 311
Juan Joxe Ugarte (Juan Jose Belderrain Barriola) (1854-1920) ...................... 324
Donostiako Bertsoak (1890-1898) ................................................................ 337
(1891)Amets bat .......................................................................................... 339
(1892)Nasketak ............................................................................................ 351
(1892)B'rekiñ ............................................................................................... 358
(1892)Ordañak .............................................................................................. 360
(1892) Ama Euskara ..................................................................................... 366
(1893) Perrando Amezketarra ......................................................................... 371
(1893) Republika ta Fueroak edo Mendiburuko maiztarra ............................... 373
(1893)Bastilla ............................................................................................... 376
(1893) Españolak eta moruak ......................................................................... 379
(1893) Limosnatxo bat ................................................................................. 381
Beti-betiko ...................................................................................... .............. 388
Arkibidea
Elizakuak edo au mundua! ............................................................................. 392
Gu ta gu-tarrak ............................................................................................... 397
Ernani ............................................................................................................. 398
(1894) Azpeitiko premioa zala-ta ................................................................... 402
(1894)Txepetxa ............................................................................................. 403
(1894) Donostiya - Uxua ................................................................................. 407
(1895)Oroitza ................................................................................................ 414
(1895)Karidadea! .......................................................................................... 415
(1895)Karidadea! .......................................................................................... 423
(1895)Larriya! ............................................................................................... 425
(1895)Larraldeko Magdalena ........................................................................ 432
Iri apustu baten birez ...................................................................................... 439
(1896) Tolosar biursari gazteari ...................................................................... 440
(1896) Aitona gizagaisoa ............................................................................... 446
(1896) Kubako gure anaiai .............................................................................. 456
Maitaro .......................................................................................................... 467
(1896) Aur gurgarriari .................................................................................... 469
Aitona eta illoba ............................................................................................. 474
(1897) Anaitasuna ......................................................................................... 478
(1897) Legazpi aundiari ................................................................................ 489

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra