Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Ustez laguna detan (argitalpena eta itzaurrea : Antonio Zavala)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Artola, Pepe
Izenburua
Ustez laguna detan (argitalpena eta itzaurrea : Antonio Zavala) / Pepe Artola
Argitalpena
Sendoa, 2006
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 297
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
478 or. ; 20 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
SS 225-2006
ISBN / ISSN
84-7907-510-4
Aurkibidea
Pepe Artola Elizetxea (1864-1929) ........................................ 7
Ustez laguna detan ................................................................. 19
Pepe Artolaren esku-idatzitik artutako bertsoak
Zapatari bati ............................................................................ 25
Kandido Soraluzeri, bere karten kontestaziyua ...................... 29
Jose Txapillori ........................................................................ 30
Txapilloren andria (Zelestinari) .............................................. 31
Gabonetarako kantak .............................................................. 32
Amari ...................................................................................... 33
Errege bezperako .................................................................... 34
Euskal Erriyari ........................................................................ 36
Zugatik naiz ilko ..................................................................... 37
Tomas Zapiraini ...................................................................... 39
Maita nazu .............................................................................. 41
Animaliyaren kantak .............................................................. 43
Deabrukeriyak ........................................................................ 45
San Sebastianen martxa .......................................................... 47
Euskal Erriyari ........................................................................ 48
Neska zar bati ......................................................................... 50
Rosariori ................................................................................. 50
Nere betiko ametsa ................................................................. 51
Donostiko neskatxa gaztien aukera........................................ 53
Praisku eta Pello .................................................................... 55
Injeniero lagun euskaldunaren agurra eta karta ..................... 56
Neska zar bati ......................................................................... 58
Donostiar bat bere erriyan ...................................................... 62
Juan Jose Santesteban-i .......................................................... 64
Erregeak ................................................................................. 65
Karidadeko Arrebak ............................................................... 65
Lagunkidedi on bat ................................................................. 66
Artza eta gu ............................................................................ 69
Bilintxen esaera bat ................................................................ 71
Bi dama .................................................................................. 72
Joakinaren egun bat ................................................................ 73
Ama falta ................................................................................ 75
Sagarra eta sagardua .............................................................. 77
Santa Febronia martiria .......................................................... 78
Loiolako inguruan .................................................................. 87
San Sinforniano martiria ........................................................ 89
Euskerari ................................................................................ 92
Gabon kantak ......................................................................... 94
Donostiarra beti festa zale ...................................................... 95
Tolosan gau batian ................................................................. 96
Pelotariyak ............................................................................. 97
Urtearen lau erak .................................................................... 98
Aita Santu Leon ...................................................................... 99
Karmelo Etxegarairi ............................................................... 100
Segurako erretore jaunari ................................................ …. 101
Ignaziyo Urangari ................................................................... 102
San Erasmo edo San Telmoren bizitza edo-ta eriotza.... 103
Okendori ................................................................................ 107
Dama Rosariori ...................................................................... 108
Oroimena ............................................................................... 109
Egun onak .............................................................................. 110
Bizente Elizegi ....................................................................... 111
San Martin Loinazen bizitza eta eriotza ................................. 112
Nere eztaiak. Egun on bat ...................................................... 118
Amagiyarrabaren etorrera ...................................................... 120
Errege bezperan...................................................................... 121
Ama falta ................................................................................ 122
Malko sendo bat gurutze santuari .......................................... 123
Donostiarrak Lizartzan ........................................................... 124
Ama eta lau aizpak ................................................................. 126
Aritz bedeinkatua ................................................................... 128
Jose Maria Iparragirre ............................................................. 130
Arrantzalia .............................................................................. 132
Moyuaren liburutxorako ......................................................... 134
Euskaldun bat bere erriyan ..................................................... 135
Eguarri-Erregiak ..................................................................... 136
Biyotz bi batu edo egun on bat ............................................... 137
Zelebrekeriya .......................................................................... 138
Justatxori ................................................................................ 139
Dama Beatriz Muñoari eskerrak ............................................ 139
Brindis edo aboz botia ............................................................ 140
Mendiko semia ....................................................................... 140
Elkoro apaizak bere lagunari eta familikoari bigalduak.. 141
Sanperiori ............................................................................... 142
Arandia ................................................................................... 144
Nere bizimoduba .................................................................... 146
Maxima Montalba-ri ............................................................... 148
San Juan bezperan Tolosan .................................................... 150
Santa Maria Magdalena egunian ............................................ 152
Ignazio Urangari bere izen-egunian ....................................... 153
Errenteriar pilla, zer kuadrilla! ............................................... 154
Parisen egun bat ...................................................................... 156
Parisko Eiffelko torriaren muturrian ...................................... 158
Xanet-i .................................................................................... 159
Donostiuarren eta Pasai San Juanen estropara ........................ 160
Ubako elizatxoan .................................................................... 163
Sor Kontzepzioni bere izen egunian ....................................... 164
Kontzeziyoko Amari .............................................................. 165
Jesusen munduratzia ............................................................... 166
Novia Salcedo-ri oroimena ..................................................... 167
Gernikako gazteriaren jotia ..................................................... 168
Egun onak .............................................................................. 170
Zer naiz ni! ............................................................................. 171
Jesus gurutzetuari ................................................................... 172
Karidadea ............................................................................... 173
Plegaria .................................................................................. 173
Ernanin jai bat ........................................................................ 174
Pakita Artolak gurasoari ongi etorriya ................................... 175
Tolosan ................................................................................... 176
Tolosan San Juan aurrian ....................................................... 177
Nere opiniyua ......................................................................... 178
Luisita Artolaren liburutxoan ................................................. 179
Mariñel konpartsa Donostian ................................................. 180
Himno edo mariñel kanta ....................................................... 181
Luis Karril, estropara ............................................................. 183
Jose Maria Iparragirreri bere talluntzaren agerkeran ............. 184
Urrena arte eta barkatu ........................................................... 185
Egiyak .................................................................................... 186
Donostiarraren eta Ondarruarraren estropara ......................... 187
Estropara Donostiarrak eta Ondarruatarrak jokatua ............... 188
Aita Larramendi illezkorrari .................................................. 191
Mendaroren astua ................................................................... 192
Nere emazte zanari eriotzaren ondoren .................................. 193
Senar baten tristura! ............................................................... 195
Gaspar Meltxor Jovellanos-ko illezkorrari ............................. 196
Maitasuna Baserriko alabari ................................................... 198
Santo Tomasko feriya ............................................................. 199
Gure izaera ............................................................................. 200
Iñauteriyak .............................................................................. 201
Agur denari ............................................................................. 202
Diosala edo saludo .................................................................. 204
Tomasari ................................................................................. 204
Zuzen gaitian denbora dan artian ............................................ 205
"Artesana" ............................................................................. 206
Tolosan gertatua lengusu baten etxian ................................... 208
Donostiko "Oroitza" .............................................................. 210
Euskal Errira Andaluziyatik .................................................. 210
Karidadea ............................................................................... 211
Zer mundua! ........................................................................... 212
Rosario Artola ........................................................................ 213
Maite detan bati ..................................................................... 214
Sor Josefari bere egunian ........................ ….. 214
Gau tristea! ............................................................................. 215
Errenteriyan ............................................................................ 216
Errenteriko Pilartxori ............................................................. 217
Mariatxori ............................................................................... 218
Eladiari ................................................................................... 219
Ganborenari ............................................................................ 220
Gernikako Arbola gazteari bere aurrian ................................. 222
Nere arreba maite Rosariori bere egunian ............................. 224
Kontzezioko Amari ................................................................ 225
Jesusen jaiotza ........................................................................ 226
Euskal Batzarre ...................................................................... 228
Umoria ................................................................................... 229
Banquete ................................................................................ 230
Himno a la Euskaria .............................................................. 230
Kontzezioko Amari ................................................................ 231
San Jose .................................................................................. 232
Magdalena Larralde ............................................................... 233
Magdalena Larralde ............................................................... 242
Uda berriya ............................................................................. 244
Kontzezioko Amari ................................................................ 245
Gabon kantak ......................................................................... 246
Gabon kantak (Bromakuak) ................................................... 247
Zarautzen ................................................................................ 249
Juanita Etxeberriari ................................................................. 251
Nere maisu eta lagun on Juan Gimoni .................................... 252
San Pelaio ............................................................................... 252
Aurtxo bati .............................................................................. 253
Txarmangarriyari eatsiya liburu berriyan ............................... 253
Oroitza Kuban gudan dabiltzan Españatarrari ........................ 254
Euskerari ................................................................................. 256
Tolosan San Juan eguna .......................................................... 258
Aitona eta billobatxoa ............................................................. 259
Magdalena Larraldekoari ........................................................ 260
Agur, agur! .............................................................................. 261
Gabon kantak ......................................................................... 262
Kontzezioko Amari ................................................................ 263
Villancico-kantak ................................................................... 264
Nere kuttuna ........................................................................... 265
Arrantzale kupigarriyak ......................................................... 266
San Joseren zazpi gozoak ....................................................... 267
On Ramon Gaitan Aialari ongi etorriya ................................. 269
Jesus gurutzetuari ................................................................... 270
San Jose egunian Zarauzko Velasco-ri................................... 271
Euskera ................................................................................... 273
Itsas ibillera ............................................................................ 274
Bedeinkatua izan dedilla beti ta beti pakea ............................ 275
Pakea ...................................................................................... 277
Euskal Erria ............................................................................ 279
Nekazari euskalduna ............................................................... 281
Arrantzale euskalduna ............................................................ 283
Kontzezioko Amari ................................................................ 284
Bizi bitez ama ta euskera ........................................................ 285
San Jose egunian..................................................................... 286
Aita Daniel Baertel-i diesola .................................................. 287
San Pelayo Zarautzen ............................................................. 288
Nere maitea ............................................................................. 290
. Anselma Amiel-koari ....................................................... 290
Tolosari ................................................................................... 291
On Jose Rodoreda jaunari bere egunian ................................ 292
Pepe Aiestari .......................................................................... 292
Konsuelito! ............................................................................ 293
Iñaziri bere egunian ............................................................... 294
Josetxo! .................................................................................. 295
Ama eta semetxoa .................................................................. 297
Donostiyari ............................................................................. 300
Ama falta! .............................................................................. 302
Erregeak ................................................................................ 305
Donostiyari ............................................................................. 306
Gurutze Santu Lezokoari........................................................ 307
Rosendori ............................................................................... 310
Bitori Larreari ........................................................................ 311
Pedro Sopelarteri bere egunian .............................................. 312
"Gurdi-berri" .......................................................................... 312
On Jose Loidi ill da! ............................................................... 313
On Pablo Sarasateri ................................................................ 314
Bateltxuan .............................................................................. 315
Nere izarra .............................................................................. 317
Dugiols-i oroitza ..................................................................... 317
San Jose .................................................................................. 318
Euskal izaera ............................ ...................... .. 319
Zu ere bai! .............................................................................. 320
Jesusen Biyotzari .................................................................... 321
Bizi bedi euskera .................................................................... 322
Libertadia! .............................................................................. 325
On Felix Maria Samaniegori bere ildako eunkidan ................ 326
Ongi etorri ............................................................................... 328
Damuba! ................................................................................. 329
Lege zarra ............................................................................... 330
Euskaratasunak:
I Jaikiera ........................................................................... 332
II Artzain kanta ................................................................. 333
III Bizi bedi Euskal Erriya ................................................ 334
Ijito festa ................................................................................ 335
Menditarra .............................................................................. 337
Ongi etorri .............................................................................. 338
Tolosako mendizale gazteai ................................................... 339
Diosala ................................................................................... 340
Marzelino Soroa ill da! .......................................................... 341
Miserikordiko neskak kantatua Erregiñari ............................. 342
Etxeberria eta Gimon-en Ecos de
Vasconia bildumatik artutako
bertso eta doiñuak
Zuri! ........................................................................................ 345
Kupi zaitea! ............................................................................ 348
Kataliñ .................................................................................... 351
Ku-ku ..................................................................................... 356
Pelegrinuak ............................................................................. 359
Itzaia ....................................................................................... 362
Mañubel ta Praisku ................................................................. 365
Manuelatxo ............................................................................. 369
Damatxo bati .......................................................................... 371
Anjelatxo ................................................................................ 375
Kapitan pillotu ................................................................... 379
Gabon ..................................................................................... 383
Mutil, mutil! ........................................................................... 386
Mendiyan ................................................................................ 390
Txori gaxua! ........................................................................... 395
Mendiko semia ....................................................................... 397
Ama nerea! ............................................................................. 402
Naitasuna!............................................................................... 407
Seme baten tristura ................................................................. 412
Gabonetan ............................................................................... 415
Nere maite polita .................................................................... 418
Upelategi ................................................................................ 422
Orma-txulo batetik.................................................................. 425
Parerik gabea .......................................................................... 428
Ardi kontu ............................................................................... 432
Uda berriya ............................................................................. 435
Mariya, nora zuaz ................................................................... 438
Nere erri maitea ...................................................................... 442
Maite nerea! ........................................................................... 446
Laurak-Bat ............................................................................. 449
Ala dira danak ........................................................................ 452
Iparragirre! ............................................................................. 455
Iru Errege Orienteko .............................................................. 458
Biarritzen etxe batian ............................................................. 462
Mari Domingi ........................................................................ 464
Oroitzen? ................................................................................ 457

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra