Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Txirrita: (Jose Manuel Lujanbio Retegi) (1860-1936) (Bizitza eta bertsoak)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Lujanbio, Manuel "Txirrita"
Izenburua
Txirrita: (Jose Manuel Lujanbio Retegi) (1860-1936) (Bizitza eta bertsoak) / Antonio Zavala (bizitzaren egille eta bertsoen biltzaille)
Argitalpena
Tolosa: Sendoa liburutegia, 1992
Bilduma
Auspoaren Sail Nagusia
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
510 or. : argk. ; 24 cm
Informazio formatua
Liburua
Eduki mota
Bertso dokumentua (Bilduma)
Lege Gordailua
NA 197-1992
ISBN / ISSN
84-7158-164-7
Itzaurrea ................................................................................................................... 9
BIZITZA
Jaiotetxean
Jaiota eta bataioa ...................................................................................................... 19
Ereñozu'ko eliza ...................................................................................................... 20
Latze'n ..................................................................................................................... 21
Txirritaren burua ...................................................................................................... 24
Itaurrean................................................................................................................... 25
Txirrita baserrian
Txirrita'n .................................................................................................................. 29
Anaiaren eriotza ....................................................................................................... 38
Txirritaren aita ......................................................................................................... 39
Txirritaren ama ........................................................................................................ 41
Juan Mari anaia ........................................................................................................ 43
Txirritaren arrebak ................................................................................................... 44
Azken agurra ........................................................................................................... 46
Ezkongai .................................................................................................................. 46
Mutilzar .................................................................................................................... 49
Bare adarduna .......................................................................................................... 50
Lana eta lagunartea
Argintzan ................................................................................................................. 55
Morroi ...................................................................................................................... 61
Parrandan ................................................................................................................. 63
Bonatxo'n ................................................................................................................. 66
Arkibidea
Jokoan ...................................................................................................................... 69
Lantokiko lagunekin ................................................................................................ 71
Oiartzun'go euskal festak ......................................................................................... 73
Txirrita eta garai artako bertsolariak
Txirrita eta Xenpelar ................................................................................................ 79
Txirrita eta Udarregi ................................................................................................ 80
Txirrita eta Otaño'tarrak ........................................................................................... 81
Txirrita eta Pello Errota ........................................................................................... 84
Txirrita eta Gaztelu .................................................................................................. 91
Pello Errota, Gaztelu eta Txirrita ............................................................................. 94
Txirrita eta Txintxua ................................................................................................ 95
Txirrita eta Artzai-txikia .......................................................................................... 97
Txirrita baserrian lau bertsolari ................................................................................ 101
Txirrita eta Pello Zabaleta ........................................................................................ 102
Txirrita eta Prantzes-txikia ....................................................................................... 103
Bi bertsolariren epaile .............................................................................................. 107
Txirrita eta Telleri-txiki ........................................................................................... 108
Puntuan .................................................................................................................... 110
Lau bertsolari Andoain'en ........................................................................................ 113
Txirrita eta Elio ........................................................................................................ 115
Txirrita eta Zubeltzu ................................................................................................ 116
Txirrita eta Olegario ................................................................................................ 117
Txirrita eta Ernani-txikia ......................................................................................... 119
Erriz-erri
Erriz-erri .................................................................................................................. 123
Astigarraga'n ............................................................................................................ 126
Azkoiti'ko Martirietan ............................................................................................. 128
Azkoiti'ko Madarixa'n ............................................................................................. 129
Saastien .................................................................................................................... 130
Permiñ itxua ............................................................................................................. 133
Kuarta tenporak ....................................................................................................... 136
«II da Cánovas...» .................................................................................................... 137
Txirritaren deskalabrua ............................................................................................ 139
Aragoi aldetik .......................................................................................................... 140
Ataun(1915) ............................................................................................................. 141
Arkibidea
Galizia'ko argiñak .................................................................................................... 144
Arnoate'ko sendagillea ............................................................................................. 145
San Juan bezperan .................................................................................................... 147
San Juan festetan ...................................................................................................... 152
Zenbait ateraldi ........................................................................................................ 153
Zenbait gertaera ........................................................................................................ 158
Txirritaren pixua ....................................................................................................... 164
Txirritaren poltsa ...................................................................................................... 165
Zenbait bertso ........................................................................................................... 166
Zelebrekeriak ........................................................................................................... 179
Arrazoi zorrotzak ..................................................................................................... 181
«Zuk il zenduen artzaia» .......................................................................................... 184
Txapelketak eta omenaldiak
Xenpelarren omenaldian .......................................................................................... 191
Bertsolari-eguna (1935-I-20) ..................................................................................... 192
Tolosa'ko txapelketa ................................................................................................. 196
Bertsolari-eguna (1936-I-19) ..................................................................................... 199
Txirritaren omenaldia (1936-III-22) ............................................................................ 208
Gazteluene'n
Txirritaren kezka ...................................................................................................... 217
Oroipenak ................................................................................................................. 218
Bikario jaunarekin .................................................................................................... 222
Subearen errezoa ...................................................................................................... 225
Bi bertso-saltzaille .................................................................................................... 226
Txirrita eta Saiburu .................................................................................................. 227
Bizartegian ............................................................................................................... 233
Eskalea ..................................................................................................................... 235
Kanta zar bat ............................................................................................................ 236
Gaizkiñak ................................................................................................................. 237
Txirritaren koñadua .................................................................................................. 239
Osaba Xaturdino ...................................................................................................... 240
Santa Isabel eguneko meza ...................................................................................... 247
Gazteluene'n ............................................................................................................. 248
Txirritaren aitamenak ............................................................................................... 249
Eriotza ...................................................................................................................... 250
Arkibidea
JARRITAKO
BERTSOAK
Bertso-paperetako
bertsoak
Itzaurrea ............................................................................................................................... 257
Txirritaren bertso-jartzea ...................................................................................................... 258
(1886) Bertso Berriak Txirritak jarriak ................................................................................. 261
(1893) Bertso Berriyak ......................................................................................................... 264
Azpeiti'ko premiyuengatik .................................................................................................... 269
(1904) Bertso Berriak Aita San Martin de Loinaz Beasain'goaren bizitzari jarriak 273
Bertso Berriak («Zeruko Aita, marka itzazu...») ................................................................... 276
Bertso Berriyak ..................................................................................................................... 281
(1909) Bertso Berriak .......................................................................................................... 284
(1910) Bertso Berriyak ........................................................................................................ 287
(1912) Kantabria'ko itxas-gizonai oroipen bat ..................................................................... 290
(1913) Bertso Berriak Txirritak jarriak ................................................................................ 296
(1914) Aita Zapirain'i ........................................................................................................... 299
(1916) Bertso Berriyak misiolari pasionistai Joxe Manuel Txirritak jarriak ........................ 300
(1916) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ............................................................................. 303
(1918) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ............................................................................ 306
Bertso Berriyak I. T. T.'ek jarriyak ....................................................................................... 309
Bertso Berriak (Europa'ko gerra, 1914-1918) ....................................................................... 311
(1919) Bertso berriak ........................................................................................................... 314
«Salsamendi'ko billera orretan...» ......................................................................................... 318
«Dama gazte bat adoratzeko...» ............................................................................................ 320
«Kaliporniya'n zer pasatu dan...» ........................................................................................ 323
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ........................................................................................ 324
Fermin Imaz eta Txirritaren sesioa ....................................................................................... 328
Bertso Berriyak (Fermin Imaz'ek Txirritari) ......................................................................... 329
Bertso Berriak Txirritak jarriak ............................................................................................ 332
Bertso Berriyak (Fermin Imaz'ek Txirritari)......................................................................... 335
Bertso Berriak Txirritak jarriak ............................................................................................ 339
Bertso Berriyak Fermin Imaz'ek Txirritari jarriyak .............................................................. 342
Bertso Berriyak ..................................................................................................................... 345
(1923 edo 1924) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ............................................................. 348
Bertso Berriak Txirritak jarriak Pernando Amezketarrari .................................................... 351
Korrika-apustua .................................................................................................................... 354
Erratxu'ren txerria ................................................................................................................. 355
«Andik urrengo jai-arrats batez...» ....................................................................................... 357
(1926) Bertso Berriyak Uzkudun'eri Txirritak jarriyak ........................................................ 358
José Lizarazu bertsolaria ...................................................................................................... 361
Arkibidea
Bertso Berriyak ........................................................................................................ 363
(1927) Bertso Berriyak ............................................................................................ 366
(1927) Bertso Berriak Txirritak jarriak ................................................................... 369
Bertso Berriak .......................................................................................................... 371
Bertso Berriak Txirritak jarriak ............................................................................... 374
Bertso Berriak .......................................................................................................... 376
«Senarrarentzat nai zituenak...» ............................................................................... 378
(1930) Bertso Berriyak Begi-txikiyak esan da Txirritak jarriyak ............................ 379
(1931) Bertso Berriyak Astiasu'ko Juanito Kortajarena'k jarriyak .......................... 382
«Oien kontuak» ....................................................................................................... 385
Bertso Berriak Kortajarena'k esan da Asteasu.ko Aranburu-berri'k jarriyak .......... 386
Begi-txikiyaren bei, gurdi, asto ta idiak .................................................................. 389
(1931) Bertso Berriyak ............................................................................................ 391
(1931) Bertso Berriak Antxo'ko euskal festari José Migelek jarriak ....................... 394
Igandetako euskal orriarako ..................................................................................... 397
(1935) Bertso Berriyak ............................................................................................ 398
(1935) Bertso Berriyak ............................................................................................ 402
Bertso Berriyak («Árbol izugarri bat») ................................................................... 405
Bukatu gabeko jarri-aldia ........................................................................................ 409
Zarraren agurra ........................................................................................................ 410
«Txirrita'ren testamentua»
«Txirrita'ren testamentua» ....................................................................................... 415
Atso gezurti bati ...................................................................................................... 417
Bertso Berriyak neskazar bat tentatzen Txirritak jarriyak ....................................... 420
Iru bertso ................................................................................................................. 423
(1929) Neskazar gaztia ............................................................................................. 424
Dantzariyaren premiyua .......................................................................................... 426
Amerikako bizitza ................................................................................................... 427
Alperraren suertia .................................................................................................... 430
(1895) Reina Regente'ri ........................................................................................... 431
(1906) Bertso Berriak .............................................................................................. 432
Aita eta sui-gaia ....................................................................................................... 435
Nagusiya ta maiztarra .............................................................................................. 436
Bertso Berriak Txirritak jarriak ............................................................................... 438
Txirritaren lendabiziko bertso-lagunak .................................................................... 443
Arkibidea
«Bertsolariya»
«Bertsolariya» ...................................................................................................................... 447
(1931) Bertso Berriyak aurtengo estropadari jarriyak .......................................................... 450
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ........................................................................................ 452
(1933) El gran milagro de la Virgen de Ezquioga ............................................................... 454
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ........................................................................................ 458
(1931) Mundu ontako bizi-modua ....................................................................................... 460
Bartolo ta Mari Iñaziren pasadizuak .................................................................................... 462
Oraingo neskatxen jazkera ................................................................................................... 464
Norteko tren-bideari ............................................................................................................. 468
(1931) Ezkioga'ko agermenari .............................................................................................. 470
Bertso berriak usurbildar José Urdanpilleta'k jarriak ........................................................... 473
Gure txakurrari ..................................................................................................................... 477
Nere andreari ......................................................................................................................... 479
Galai on bat .......................................................................................................................... 481
Lopetegi'tar on José Maria'ri ................................................................................................ 483
(1931) Santo Romaseko feriya ............................................................................................. 485
Bi gauzik onenak zer ote dirán .............................................................................................. 487
«Proportziyo bat izandu nuen...» ......................................................................................... 490
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak ........................................................................................ 493
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak (Amets bat) ..................................................................... 496
Senarra ta emaztia ................................................................................................................ 499
Aurtengo estropadari ............................................................................................................. 501

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra