Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Txirritaren bertsoak I

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Lujanbio, Manuel "Txirrita"
Izenburua
Txirritaren bertsoak I / Antonio Zavala
Argitalpena
Tolosa: Sendoa Liburutegia, 1971
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 101-102
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
275 or. : doin. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Eduki mota
Bertso dokumentua (Bilduma)
Lege Gordailua
SS 75-1971
Itzaurrea .................................................................. 11
Txirritaren bertso-jartzea ......................................... 17
(1883) Bertso Berriak Txirritak jarriak: "Milla
zortzireun larogei eta — gaude seigarren urtian..."
.................................................................. 23
(1893) Bertso Berriyak: "Apellidua Olazabal
det..." ................................................................... 30
(1904) Bertso Berriak Aita San Martin de Loinaz
Beasain'goaren bizitzari jarriak: "Bertso
berriak jartzera nua — Aita San Martin Loinaz'i..."
................................................................ 39
Bertso Berriak: "Zeruko Aita, barka itzatzu -
pekatarien pausuak..." ......................................... 46
"Il da Cánovas..." .................................................... 57
Bertso Berriyak: "Bertso berriyak jartzera nua -
oraiñ neska zar batentzat..." ................................. 59
(1909) Bertso Berriak: "Bertso berriak jartzera
nua — ejenplo eder batian..." .......................... 66
(1910) Bertso Berriyak ................................. 'k bere
andregaiari jarriak: "Gauden milla ta bederatzi
eun — amargarrengo urtian..."................73
(1913) Bertso Berriak Txirritak jarriak: "Deklaratzera
nua kaso bat — Valle Baztan'en pasia..."
................................................................... 80
(1914) Aita Zapirain'i: "Gure aita Zapirain -
euskaldun abilla..." .............................................. 87
(1916) Bertso Berriyak misiolari pasionistai Joxe
Manuel Txirritak jarriak: "Gaude milla ta
bederatzieun — amaseigarren urtian..."...............89
(1916) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak: "Bertso
Berriyak jartzera nua — euskera eder batian..."
................................................................. 95
(1918) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak: "Zori
gaiztoan fundatutako — Alemaniya'ko gerra..."
................................................................... 102
(1919) Bertso Berriyak: "Milla bederatzi eun
kunplitu eta — emeretzigarren urtian..."..............108
"Salsamendi'ko billera orretan..." ........................... 118
"Dama gazte bat adoratzeko..." .............................. 120
"Kaliporniya'n zer pasatu dan..." ............................ 125
Bertso Berriyak Txirritak jarriyak: "Orain bi
milla urte inguru — bezela ziran asiyak..."……..127
Bertso Berriyak: " .......................................... au
da — nik dadukadan graziya..." .......................... 136
(1923 edo 1924) Bertso Berriyak Txirritak jarriyak:
"Lagun on batek enkargatu nau —
bertso berriyak jartzeko..." .................................. 143
Bertso Berriak Txirritak jarriak Pernando Amezketarrari:
"Ijiniero baten etxera — juan zan
egun batian..." ..................................................... 151
Korrika-apustua: "Prazuelako pondan — Patxiren
etxian..." .................................................... 158
Erratxu'ren txerria: "Goiko Jaun ona, eman
zadazu — kantatutzeko grazia..." ........................ 160
"Andik urrengo jai-arrats batez..." .......................... 165
(1926) Bertso Berriyak Uzkudun'eri Txirritak
jarriyak: "Gaude milla ta bederatzi
eun da — ogei eta sei urtian..." ........................... 166
Jose Lizarazu bertsolaria ......................................... 172
Bertso Berriyak: "Bertso Berriyak jartzera
nua — euskera eder batian..." ............................. 177
(1927) Bertso Berriak: "Gipuzkoa'ko Oiartzun
deitzen — diogun erri batian..." .......................... 184
(1927) Bertso Berriak Txirritak jarriak: "Siglo
berriyan gaude ogei ta — zazpigarrengo
urtian..."............................................................... 190
Bertso Berriak: "Frantzes euskaldun batek —
esan ziran atzo..." ................................................ 195
Bertso Berriak Txirritak jarriak: "Denbora,
leku, zeru ta lurrak — izar da illargi, eguzkiyak..."
............................................................... 202
Bertso Berriak ................................. 'k andregaiari
jarriak: "Bertso berriyak jartzera nua, —
gusto duenak aditu...".......................................... 208
"Senarrarentzat nai zituenak..." .............................. 213
(1930) Bertso Berriyak Begi-Txikiyak esan da
Txirritak jarriyak: "Milla urte ta bederatzieun
— ogei ta amargarrena..." ............................ 214
Bertso Berriyak Astiasu'ko Juanito Kortajarenak
jarriyak: "Siglo berriyan gauden ogei
ta — amaika urtetan gera..." ............................... 221
"Oien kontuak oraindik ere..." ................................ 228
Bertso Berriak Kortajarena'k esan da Asteasu'ko
Aranburu-berri'k jarriyak: "Milla gañera
bederatzireun — oi ta amargarren urtian..."
................................................................. 229
Begi-Txikiyaren bei, gurdi, asto ta idiak: "Bertso
berriyak jartzera nua — euskera eder batian..."
.................................................................. 235
(1931) Bertso Berriyak: "Milla urte ta bederatzireun
— ogei ta amaikagarrena..." .................... 239
(1931) Bertso Berriak Antxo'ko euskal festari
Jose Migelek jarriak: "Milla urte ta bederatzi
eun — ogei ta amaikagarrena..."…………..246
Igandetako euskal orrirako: "Ontzat artu det
Pueblo Vasco'an..." ............................................. 252
(1935) Bertso Berriyak: "Milla urte ta bederatzi
eun — ogei ta amabostian..." ......................... 254
(1935) Bertso Berriyak: "Milla beatzireun eta
ogei ta — amabostgarren urtia..." ....................... 263
Bukatu gabeko jarri-aldia: "...nere pasadizuak
— bear ditut esan..." ....................................... 270

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra