Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Nere apurra

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Enbeita, Balendin
Izenburua
Nere apurra / Balendin Enbeita
Argitalpena
Tolosa: Auspoa, 1974
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 117-118
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Deskribapen fisikoa
269 or. : argk. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
SS 33-1974
ISBN / ISSN
00352
ITZAURREA ......................................................... 11
OARRA .................................................................. 23
Ariatza'ko Kurutz deunaren jaiak ........................... 25
Gabon-gaba ............................................................. 30
Enbeita aita eta semia ............................................. 32
Karnabal-egunez ..................................................... 33
Tabernatikan etxera ................................................. 34
Pipas eta Enbeita Balendin ..................................... 35
Eguzki, argi laguntzaillia ..................................... 36
Aloiña mendi gañian ............................................... 39
Uzparitxa, neure jaiotza-lekua ............................... 42
Arratia'ko basurdia ................................................. 45
Uzparitxa mendi gañetik begira nere baserriari 49
Alperra eta fiña ....................................................... 52
Uda azkena .............................................................. 54
Arraitia'ko mixiñoiak dirala-ta ............................... 57
Gabon-abestiak ....................................................... 59
Muxika-Ormaetxe*ko txakoliña ............................. 62
Maitasuna zer da? ................................................... 63
Uzparitxa mendiko kurutza .................................... 65
Muxika-tik Ipar-Amerika'ra .................................... 66
Ariatza'ko Garriko'ri ............................................... 69
Oiz'ko belea Oiz'era ................................................ 71
Neska-mutillak eta zarra ......................................... 73
Gabaz ameslari ....................................................... 76
Agur, Mirentxu! ..................................................... 79
Arantzazu'ko aitona dala-ta ..................................... 82
Modan balego, zorioneko litzake euskera ............. 86
Zorion billa ............................................................. 89
Arantzazu'ko euskaltzaleen biltzarrean abestutatako
bertsoak ..................................................... 90
Baserri-sukaldea .................................................... 96
Bertsolari baten eriotza ........................................... 98
Baserria ................................................................... 100
Arrantzaleak, Dakarrera juan diranak .................... 101
Astoa eta errotaria ................................................... 102
Maitasun garbia ....................................................... 104
Mutilzar bateri ......................................................... 107
Goiz-Argi, ongi etorri .............................................. 109
Edurra eta zozoaren autua Txepetxak erabagi ... 112
Bizkaiko gure mendiak ........................................... 114
Bertsolaria zelan egin ............................................ '. 116
Kukua eta txindorraren autua txepetxak erabagi
...................................................................... 118
Maitasunaren azkena ............................................. 121
Zesterua .................................................................. 123
Txepetxa ................................................................. 125
Agur, Ariatza! ........................................................ 127
Aita Martin (G. B.) ................................................. 128
Gora euskera! ......................................................... 130
Joanes artzaiñaren siñismena ............................... 131
Kirsti Liikanen ....................................................... 134
Neure baserriko bizitza ........................................... 138
Orixe jauna (G. B.) ................................................. 141
Arteaga'tar Ijinio dala-ta ...................................... 144
Arrantzalea ............................................................. 149
Jesusen eriotza ........................................................ 151
Uztapide, txapeldun ................................................ 153
Juan oge ta irugarrena il da! ................................ 156
Soloeta'tar Ilario jauna omen-jaian ................. 158
Al dala argiz ibilli! .............................................. 160
Adan eta Eba sagarra jan da gero ............................ 164
Aundikeriak ondoren onik ez ................................ 167
Azeriaren kontuak ............................................... 170
Mingañezkuak ez dau balio, biotzak maite ez
badau .................................................................. 172
Ezkondutia ona ete da? ........................................... 174
Ariatza'ri ................................................................. 176
Joseba Deunari eskatzen .................................... 177
Ameriketara diru billa joateko amesean dagoan
semia eta ama ..................................................... 180
Ama ........................................................................ 183
Senar-emaztiak autuan ............................................ 185
Bake osorik ez ........................................................ 188
Euskera gatxa dala ikasteko .................................... 190
Gaua ....................................................................... 191
Eskuak utsik ........................................................... 193
Lekeitio eta Azkue jauna ........................................ 194
Sortzez Garbiko Amari ........................................... 195
Australia'ra juan ziran gazteai ................................. 198
Marti-zozo kantaria ............................................... 200
Uriko aguazilla ta txoferra ...................................... 202
Arrate ixilik ............................................................ 205
Orban bako lore ...................................................... 207
Sorgiña eta mutil sendua ...................................... 209
Baserri uts gaxoai ............................................. ... 212
Imanol anai gaztienari, Benezuela'n amasei urte
egiñari ................................................................. 214
Lengo bizitza eta gaurkua ....................................... 217
Gaurko neskatxak ...................... .......................... 220
Txistularia ............................................................... 222
Itxaropena bearreko dau gizonak bizi izateko ... 224
Udaberria, ongi etorria! ......................................... 226
Arrospide osalaria zanari ........................................ 227
Iyurreta'n ................................................................. 229
Bizitza barri ............................................................ 230
Gazte-denbora ez da etorriko ............................... 232
Garai´ko dantzariari ........................................... 234
Kontzientzi ustela ................................................... 236
Zar-gazteak ............................................................. 238
Dirua, danon errege ................................................. 240
Baserritarrak kejaz ............................................... 243
Maite mindua .......................................................... 245
Ama euskera ............................................................ 247
Eskubide bardiña ..................................................... 249
Xabier'eko Prantzisko Deuna ............................... 251
Gabonak dirala-ta .................................................... 253
Igor il zanekoak ....................................................... 256
Egiñak egin eta or konpon! .................................... 258
Ezkontza ................................................................. 260
Arro aundia eta arro apala ....................................... 262
Amari biotzez .............................................. .......... 264

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra