Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Zapirain anaiak : Juan Krutz (1867-1934), Joxe (1873-1957)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Zapirain, Joxe (1873-1957) ; Zapirain, Juan Kruz (1867-1934)
Izenburua
Zapirain anaiak : Juan Krutz (1867-1934), Joxe (1873-1957) / Antonio Zavala
Argitalpena
Tolosa: Auspoa, 1975
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 123; 124; 125
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
349 or. doin. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
ISBN / ISSN
84-7158-075-6
ZAPIRAIN ANAIAK (BIZITZA)
Iru Zapirain ............................................. 9
Aita ere bertsolari .................................. 10
Juan Krutz, jaio ................................... 12
Joxe, jaio ................................................ 16
Senideak ................................................. 17
Gerratea ................................................. 19
Telleria .................................................. 20
Bordaxar ................................................. 22
Juan Krutz, alargun ............................. 24
Joxe, alargun ....................................... 26
Juan Krutzen bertso-lanak ...................... 27
Joxeren bertso'-lanak ........................... 31
Juan Krutz, aotik aora ............................ 36
Joxe, aotik aora ...................................... 37
Juan Krutzen azken urteak .................. 44
Joxeren azken urteak ............................ 47
Gure aitaren pasadizuak (Manuel Zapirain'ek)
...................................... 49
JUAN KRUTZ ZAPIRAIN'EN BERTSO
LANAK
Santa Jenobeba (Argibideak) ............... 61
Santa Jenobeba (Bertsoak) .................... 78
Santa Jenobebaren itz bi ................... 78
Jenobebaren ezkontza ...................... 80
Sigifredo - palaziyuan Jenobebaren
sarrera ............................................ 83
Jenobeba sartzen dute presondegian 89
Jenobeba basamortura ...................... 96
Jenobebaren basamortuko bizitza 99
Sigifredo kondia gerratik bueltatzen 110
Sigifredok bere esposa Jenobeba arkitzen
du ........................................ 113
Jenobebak bere guraso zarrak ostera
ikusten ditu .............................. 122
Jenobebaren eriotza ............................. 129
Bukaera ............................................ 131
«Ai gure antxiñeko guraso nobliak...» 133
«Kristok abisatzian...» ........................... 146
Azkeneko gaba ........................................ 151
Ai au barrengo illuntasuna! .................. 158
Gure euskera ........................................... 161
Oraingo legia ....................................... 168
JOSE ZAPIRAIN'EN BERTSO LANAK
«Nere biotza penetan dago...» ......... 173
Demoniyozko atsuak ............................. 175
1914'eko gerra ........................................ 180
Eskarmentagarri ...................................... 183
«Bein mundutikan faltatzen danak...» 187
Alarguna! ............................................... 193
Emaztiaren eriotza ................................. 206
Lenguan ikusi det .................................. 214
Lenbiziko gurasuak ................................. 220
Ameriketara ............................................ 229
Zarraren pasadizuak ............................. 237
Gora euskera! ..................................... 243
Gure fede santuaren alde ......................... 249
Mixioa ................................................... 256
Altza'ko elizan ....................................... 263
Amar mandamentuak ............................ 267
Len amar lagun giñan etxian ................. 272
Nere bukaera ......................................... 275
Ondo' iltzeko prestatu ............................ 278
Inpernua .................................................. 284
Saturnino il zanean.................................. 290
Ama Birjiñari ........................................ 296
Biyotza penaz betia ................................. 300
Gerrako asuntuari .................................... 304
Manuel praile joan zanean ...................... 311
Aurretik bialduak .................................... 314
Emakumien jazkera ................................ 319
Gauzik prezisuena ................................. 325
Gauza bat pentsatzen ............................. 329
Pentsamentu bat egiña nago .................. 324
Zerura .................................................. 338

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra