Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Lexo bertsolaria

Liburua: Euskara. Liburutegian
Egilea(k)
Sarasola, Juan Jose "Lexo"
Izenburua
Lexo bertsolaria / Antonio Zavala, S.I. biltzaile
Argitalpena
Tolosa: Sendoa, 1968
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 79 - 80 - 81
Gaiak
Bertsolaritza
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
394 or. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Kokapena
XDZ - Xenpelar Dokumentazio Zentroa
Eduki mota
Bertso dokumentua (Bilduma)
Lege Gordailua
SS 611-68
A R K I B I D E A
Lexo bertsolaria ...................................................... 11
(1892) Bertso Berriyak: "Larogei ta amabi urte..."
...................................................................... 31
(1894) Bertso Berriak: "Komentuan zer pasa
dan..." ................................................................... 36
(1895) Bertso Berriak Juan Jose Lezoarrak jarriyak:
"Milla zortziregun larogei..." ....................... 44
(1902) Bertso Berriak: Mutil zar baten bizitza:
"Milla ta beratzi eun da..." ................................... 53
(1903) Jerusalen'go Funtziyuaren Bertsuak Juan
Jose Sarasola'k jarriyak ........................................ 60
(1903) Bertso Berriak: "Gipuzkoa'ko partian..."....67
(1904) "Milla beatzireun eta laugarren..."..............78
(1905) Bertso Berriyak: Munduan asiera eta Aita
Eternuaren ejenpluak: "Jakintsu batek
obligatu nau..." ..................................................... 79
(1907) Bertso Berriak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Gauzak obligatzen nau..." ....................... 88
(1909) Lourdesko Bertsuak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Mundu ontako nere bizitza..."...............96
(1914) Europa'ko gerraren bertsuak Sarasola'k
jarriyak: "Emeretzireun urte pasata..." ................. 103
(1914) Kostako trumoiaren bertsuak Juan Jose
Sarasola'k jarriyak: "Emeretzireun eta amalau..."
.................................................................... 111
(1915) Konzeziyo Garbiko Koru'ko Ama Birjiñari:
"Emeretzireun kunplitu eta..." .................. 116
(1916) Bertso Berriyak Europa'ko gerrari jarriyak:
"Iya emeretzieun..." ..................................... 123
(1918) Garizumako bertsuak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Milla bederatzireun ta emezortziya..."
................................................................ 132
(1920) Cruz Roja'ko bertsuak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Indarrik eztubena..." ..................... 140
(1921) Azpeiti'ko funtziyoaren bertsuak: "Emeretzireun
ta ogei ta batian..." ............................... 144
(1921) Bertso Berriyak: "Milla beatzireun kunpliturikan..."
........................................................ 152
(1922) Elkano'ren bertsuak Juan Joxe Sarasola'k
jarriyak: "Milla eta beatzireun da..."...............158
(1922) Bertso Berriyak: "Emeretzireun urte eta
ogei ta bi..." ......................................................... 168
(1923) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Bertso berriyak jartzera nua..."............175
(1923) Bertso goguangarriyak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Ogeigarrengo giza-aldiyan..."........181
(1923) Arantzazu'ko Ama Birjiñaren gertaerak
Juan Jose Sarasola'ren partetik: "Bertsuak
paratzia..." ........................................................... 187
(1924) Bertso Berriak Juan Jose Sarasola'k jarriak:"
Nere jakinduriya..." ................................... 198
Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k bigarren
aldiz jarriyak: "Bertsuak paratzia gogora zait
neri..." ................................................................. 208
Jakintsu baten uts-egiña: "Fernando Amezketarra
eta emaztia..." ............................................. 218
(1925) Keixetaren onran: "Milla beatzireun da
ogei ta bostian..." ................................................ 225
(1925) Juan Jose Sarasola'ren promesa: "Milla
ta beatzireun da ogei ta bostian..." ...................... 232
(1926) Abiadorien Bertsuak: "Bertsuak paratzeko
jarri naiz gayian..." ......................................... 239
(1927) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Milla beatzireun da ogei ta zazpiyan..."
.................................................................. 250
(1928) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Milla ta beretzireun da ogei eta
zortzi..." ............................................................... 260
(1929) Asuero'ri graziyak Juan Jose Sarasola'-
ren partetik: "Ogeigarren sigluan ogei ta
beretziyan..." ....................................................... 266
(1929) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Asuero'n famak bigarren aldiyan..." ….272
(1929) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Ogeigarrengo gizaldiyan..." ................... 279
(1932) Urte Berriyaren Bertsuak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Urte berri asierako..." ….285
(1932) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Milla bederatzi eun da ogei ta amabiyan..."
............................................................... 291
(1932) "Kantak jartzen naiz abiyan..." ................... 296
(1933) Bertso Berriyak: "Ogei ta amairugarren
urtian..." ............................................................... 303
(1933) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Milla betzireun da ogei t'amairuan..."
….309
(1934) "Ogei ta amalugarren urtian ogeigarrengo
sigluan..." ....................................................... 314
(1935) Bertsolari-egunean ........................................ 319
(1935) "Oraingo gizaldiyan ogeigarrenguan..."........321
(1935) "Milla beretzireun da ogei ta amabostian..."
.................................................................. 329
(1935) Gorputz onaren bertsuak Juan Jose Sarasola'k
jarriyak: "Milla ta bederatzireun da
ogei ta amabosta..." ............................................. 334
(1936) Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Urte gogongarriya millatik urrena..."….341
(1943) Bertso Berriyak: "Milla beatzi eun da
berrogei ta iruan..." .............................................. 347
Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak
Ama Santisimaren Aita San Joakiñei: "Zeñek
ikasi nai du..."..............................................357
Bertso Berriyak Juan Jose Sarasola'k jarriyak:
"Aurtengo Ilbeltzeko katu biren festa...".............366
"Uste ez nuen batek..." ........................................... 371
"Bertsua paratzia..." ................................................ 373
"Ganaruan artian..." ................................................ 379
Bertso Berriyak: "Iñuriaren garbitasuna txantxangorriyan
bixita..." ......................................... 380
Bertso Berriyak: "Gure Gipuzkoa'ko kapital garbiyan..."
.............................................................. 386

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra