Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Ezkontza galdutako bertsoak (II)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Izenburua
Ezkontza galdutako bertsoak (II) / Antonio Zavala
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 1999
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 257
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
219 or. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
NA 643-1999
ISBN / ISSN
84-89080-84-4
Arkibidea
Itzaurrea .................................................................. 7
Bertso Berriak: "Bertso berri batzuek asi naiz
paratzen..." ........................................................ 11
Bertso Berriak: "Dama gazte bat da neri
bertsuak jarriya..." ............................................. 17
(1870) ............. -ak bere emaztegaiari ateratakoak:
"Milla zortzireun irurogei ta amargarrengo
urtian..." ................................................. 22
Bertso Berriak: "Bertso berri batzuek biaitut
atera..." .............................................................. 27
Andregai nuana: " ..........................andregai nuana"
..................................................................... 32
(1889) Bertso Berriak .......................... -k jarriak:
"Milla zortzireun larogei eta..." ......................... 34
Orra amabost bertso mutillak ................... -ri ordañak:
"Kanta ditzagun oraiñ zenbait bertso
berri..."...............................................................39
(1890) Bertso Berriak: "Milla zortzireun larogei
eta amargarrengo urtia..." ..................................44
(1893) Bertso Berriak: "Milla zortzireun larogei
eta amairugarren urtian..." ................................ 47
(1898) Bertso Berriak /Ondo bizi ta ario:
"Zortzireun da larogei urte emezortzirekiñ
milla..." ............................................................. 53
(1899) Bertso Berriak: "Milla zortzireun larogei.....57
eta emeretzigarren urtian..." .............................
Bertso Berriak: " .......................da nere graziya".....61
Bertso Berriak: " .................. -n zaigu txiripa bat
pasa..." .............................................................. 67
Bertso Berriak .............................. -k bere andregaiari
jarriak: "Askok añeko talenturikan
ez izan arren aukeran..." ................................... 72
Bertso Berriak: "Desio dedan bertso berriak al
banitzake kantatu..." ......................................... 80
Bertso Berriak ......................... -k jarriak: "Bertso
berriyak jartzera nua asunto egoki bati...".........86
(1903) Bertso Berriak: "Milla bederatzi eun eta
iru urte..." .......................................................... 90
Bertso Berriak: "Gertatu zaidan asunto bati
jarri biaizkat bertsuak..." ................................... 95
Bertso Berriyak: "Dozenatxo bat bertso jartzeko..."
.................................................................. 100
(1906) Bertso Berriak Senpelarrek jarriak: "Milla
pasatu bederatzireun da au da seigarren
urtia..." ....................................................... 106
(1909) Milla pasa ta bederatzireun beatzigarren
urtian..." ..................................................... 111
Bertso Berriak: "Bertso berriak ateratzeko
emen badago premiya..." ................................... 117
......... -ren bertsuak oroigarriz: "Orra bertso
berriyak ........... -renak..." ................................. .122
Bertso Berriak: "Bertso berriak jartzera nua
damatxo gazte batentzat..." ............................... .126
(1909) Bertso Berriyak: "Milla pasa ta bederatzireun
zazpigarrengo urtian..." ........................ .131
(1910) Bertso Berriak: "Milla bederatzireun urte
aurten amargarrenian..." ............................... .136
Bertso Berriyak: "Kanta abetan azaldu nai det
nere andregai alaja..." ....................................... 143
Bertso Berriak: "Nere kristabak, jakiñ zazute
zer diran gure kasuak..." ....................................148
Bertso Berriyak: "Bertso berriyak ipiñitzeko
artu det pentsamentuba..." ................................ 153
Bertso Berriak: "Motiborikan asko badaukat
bertso berriyak jartzeko..." ............................... 158
Bertso Berriak ......................... -k dama bati jarriak:
"Damatxo bati pentsatua naiz bertso
berriak jartzea..." .............................................. 163
Bertso Berriak dama gazte bati jarriak: "Damatxo
gazte bati neugandik graziak..." ............. 168
Bertso Berriak ............................. k dama bati jarriak:
"Bertso berriak jartzera nua motibo
dean kasoan..." .................................................. 170
(1921) Bertso berriyak ateratzeko oso asi naiz
gogotik..." ......................................................... 175
Bertso Berriak: "Bertso berriak ipiñitzeko artu
det pentsamentua..." .......................................... 181
Goierriko koplak: "Bertso batzubek ipiñetzeko
artu det pentsamentuba..." ................................. 185
Bertso Berriak: "Bertso berri batzuek nua jarritzera..."
.......................................................... 191
Bertso Berriyak: "Elurra mara-mara ari zan
lenguan..." ......................................................... 196
Bertso Berriak: "Gazte polit batentzat bertsuak
jartzera..." ................................................ 200
Bertso Berriak .............. -k andregaiari jarriak:
"Dozenatxo bat bertso bear ditut jarri..."...........205
Bertso Berriak: "Egiak aitortzera uste det nuala..."
.................................................................. 210

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra