Liburutegia - Fitxa ikusi   Atal honi buruz gehiago jakiteko

Uste gabean : (bertso guziak) (1963-1993)

Liburua: Euskara. Online Liburutegian
Egilea(k)
Matxain, Manuel
Izenburua
Uste gabean : (bertso guziak) (1963-1993) / Manuel Matxain ; Antonio Zabala
Argitalpena
Oiartzun: Sendoa, 2002
Bilduma
Auspoa Liburutegia ; 277
Gaiak
Bertsolaritza
Edukia
Testu osoa
Beste egileak
Zavala, Antonio
Deskribapen fisikoa
308 or. ; 18 cm
Informazio formatua
Liburua
Lege Gordailua
NA 3054/2002
ISBN / ISSN
84-95378-58-2
Aurkibidea
Itzaurrea ......................................................................... 7
Manuel Matxain, nere aitona ......................................... 17
Bertso berriyak Manuel Matxain-ek Arantzazuko
Amari jarriyak ............................................................... 21
Aiton-amonen festa Oñatin ........................................... 24
Pedro Aiestaran zanari .................................................. 28
Kennedy zanari ............................................................. 29
Pernandori..................................................................... 31
Basarri, Uztapide ta Lazkao-Txiki ................................ 33
Amari entzunak ............................................................ 37
Kontuz, gazteak, nola batzuk ala besteak ...................... 39
Ondarrabi ta Pedreña ..................................................... 42
Tripazaiak ..................................................................... 44
Polipaso ta Errekalderen jokua ..................................... 46
Aita Salbatore Mitxelena zanari .................................... 48
Xenpelar zanari ............................................................. 50
Auster-egun bat ............................................................. 52
Ondarrabi ta Pasai San Juan .......................................... 54
Isidoro Fagoaga jaunari ................................................. 57
Florencia-ko ondamena ................................................. 59
Erromako bixitari .......................................................... 61
Lasarteko laisterketa ..................................................... 63
Morroi baten arrenkurak ............................................... 65
Errerako festak .............................................................. 67
Uriona zanari ................................................................. 69
Aieteko berri .................................................................. 71
Txe Gebara .................................................................... 73
Au mundua (Nagusia ta morroia) .................................. 75
Jose Migel Maiz-i .......................................................... 77
Uztapideri omenaldia .................................................... 78
Urtain ............................................................................. 80
Robert Kennedy-ren eriotza .......................................... 82
Meza berri batean ......................................................... 84
Jose Artetxe, idazle argiari ............................................ 86
Jacqueline ..................................................................... 88
Bertso berriak Japoi aldean........................................... 90
Silbestre Igoa futbolistari ............................................. 94
Maiorazko baten kontuak .............................................. 95
Aieteko jaietan .............................................................. 97
Mineroen bizitza ........................................................... 99
Eskerrak emanaz ........................................................... 101
Bertso berriak: ~Esaera bat bada...» .............................. 103
Gerraren aurka .............................................................. 105
Bertso berriak Endañetari ............................................. 107
Lagun baten eskeintza ................................................... 109
Jose Lopetegiri .............................................................. 110
Luzianori....................................................................... 111
Don Zezilio Agirre apaiz jaunari .................................. 113
Egindako ametsa ........................................................... 114
Manuel Lasarteren omenaldia ....................................... 116
Emazte baten samiñak ................................................... 118
Eskudero prokuradoreari ............................................... 120
Donostiako Txoko polit bat ........................................... 124
Artetxe joan zaigu ......................................................... 126
Pakea ............................................................................. 128
Euskaldun berri dan Pedro Maria Okariz-i .................... 130
Pakean bizi ditezen ........................................................ 132
Manuel Zubillagari ........................................................ 134
Aita Kolbe martiriari ..................................................... 136
Añorgako Jolas-etxea urrezko eztaietan ........................ 138
Azken berdiña ............................................................... 140
Esker ona ....................................................................... 142
Gazteak eta zarrak, danak ez dira txarrak ....................... 144
Seta gaiztoa ................................................................... 146
Allenderen alargun eta Txileri ....................................... 148
Abebe Bikila-ri .............................................................. 150
Manterolari ................................................................... 151
Gabon tristeak ............................................................... 152
Enbeita eta bertsolariak ispillu ...................................... 154
Zorioneko futbola ......................................................... 156
Au mundua ................................................................... 158
Zorioneko streacking ..................................................... 160
Pake urtea ..................................................................... 164
Jesus Eskisabel ............................................................. 165
Marmarrak .................................................................... 167
Mendaro Txirristaka ..................................................... 169
Bizimodu estua ............................................................. 171
Urrezko eztaiak ............................................................. 173
Urrezko eztaiak ............................................................. 175
Europa Batua ta gu ....................................................... 177
Zorionak, Iza ................................................................. 179
Pobreak eta aberatsak .................................................... 181
Bide berriak .................................................................. 183
Matxainen gorabeerak ................................................... 185
Pelota elkartea ............................................................... 187
Pelota, deportea, latiña .................................................. 189
Eriotza, politika eta Europa ........................................... 191
Lazkao Txikiri ............................................................... 193
Ez gaitu gustora utzi ...................................................... 195
Ala izan dedilla ............................................................. 197
Aieteri ........................................................................... 199
Dirua eta maitasuna ....................................................... 201
Esker onez ..................................................................... 204
Ez ote partidu geiegi? .................................................... 206
Aitondu naiz .................................................................. 208
Geiago ez gorrotorik ..................................................... 210
Alkate berria .................................................................. 212
Al danik eta azkarren ..................................................... 214
Alkain jaunari irain-orde ................................................ 215
Ernaniko Arrieta gazteari ............................................... 216
Naikoa da! ..................................................................... 217
Aste beltza lengoa ........................................................ 219
Barberito il da! .............................................................. 221
Jose Errasti jaunari ....................................................... 223
Ez naiz politikoa ........................................................... 224
Beldur naiz! .................................................................. 226
Txakurra salgai ............................................................. 227
Alberto Muñagorri ........................................................ 229
Bordariri ....................................................................... 230
Eltzeak gaiñez? ............................................................. 231
Nere naia ....................................................................... 232
Eskerrak emanez .......................................................... 234
Jaun Mariano Arrazola ................................................. 235
Gaixozaiari agindua...................................................... 236
Gure bixkieri ................................................................ 237
Esker ona ...................................................................... 238
Pakea lenengo ............................................................... 239
Barka utsegitea ............................................................. 240
Antxon Aiestaran zanari ................................................ 241
Uliako Gimnástica-ri .................................................... 243
Eskerrik asko ................................................................ 244
Oporretan kontuz .......................................................... 245
Setaren aurka ................................................................ 246
Egun eder bat ................................................................ 247
Burrukarik ez ................................................................ 250
Amar agindu ................................................................. 251
Pakean bizitzeko ........................................................... 252
Kezkati nago ................................................................. 253
Eskerrak emanez ........................................................... 254
Larogei urte Basarrik .................................................... 255
Indurain ......................................................................... 256
Segi aurrera, Iñaki! ....................................................... 257
Naparroako Aurrezki-Kutxaren berri ............................ 259
Bertso berriak Manuel Matxainek jarriak ...................... 261
Aitorpenak
Gizonak jaio egin bear dik! ........................................... 265
Manuel Matxainen omenaldia ........................................ 268
Manuel Matxain ............................................................ 269
Alkarrizketa .................................................................. 270
« Gaur, irakurle maiteok...» ........................................... 272
Eskerrak, Matxain ......................................................... 274
Manuel Matxain adiskideari .......................................... 276
Matxain vuelve a la toca, a los bolos y a sus bertsos.... 278
Manuel Matxain ............................................................ 279
Basarriren iritziak .......................................................... 285
Elkarrizketa .................................................................. 297
Manuel Matxain, tokalari sonatua ................................. 300

Datu-base honetan eskainitako informazioari buruz jakiteko, kontsultatu lege oharra