General search

New search Entity: Donostiako ikastetxeak

Found results: 21

Koldo Mitxelena Literatur Saria (1. 1990. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (2. 1991. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (3. 1992. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (4. 1993. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (5. 1994. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (6. 1995. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (7. 1996. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (8. 1997. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (9. 1998. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (10. 1999. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (11. 2000. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (12. 2001. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (13. 2002. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (14. 2003. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (15. 2004. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (16. 2005. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (17. 2006. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (18. 2007. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (19. 2008. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information

Koldo Mitxelena Literatur Saria (20. 2009. Donostia)

[Periodical Performance]

Lehiaketa
Add more information