General search

New search Type: Periodical Performance Name of person: Telleria, Millan Entity: KTE, Kultur Eta Turismo Ekintzetxea (Donostia Kultura)

Refine your search

Found results: 9

Bertsolari Eguna (26. 1994. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (25. 1993. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (24. 1992. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (23. 1991. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (21. 1989. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (20. 1988. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (17. 1985. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (15. 1983. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information

Bertsolari Eguna (14. 1982. Donostia)

[Periodical Performance]

Bertso ekitaldia
Add more information