Zer da bertsoa  |  Bertsolaritzaren historia  |  Txapelketen historia  |  Bertsolaritzaren transmisioa  |  Bertso doinutegia  |  Bertsozale Elkartea  XDZ 
 

Bertso Doinutegia

Datu base hau 1995ean Joanito Dorronsorok liburu bezala argitaratu zuen Bertso Doinutegia lanaren eguneraketa da. Joanito Dorronsorok urte luzeetan egindako lanaren emaitza da, eta urtero urtero agertzen diren doinu berriak jasotzen ditu.

Bertso doinutegia liburuko lanak behar zuen etengabeko eguneraketa gauzatu ahal izateko, Bertsozale Elkarteak 2000. urtean datu-base bihurtu zuen, eta 2011. urtean Bertsolaritzaren Datu-Basean gehitu, modu horretan bertsoen katalogazioarekin eta Arbel Digitala egitasmoekin txertatuaz. Gaur egun, Bertsozale Elkarteko doinutegiko batzordeak eguneratzen ditu datu-base honetan urtean zehar Joanito Dorronsorok egiten dituen doinuen eguneraketak.

Doinutegi honetako edozein eduki erabili nahi izanez gero, ezin bestean honela aipatu beharko da erabilitako informazioa:

[Aipatutako edukiaren izenburua]. Joanito Dorronsororen Bertso Doinutegia, BDB, Xenpelar Dokumentazio Zentroa. [URL helbidea]*

* URL helbidea osorik idatzi beharrean, aipamenean bertan esteka bezala txertatu daiteke. Adibideak:

 

Gaiari buruzko bibliografia:

 

Bertso doinutegiari hitzaurrea (1995) / Joanito Dorronsoro

1. Sarrera orokorra
2. Doinuak historian zehar
3. Izendapena
4. Neurriaren araberako sailkapena
5. Bertso doinuak euskal musika popularraren barnean
6. Doinu sortzaileak
7. Bertso doinuak eta erlijio musika
8. Bertso doinuak eta musika polifonikoa
9. Bertso doinuak gaur
10. Doinuaren eginkizuna eta garrantzia
11. Bertso doinuaren egitura
12. Azterketa musikala
13. Aldakiak
14. Eskerrak
15. Bibliografia

 

Sarrera orokorra

[gora]

Bertsolaritzaren historiaren atal berri bat ireki dugu 1980. urte inguruotan. Ikertzaileon artean ez dut uste duda haundirik izango dugunik begi bistan dagoen hau aitortzeko eta jakina denez, ez noa hemen hori frogatzera. Irakaskuntzan bertso mundua txertatu asmoz egin den ahalegin harrigarria jotzen dut Amurizaren Txapelketarekin irekitzen den aro berriaren adierazpide nagusi. Besterenganatu ezineko eta berezko dohain misteriotsu aparta omen zen bertsogintza, edozein zientzia edota arte disziplina legez, erreflexio eta aztergaitzat hartu eta eskolan haur, gaztetxo eta helduei pedagogiazko bitarteko modernoz, helburu garbiekin programa zehatzen barrenean irakatsiz, eta egitasmo honek nahitaez eskatzen duen giza eta lanabes azpiegitura zabal sendoak kultur iraultza sakona dakar gure ahozko ekoizpen artistikoan. Une horretantxe kokatu behar da nere ikerlan honen jaiotza. p>

Ahozko literaturaren barrenean eta hitzaren kirol nazional gisa definitu izan den arte hau, hitz kantatua denez, literaturaren hesiz kanpoko arlo hau ere, musikarena alegia bete betean hartzen duela ikusi nuen eta bertso munduan orain arte gutxi erreparatutako alderdi garrantzitsua dela jabeturik definizioak gerorako utzita, bilduma egiteari ekin nion ilusioz.

Burutu ditudan Bertsotan bilduma biak eta Doinutegia elkarren senide dira beraz eta bi lanak elkarren parean eraman ere egin ditut, argia ikusten azkena hau izan baldin bada ere. Bertso mundua eta herri musika, biak batera, elkarren lagun, izan dira gure herri honen sentimendu aberatsen adierazle jator historian zehar. Liburu hau ez da irakurtzeko egin, nioen nik duela 14 urte Bertsotan I argitaratzerakoan, kantatzeko baizik; bertso liburu denez kanta liburu da beste ezer baino gehiago...

Bertsolari, bertsolarigai, bertso idazle eta bertsozalea izan dut gogoan batez ere; bertsogintzari bait dagokio zuzen zuzenean, neurriaren arabera sailkatze hau. Gai bakoitzari zegokion doinua ezin eskuraturik Xalbadorrek behin kanporatu zuen sufrimendu hura bertsolariek errezago gaindi dezaten erraminta-kaxa prestatzea izan da nire ametsa.

Zortziko txiki eta haundiko neurritara mugatu da gehienbat gure garaiotako bertsogintza baina horietaz kanpo ere neurri motzeko nahiz luzekoen abanikua asko zabaltzen da gure begien aurrean herri doinuen baso mardul honetan sartu ezkero. Bertsoak ez du zergatik lau puntu gutxienez izan beharrik, askotan hala uste izan bada ere; laburra eta ona, bi aldiz ona.

Ahozko mintzamena eskolan, kalean eta etxean bultzatu nahiean gabiltzan honetan, ez zaigu gaizki etorriko haur kantu, jolas-dantza eta koplagintza arineko melodia jostalariak eskura edukitzea adibidez. Baina badakit euskaldun musikazale eta kantariak ere topa dezakela bere gustuko bitxi aukera-aukerakoren bat, kantutegietatik baino gehiago agian bertsolarien tradiziozko iturri bizitik jaso ahal izan ditudan ale ineditoen artean. Gure herri eta giza bizitzak historian zehar Pirineo eta Kantauri arteko lur, eguraldi-giro eta naturarekin harremanetan izan dituen hamar mila haserre-pozaldi, hitzjoku-jolas, ideia eta sentimendu nola adierazi dituen bertso kantuz jakiteak, bide eman dezaiguke aurrerantz ere geureak kanporatzeko.

Kalitate aldetik kolore guztietako loreak aurkituko dituzu hemen, nola ez; eder, itsusi, xume, bikain, basati, arrotz... dagoena jaso egin dut. Eta berdin esan nezake nolakotasunaren aldetik; sarkor, txepel, indartsu, alai, goibel, tolesgabe, ezti, garratz... eta adjetiboak ilaran luza nitzazke. Aurkitu dudanari ez diot inongo mugarik edo zentsurarik ipini. Dagoena eta dagoen guztia zerbitzatu eta eskura ipini beste asmorik ez dut izan.

Doinu, aire, melodia, musika, errezitapen, kantu, abesti edo beste zenbait izenez baliatu gara euskaldunok. Aire hitza erabili dute gehienbat Ifarraldeko senideek eta baliagarri derizkiot baina hitz honek melodia ezezik, Hegoaldekoentzat behintzat, esanahi gehiago ere badituenez, gure eginkizunerako agian zentzu irekiegia duela eta doinu hitza aukeratu dut, batipat zehatzagoa delako, eta ondorioz bilduma honi Doinutegia deitzea erabaki dut. Gero aztertuko ditut gehixeago bertso doinugintza eta euskal herri musikaren arteko harremanak, baina esan dezadan zentzu oso zabalean hartu dudala bertso doinu hitza, kontuan izanik nire helburu nagusia bertsolariei lanabes ugari eskuratzea besterik ez dela, edozein neurri edo motako dela ere.

Egia da doinu bakoitzari buruz izan dezakedala nire iritzi musikala, eta egia baita ere, * zeinuaz markatu ditudala ederren edo garrantzitsuen batzuek baina gainontzean ez naiz ibili doinu egoki ala eskasa ote den aukeratzen. Bitxirik preziatuena eta alerik arruntena, denetik aurkituko duzu beraz hemen, bertsolari, zeuk unean uneko lanerako egokien derizkiozuna aukera ahal izan dezazun. Txepetx, urretxindor, txantxangorri edota birigarro, denek kantatzen dute bakoitzak bere erara gure bazterretan, eta guztiak edertasun berdinekoak ez baldin badira ere, nik behintzat asko estimatzen dut neguko egunik beltzenetan ere egunsentioro, beste inor ez dabilenean, nere etxe ondoko sasietan txio-txioka agurtzen nauen txantxangorri apala ere.

Doinuak historian zehar

[gora]

Gure gorputzak, kanpoko erasoaldiaren aurrean, badu bere baitan bizi-indarrra krisia gaindituz egoera berritara egokitu eta aurrera egiteko, natur medikuntzak aitortzen digunez, eta antzeko zerbait gertatzen zaie gizarte eta herriei ere, osasuna duten bitartean. Euskal Herrian urte askotan zehar nekazal gizarte trinkoa nagusi zelarik, era guztietako kultur arazo eta eginkizun orori erantzuteko gaitasuna zuen beregan, baina zalantza eta koloka larriak sortu zitzaizkion XIX mendean industria mundua etorri zitzaionean gizarte egitura zenbait printzatu eta gizaldiz gizaldiekiko kultur trasmisioa zaildu eta galtzen hasi zitzaionean. Ordurarte laborari eta artzain gizarteak adibidez bere poz-nekeak eta sentimendu klase guztiak naturarekin harreman estuan eragozpenik gabe eta lasai kantatzen bazituen ere, bere musika popularraren iturri gozoa oparo sortuz, etendura eta biziezina datorkiola eta galbide beltzean sartu dela konturatzean, hara non sortu ziren gure arteko gizon sentibera langileak, besteak beste dantza eta herri musikaren meategietatik ondasun hura ondorengoentzat jaso eta gordeko zigutenak. Joan I. Iztueta zaldibitarra, J. Salaberri mauletarra, Charles Borges, R. M. Azkue, Aita Donostia, Dufau-Barbier, J. A. Santesteban eta beste asko hor sortu ziren Euskalerriaren bi aldeetan. Euskal mundu hura galtzera zihoala konturatu eta herriz herri dantza, kantu eta bertsoak jaso eta ondasun preziatu hura kantutegitan argitaratzeari ekin zioten, herriaren etorkizuna ziurtatuz, honen izaera berezia zibilizazio desberdinetara ondorengo euskaldunok egokitu ahal izateko. Tamalgarria izan da era honetan, Aita Donostiaren bilketa lanak gaur oraindik argitaratu gabe egotea.

Nazio eta herri askotan sortu ziren garai hartan folklore biltzaileak, ez zen gurean bakarrik gertatu baina hala ere, gizaki haiek ongi merezia dute gaurko euskaldunon eskerrona eta goraipamena. Bibliografian ikus ahal izango duzu zehazkiago beraien izen eta argitalpenen zerrenda. Merezi dute hainbeste.

Beste eginkizun bat etorriko da berriz gero haien ondorengoentzat. Haiek jaso zutena herrian zabaldu eta ezagutarazten saiatuko dira XX mendean J. Riezu, P. Lafitte-Dassance, J. J. Makazaga, A. Zabala (hau, bere izena jarraiki, zabaltzaile ezezik meatzari ere trebea izan dugu) eta beste dibulgatzaile asko, gure artean argitalpen ugariz oso ezagunak izan diren kantu-liburutxo popularren egile izan direnak; eta hemen aipatzekoak dira baita ere B. Lertxundi, M. Laboa, Lete-Valverde-Lekuona, Oskorri, E. Martikorena, Pantxoa eta Peio, Imanol, T. Artola eta garaiko beste kantari popular ugari, hedatze lanetan sutsu saiatu direnak. Nolako premiak halako erantzunak, garaian garaiko eginbeharrak, herriak historian zehar bere kultur adierazpenekin jarrai dezan; ez da besterik.

Hemen gorputzeko atal denontzat heltzen da zeregina eta guri berriz ordenatzaile lanbidetxo hau suertatu zaigu 1980. urte inguruetatik aurrera; folklore eta ahozko sorkuntza emankorraren mundu zabala orain bertso arlora mugatuz, nekazal aroko musika popularraren altxor aberatsa ia oso osorik, hain zuzen ere, gure herri bertsolarien fruituz jantzita datorrela ikusi nuen, eta geroztik, nere II bertso bildumako lanetan ari nintzelarik ere, ez dut gehiago baztertu doinutegiaren eginkizunik, egunez egun eta urtez urte, ahozko tradizioan zetozkigun izendatu gabeko doinuak direla, kantutegi zaharren eta kantarien etengabeko ekoizpenaren azterketak direla, eta bertsolaritzak egunero dakarrenari erne aritu naiz geroztikako urteotan.

Gordeta daukat etxean oraindik 1981 urteko apirilean Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultur Batzordeari zuzendu nion eskaria, non agertzen nien urte t'erdi hartan burubelarri murgildurik nebilkien asmo eta proiektuaren berri, ordurako eskuartean nerabilzkien mila doinu haiek argitaratzeak ekar zezaken onura aldarrikatuz. Badirudi hamairu urte geroago etorri dela erantzuna eta, bejondeiola!. Atzerapena ez da kalterako suertatu zeren ordutik hona kopurua bikoiztu egin baita; tartean, besteak beste, lau bertso Txapelketa Nazional jokatu dira, horietako bakoitzak doinuen sailean ere dakarren guztiarekin, Lurraldekakoak eta Eskolartekoak ahaztu gabe. Eskoletarako 1. mailatik hasi eta 8. maila artekoentzat egokitutako liburu pedagogiko interesgarri asko argitaratu da. Bertsotan II bilduma plazaratu da bertako bertsoei dagozkien 120 doinurekin. Bertso eskola desberdinek aurrera darraite eta bertsogintza indarrean dabilenez, urtero ateratzen diren Bapatean izeneko liburu garrantzitsuak eta beste mila argitarapen gaur egun zorionez doinuen izendapenez datozelarik, bertso irakurlea etengabe doa jazten poliki poliki arloa menderatuz, nik uste.

Izendapena

[gora]

Lanbide honetan sartuta lehenbiziko eginbeharra hauxe izan da: doinu guztiei eta bakoitzari izena egokitzea, erabilgarri gerta dadin eta sailkatu ahal izateko deituraren jabe eginaz. Doinu asko eta asko inongo izenik gabeko umezurtz heldu da gugana eta horrela zebiltzan eta dabiltza han eta hemen bertsolarien munduan. Moztasun bildurgarria dakar horrek, zeren inon inola errejistratu gabe daudelarik, galtzeko arrisku haundia alde batetik eta elkarri adierazi ezina bestetik nahiz ahoz aho, nahiz idazkietan.

Bestalde, bertso idatzien izenburu asko eta musika popularreko deitura ugari ez nuen ikusten egokia eginkizun horretarako eta beste batzuk aldiz izen deitura bat baino gehiagorekin zebiltzan. Hitz batean esanda, nahasketa korapilotsua zegoela gai honetan.

Horregatik bada lan honi ekin behar izan nion hasera haseratik gerora zerbait burutu ahal izateko eta bertso doinu guztiak eta bakoitza bere izenez identifikatzen saiatu naiz beste ezer baino lehen. Eta hori egin aurretik, jadanik leku anitzetan idatzi dudan eran, irizpide batzuk ezarri nizkion neure buruari bidean nahastu ez nendin. Ez ziren gutxi solfeoz inoiz argirik ikusi gabeko doinu ineditoak, ahoz ahoko tradizio bizian hor bertsolariek erabiltzen zituztenak. Nondik hartu izena, bataiatzeko, garbi zegoen bertsolariren baten bertsoz zegoela jantzi beharra eta ez nuen zalantzarik bertsorik zaharrena zela horretarako egokiena. Eman dezagun adibidez Azpillagak aurtengo jaialdian erabili duen airea aurrez Uztapidek erabilia dela eta oraindik lehenago Xenpelarrek ere erabili zuela; noren bertsoa aukeratuko dut bada doinuari deitura emateko? Irizpide horixe erabaki nuen beraz: doinua nik aurkitzen nuen bertsolari eta bertso antzinakoenaz jantzi eta beraren lehen esaldiaz izendatzea.

Pentagramatan idatzirik zetozen doinuez ere bazegoen zer erabakirik. Horietako gehienek, bertso jarrien saileko zirenez, bazuten izenburua, baina ez egokia nire ustez doinu hura bertsozaleak identifika zezan eta bertsoaldiko lehen bertsoaren lehen puntuaz izendatzea juzgatu nuen egokiena. Bilintxen bi adibide ipiniko ditut; Izazu nitzaz kupira da bertsoaldiaren izenburua eta bertso doinuarena ere bai. Bertsozaleari ez datorkio ezer gogora deitura hori irakurtzean, horrela ez baita hasten bertsorik, baina Loreak udan intza bezela irakurtzen baldin badu, doinu hori ate joka du segituan, bertsoa ezagutzen badu behintzat. Eta berdin gertatuko zaio Bihotz eritua deitu ala Triste bizi naiz eta izenarekin. Horrela finkatu nituen bi irizpide nagusiak: lehen bertsoaren hasiera eta bertsolari zaharrenarena aukeratzea alegia.

Baina gero lege nagusi honi salbuespen pare bat behintzat egin beharraz jabetu nintzen, zeren ikusi bainuen bertso jarrietako askok hasiera berdintsua zutela eta bera identifikatzeko ez zirela egokiak. Bi kasu dira nabarmenenak; dataz hasten diren bertsoaldiena, mila zortzireun hirutan hogei, mila zortzireun hirurogeita, eta berdin berdin hasten diren beste hamaika doinu desberdin. Eta bertso berriak hasten diren doinu multzoarena da beste salbuespena. Bi mila doinu asko direnez, gertatu zaizkit bidean zehar beste oztopo txiki batzuk ere baina orohar irizpide hauek balio izan didate doinuen izendapena lortzeko.

Neurriaren araberako sailkapena

[gora]

Bertsoaren neurgailu darabil doinua bertsolariak bere sorkuntzan. Horixe da, besteak bestek, doinuaren egitekoa eta, beraz, esan genezake nolako airea halako neurria eta alderantziz. Ongi kantatutako erritmoaren oinkada garbira zehatz egokitutako esaldiak sortzea ez da nolanahiko edertasuna. Bertsozaleak badaki hauxe dela lanbide honen zailtasunik menderagaitzena eta bertsolariaren arrisku nagusia. Bertsogintzaren muin muinetaz ari gara beraz doinu mota eta neurkeraz idazterakoan. Alderdi askotatik begiratuta sailka daitezke doinuak, musika aldetik, gaiari nola egokitzen zaion aldetik e. a. sailkapen zeharo desberdinak lortuaz.

Egia esan, eginkizun honen ur haundietan murgildu nintzen lehen urteetan beste amets bat nuen neure buruan: doinuen musika alderdi teknikoen arabera sailkatzekoa alegia, eta bertsozaleak gogoratuko du agian halaxe eskatu ere egin nuela Bertsotan I izeneko nire liburuko doinuen eranskinean, non doinu bakoitzaren izenburu alboan parentesi barnean bertsozaleak M, Z edo K ipini behar zuen doinua maitasunezko, barregarri edo kontakizuneko juzgatzen zuen eran. Eta urte askotan kilikatu ninduen gainera asmo horrek, lur oso irristakorrean nenbilela konturatu nintzen arte eta proiektuaren ezinak etsierazi zidan arte. Noizbait konturatu nintzen herriko kantu popularren biltzaileek ez dituztela inoiz munduan zehar musikaren azterketa teknikoen arabera sailkatu.

Austriako musikari batek idatzi zuen bai behin artikulu bat proposamen hau agertuz; herri doinuak sailkatzeko biderik egokiena alegia melodiaren izakeraren arabera egitea zela. Hiru alderditatik begiratuta arakatu ere arakatu behar zen melodia bakoitza; tonu eta konposaketa moduari begira lehenbizi, erritmoari bigarren eta azkenik melodia printzipioei begiratuz. Baina ez zuen nik dakidala jarraitzalerik izan Oswald Koller austriarrak eta folklore arakatzaileek betiko bidea jarraitu dute; musika ez, baizik doinuz jantzitako textu edota bertsoa hartu dute sailkapen irizpide nagusitzat.

Baina neri irizpide nagusi honek ere ez zidan balio nere asmoetarako, guztiok dakigun eran, bertsolariek doinu berberaz mila bertso desberdin kantatzen baitituzte, eta ondorioz bertsolarigoari ez nion bide horretatik zerbitzu haundirik egiten eta nik horixe nahi. Bertsolarien eta bertsozaleen ikuspegitik NEURRIAREN ARABERAKO sailkapena da lehenbiziko eta garrantzitsuena. Nolako doinu klasea aukeratzen duen, neurri hartako bertsoa sortuko du, nolako metroa hartu halako bertso klasea. Horixe da bertsolaria zuzen zuzenean kezkatzen duena.

Horregatik, metrika aldetik zenbat bertso mota dauden sailkatzeko modurik egokiena eta ziurrena doinuak aztertzea da. Zenbat doinu klase erabili diren aztertzeak zenbat euskal bertsokera ibili den argituko digu. Eskuartean dabilzkigun bi mila doinu desberdin hauek hor zebiltzan han eta hemen kantutegi, bertso munduko tradizio, kantautore eta bazter zoko askotan barreiatuak eta neurri klase guztietakoak elkarrekin nahasian. Horixe ordenatzea besterik ez da izan nere lanbide hau. Zortziko txikiko doinuak adibidez garbi izendaturik eta bat bestearen ondoren alfabetoz ordenaturik ikusteak argitasun eta erreztasun haundia ekarri eta ekarriko dio bertsolari eta bertsozaleari hainbeste doinu maneia ahal izateko eta doinuen ikuspegi garbia eduki dezan.

Baina baditu bere zailtasunak lanbide honek ere. Bertso doinua, esan bezala, zentzu oso zabalean hartuta erabili dut, baina hala ere muga batzuek ezarri behar izan dizkiot. Hogeita hamar baino neurri desberdin gehiago topa daitezke euskal bertso eta poesia kantatuetan, eta nik ezin nuen horiek denekin jokatu, bistan da; 7/8, 9/4, 6/5, eta beste bertso-neurri askotako doinuak baztertu beharrean ikusi dut neure burua beraz.

Liburuki bakoitzaren sumarioan, lan osoaren ikuspegi orokorra aurki dezakezu. Zein neurritakoak onartu eta zein baztertu erabakitzeko hartu ditudan irizpide batzuk aipatuko ditut hemen. Garbi dago zenbait neurritako multzoek sendo funtzionatu dutela gure herri literatura eta musikan, horretan ez da inongo dudarik. Txikien multzoa dugu alde batetik, bere baitan lauko, seiko, zortziko, hamarreko eta hamabikoak dituelarik eta horietako bakoitzean doinu asko aurkitzen dugularik. Gorputz oso trinkoa dugu beraz hau eta gure tradizioan sustrai sendoak dituena (mila doinutik gora bildu ditut 2 lehenbiziko liburukietan). Haundien saila dator bestetik, honen baitan ere berdintsu lauko, seiko, zortziko, hamarreko eta gehiagokoak dituelarik. Multzo ongi finkatua dugu hau ere inongo dudarik gabe, Hegoaldean behintzat zuztar indartsuekin guretartua (seirehun doinu ikus ditzakezu 3. liburukian). Hirugarren kasua doinu klasikoena dator, sail honetan ere lauko, seiko, zortziko eta beste zenbait aurkitzen dugularik, hauetako bakoitzean kantitate apalagotan agertuarren (132 doinu) eta Ifarraldean batipat gorpuztu zena. Hiru sail hauek bereizteko eta onartzeko ez da noski inongo zalantzarik. Koplen saila deiturikoak ere gure historian nahiko nortasun baduela argi ikusten da bere 140 doinurekin. Horrela bada neurriaren araberako doinu sailkapen honetan lau multzo garbi hauek ageri zaizkigu gure begien aurrean.

Hortik kanpoko doinuen aukeran hasten dira zalantzak. Zergatik hau hartu eta beste hura ez ? Eta guztiak Berezia izeneko sailean sartu ordez, beste atal bat sortu dut argitasunaren mesedetan izango delakoan, baina diskutigarri izan daitekeena eta Neurri berdinekoak deiturikoa (123 doinurekin).

Nire helburu zehatz honek behartu nau, kantutegietan datorren zenbait herri kantu bereiztera eta zatitzera, kantu berean adibidez lauko haundia eta lauko txikia bata bestearekin loturik baidatoz, eta bata sail batera eta bestea bestera bereizi behar izan ditut, nahiz eta jakin gauzak behartzea dela hori eta kantua puskatua gelditu dela. Aztanen portalean adibidez Lauko txikikoen sailean topatuko duzu eta Larrosatxuak bost orri daukaz berriz Lauko haundien sailean, nahiz eta biak kantu bereko zatiak izan, baina hori bai, argibideak ikusi ahal izango dituzu horietako bakoitzaren fitxan. Eta berdin egin behar izan dut zenbait estribilo eta errepikapenekin neurrira moldatu beharraren beharraz, baina kasu horietan ere garbi adierazi dut fitxaren azken oharrean.
Gure herri musikak ez du normalean estribilorik; bertsoz dator jantzirik, herriaren partaidetzarik gabe. Baina badira bestelako kasu bakan batzuk, Zazpi Euskalerriek (4. txikia) eta Agur eta ohore (8. txikia) adibidez kantu bera dira baina horrelakoetan bereizi egin behar izan ditut.

Egia da ahozko literaturako arlo desberdin diren bertso, poesia, erromantze, haur-kanta eta besteren arteko mugak askotan nahasiak dabiltzala eta era honetan entzun ohi da gure artean zenbait kexu edo kezka, herri literaturaren soro zelai desberdinetan bertsoarena gehiegi jorratzen ari ote garen alegia, besteen kaltetan, baina bat lantzen den moduan besteak ere berdin edo gehiago zaintzera bultza behar ginduzkela uste dut, baina konturatzen naiz bestalde, hau bezalako lan praktikoa burutu nahiak ez duela asko laguntzen gauzak garbitzeko.

Asko idatzi da euskal poesia eta bertsoen metrika eta neurkeraz, baina ez nahikoa. Oraindik korapilo eta zalantza ez gutxi dago askatzeko eta finkatzeko. Bertso mota batzuen izen deiturak ere finkatzeke dauzkagu.

Lehenbizi egin nuen sailkapenean, Bertsotan I liburuan zortziko eta hamarreko txiki haundiak jaso nituen sailka, garbi zeudelako eta bertsolariei gehienbat lau neurri horiek interesatzen zaizkielako gaur gaurkoz. Beste gainontzeko guztiak Berezi deitu nien sail berean sartu nituen. Gero haren ondoren 1982an argitaratutako Gida liburutxoan asko zehaztu nituen sailak; zortziko-hamarrekoez gain lauko, seiko eta hamabiko txiki haundiak eta baita neurri zahar edo klasikoenak ere. Arlo hau landu zuten baita ere garai horretan plazaratutako bi liburu garrantzitsuk: Joan Mari Lekuonaren Ahozko Euskal Literatura eta Xabier Amurizaren Bertsolaritza Hitzaren Kirol Nazionala izenekoak.

Dena dela, neurkera kontu honetan ezin dugu aipatu gabe utzi Manuel Lekuona maixuaren teoria ere, zeinen arabera bertso euskaldunak ezin baitira neurtu silabak zenbatuaz, gaur guk denok egiten dugun moduan, oinen bidez baizik, grekoak eta latinak (daktilo-espondeo bereizketaz) egiten zuten eran, euskerak dituen azentu desberdinen golpaketa oinarrietan sustraituaz. Guk onartu dugun silabaz silaba zehatz zenbatuz neurtzeko praktika hau noski, gazteleraren berdina izateaz gain, zehatza eta batez ere erreza eta xehea dugu, horrek irakaskuntzarako dituen abantaila guztiekin, baina gure tradizioa neurri estu hauetara sartzen lan izan dut, kasu batzuetan behartzen ari ote nintzen kezkarekin.

Bertsolari eta koplari zaharren fruitu basatiak oso libreak dira bai gure neurri molde lehorretara biltzeko eta baita gaurko musika idazkerako pentagrama eta konpas egitura gogorretara ere. Orohar literatura eta musika idatzia baino askoz malguago eta askeago dabil ahozkoa. Adibide gisa aipatzearren, zenbat kopla doinu datorren orain 8/8 silabaz eta gero, doinu bera ezer aldatu gabe 10/8 hizkiz!. Doinu berberaz kantatuko dizu koplariak, orain Santa Ageda bezpera, gero Santa Ageda bezpera eta, ezer aldatuko ez balitz bezala, orain 8 hizki dituenak gero 10 ukanez. Uso xuria errazu delako doinuak 8/8 silabatan dabilen puntu-doinu bera erabiltzen dute ugari gaurko bertsolariek Santa Barbara zure bizitza II izenekoz zortziko haundiaren neurrira ezer aldatu gabe. Hauek errealitate honen adibide batzuk besterik ez dira.

Gainera esan behar dut bertsolariak ere bere lanera ohitzen den heinean, erreztasunera jotzen duela, beste guztion antzera. Arraro egiten zaizkion neurriak ohituta dagoen moldetara egokitzeko joera du bertsolariak, eta horrela aberastasuna galduaz jatorrizko bideska meharrak autopista bilakatzen dira. Nik sailkatu beharraren beharrez nahitaez doinu guztiak neurri eta lerro jakinetara biltzerakoan zailtasunak izan ditut zenbait doinu zein sailetan sartu erabakitzerakoan, neurriak ez baitzebiltzan garbi, bertso zahar ugarik luze motzean gorabehera haundiak baitituzte. Metrika arazoekin topo egiten dugu askotan.

Bestalde, pentsa dezagun une batean bertso doinuak biltzen dabilenarengan, biltzaileak izan dituen eragozpenetan. Ez magnetofoi eta ez ezer, papera eta arkatza eskuan, hitzetik hortzera kantatzen diona zuzen transkribatzeak dituen zailtasun eta arriskuak ez dira nolanahikoak, eta fideltasuna ez da erreza benetan. Eta nork kantatu dion ere batetik bestera alde haundia egon daiteke eta ondorioak ateratzea ez da zaila. Bertso bereko puntu batean esate baterako bi hizki datoz bi musika zeinukin eta beste puntuan berriz hiru hizki musikan tresillo darabilelarik, eta beste antzeko kasu ugari. Bestalde guztiok dakigu Xenpelar haundiaren orrazkera apaineko eskola Euskalerri osoan nagusitu zen arte nola zebiltzan gure artista popularrak.

Edonola ere, Manuel Lekuonaren teoria, praktikan erabiltzeko gaurkoz asko landu beharko balitz ere, oinen eta gure azentuaren arabera neurtzeko araua prinzipio mailan nik ez nuke besterik gabe baztertuko, eta gure arteko norbait hartara jarri eta estudiatuko balu, agian luzarora izan lezake probetxurik guztiontzat.

Bertso doinuak euskal musika popularraren barnean

[gora]

Dudarik gabe esan genezake, salbuespenak salbuespen, bertso doinu oro sartzen dela bete betean euskal herri musikaren baratzean baina alderantziz berdin esan al genezake ? Musika popular oro bertso doinu dela esatea ez al da gehiegi ? Egia da gure koplari bertsolariek neurri txiki eta haundiko edozein doinu dela ere beren lanerako erabilgarritzat jotzen dutela gaur egun, doinugintzan murgiltzen ari diren heinean. Eta berdin esan genezake irizpide hori logikaz luzatu ezkero, koplen neurrikoetaz eta klasikoetaz ere.

Bertsolaria behin bere esaldiak molde jakinetara neurtzen dituen heinean, dela 7/6, 10/8 edota 8/7 dela ere berdin zaio alde honetatik sail horietako edozein doinutan kantatzea. Egia da baita ere historian zehar bertsolariek neurrian nahasi eta zaila den edozein moldetako doinu hartu dutela bertsogintza idatzirako gehienbat. Ikusi besterik ez daukagu Bilintxen Joana Bixenta Olaberena edo Xenpelarren Frantsesaren ideak, edo Basarrik Iduzki denean aukeratu zituzten kasuak adibidez. Eta ez idazteko soilik; Euzkitzek esate baterako bapatean ere erabili ohi du Joana Bixenta Olaberena. Era honetan, bertsolariak bere eginkizunerako egoki derizkion edozein doinu har dezakela aitortu ezkero, esan genezake edozein doinu izan daitekela potentzialki bederen bertso doinu. Edonola ere, muturretara joanda, Etxahun Iruriren Agur Zuberoa izeneko doinuaren antzekoek neurri errima aldetik dituzten zailtasunengatik etabar ez da erreza bertso doinutzat hartzea.

Neurri moldetik bakarrik begiratuta ari baldin banaiz ere, mugak kentzen eta gehiegi zabaltzen ari naizela esango du agian irakurleak, baina, dena dela, euskal musikaren kantutegi tradizionalak aztertzen baditu batek, harriturik gelditzen da ikustean zenbateraino agertzen diren gure bertsolari anonimoen lanak doinu horien jazkeran, zenbait jasotzailek batzutan bertso arruntegia omen zela eta poesia ustez kultoagoaz trukatu baldin badu ere. Gure herri musika eta bertsolarien iharduna historian zehar zenbateraino elkartuak ibili diren konturatzea benetako aurkikuntza izan zen niretzat, bertso doinuen ikuspegia asko zabaltzen delarik. Euskal musika gainera zeharo silabikoa da, hau da, melodia hizkiz hizki doa xume xume inongo melisma edo hornidurarik gabe, hau da, bertsogintzarako apraposa da goitik beheraino, sortu ere horretarakoxe sortu baita askotan.

Doinu sortzaileak

[gora]

Herri doinua nork sortu ote duen galdetzean, badakigu jende multzoak ez duela ezer sortzen; ezezaguna izanarren, norbait izan da doinua asmatu duena. Herriak bere egin du, moldatu ere bai agian bereganatu ala denboraren poderioz, baina sortu norbaitek sortu du, herriko artistaren batek. Baina gero astiro ahoz aho batetik bestera eta herriz herri zabaltzean, erabiliaren erabiliz, uretan dabilen harritxoaren antzera, ertzak lehunduz eta borobilduz, melodiaren barne muina eta mamia gordeko badu ere gaineko azalera gozatuz bereganatuko du herriak. Kanpoko zehaztapen ugari galdu edo erantsi ondoren, urtetan zehar ahoz ahoko galbahean pasa ondoren, herriaren, kasu honetan Euskalerriaren gustu eta izakerara moldatu ondorengoari deituko diogu euskal musika popularra. Asmatzailea edonor dela ere, bertsolari-bertsozaleen erabilkeraren eta onarpenaren froga igarota geldituko da jendearen oroimenean eta zerbitzutan; bitartean ez. Orduan esan daiteke denona eta inorena ez dela.

Duela urte batzuk bertso munduan indarrean ibili zen doinu bat datorkit burura; Txomin Artolak asmatutako Gu gazte ginadela izenekoa alegia. Ez dakit oraindik herri musikatzat har daitekeen ala ez baina konparatzeak merezi du doinu hori nola darabilten bertsolariek eta nola datorren Bertsotan II liburuko eranskinean solfeoz kantautore berak idatzitako erritmo berberean. Eta kasu honek beste doinu askorekin gertatzen denaren adibidetzat balio duela uste dut.

Xenpelarrek kantatutako bertso famatu haiek datozkigu hemen harira:

Iparragirre abila dela
askori diot aditzen
eskola ona eta musika
hori hoiekin serbitzen
ni ez nazu ibiltzen
kantuz dirua biltzen
komeriante moduan
debalde festa preparatzen det
gogua dedan orduan.

Eskola ona eta musika
bertsolaria gainera
gu ere zerbait izango gera
horla hornitzen bagera
atoz gure kalera
baserritar legera
musika hoiek utzita
Errenterian bizi naiz eta
egin zaidazu bisita.

Joxe Mari Iparragirrek doinu asko asmatu zituen eta gitarra joaz zabaldu ere bai, geroztik haren doinuak gure artean oso ezagunak bilakatu direlarik, horietako askok Italia aldeko kutsu arrotza baldin badu ere. Urtxaile bertsolaria eta zenbait bertso saltzaile itsu ere badakigu era berdintsuan ibili zirela kantari gure herrietan musika istrumentu desberdinekin lagunduz. Baina Xenpelarrek ez dio estimazio haundirik ematen Iparragirreren musikari, baserritar legea komerianteenari kontrajarriaz.

Egia da bestalde Xenpelarrek garrantzi haundia eman ziola doinu kontuari; berak ez zituen asmatuko baina haren bertsoei esker neurri mota guztietako doinu zerrenda luzea heldu zaigu guregana. Eta antzeko zerbait esan genezake Bilintx, Etxahun biak, Txirrita, Xalbador, Lasarte, Basarri, Uztapide eta beste bertsolari askotaz. Santesteban maixuak ere inoiz doinuak propio asmatu zituen Bilintxentzat. Gero gure garaiotan kantautore eta musikariek hartu dute bide hori. Zerrenda luzea aterako litzaiguke guztiak hemen jarri ezkero eta ez da hau horretarako leku egokia; asmatu dituzten doinuei dagozkien fitxetan agertuko dira sortzaileen izenak. Inoiz bertsolari beroriek izan dira asmatzaile; Jon Lopategi, Jon Enbeita, Manolo Arozena eta batez ere Xabier Amuriza da kasurik nabarmenena.

Bertso doinuak eta erlijio musika

[gora]

Gure ikuspegitik konplexurik gabe eliz musika aztertzeari ekiten badiogu, bien arteko harreman onak ageri zaizkigu garbi alde guztietatik. Hasteko, gure doinu zaharrengan musika gregorianoaren eragin nabarmenaz konturatzen da itsuena ere. Aita santu san Gregorio Haundiaren deituraz ezagutzen dugun eliz kantu famatu hau bera ere ez ote dugu gero Calabrian Erdi Aroko artzainengandik jasotako doinu popularra?. Nolanahi ere eta Italiatik Euskalerrira itzuliaz, bertso doinu zaharrak jendartean kantatzen hasi naizen gehienetan entzun izan dut esaldi berdintsua; horrek elizako kantua zirudik, moteil!. Ikusi besterik ez dago Charles Bordes frantses musikari famatuak euskal musika eta gregorianoaren arteko harremanaz egindako azterketa musikalak. Doinu berrietara baldin bagatoz ere, X. Amurizak asmatutako Sentimentua sartu zitzaidan izeneko doinu ezagunak garbi garbi Salve Regina gregorianoaren kutsu nabarmena du, berak ere aitortu izan didanez, eta badu Amurizak beste doinu berririk ere kutsu berdina duenik.

Herria eta eliza, bien arteko nork nori hartu ote dion antzematen ez da erreza askotan, baina argi dagoena zera da; Erdi Arotik gaur egun arte, eliza eta bertso munduak lotura haundiak izan dituztela elkarrekin batak besteari doinuak kopiatuz, eta gaur ere bai. Elizak kultur zapalkuntza bildurgarriak ere egin ditu historian zehar, baina aitortu beharra dago askotan bere mezu unibertsala herri bakoitzaren kulturan txertatzen saiatu dela, eta kasu honetan gure herri musikan. Eta bestalde aitor dezagun eliza katolikoak eragin izugarria izan duela Euskalerrian eta bertso munduan ere bai. Bertsolariek asko kantatu dute, ez hainbeste liturgia edo kulto gaietan, baina bai Gabonak, Arantzazu, apaiz kontuak, katekesi gaiak, mixioak, hiletak eta antzeko beste mila gaietan. Zalantzak izan ditut erlijio musika ala eliz musika deitu, baina lehenengoarekin gelditu naiz. Erlijiozko gaiekin lotuak datozen 287 doinu zenbatu ditut bilduma honetan eta beste 76 Gabonetako; begi bistan dago beraz gai honen garrantzia. Bizpahiru adibide ezagun aipatu besterik ez dut egingo amaitzeko; Salbatore Mitxelena frantziskotarraren 20 Kanta Arantzazuko, Ama Birjina Erkudengoa, Gaueko izar argitsuena izeneko doinu ezagunak edo gaurko liturgia berriko elizkizunetako abesti ugari.

Bertso doinuak eta musika polifonikoa

[gora]

Gure herri musika aztertzen hasi eta hainbeste kopla eta bertso bertan topatzearen aurkikuntzak harritu baldin baninduen, tamaina apalagotan baina antzeko zerbait gertatu zitzaidan euskal musika polifonikoarekin. Oi laborari gaixua, Maritxu nora zoaz, Sed libera nos a malo, Goizean goizik, Pilota partida bat, Bortian Ahuzki, Xori errexinula, Beti penetan, Maitatua sobera, Lurraren pean, Albaiteruen sala, Larre gorrian, Norat joaiten zira, Mendekoste festetan... eta horrela jarrai daiteke aurrera, musika polifonikoaren barrenean aurkitzen ditugun bertso doinuak izendatzen. Gure musikariek noski herri musikaren iturri emankorrera jo dute melodia horien gain beren joku musikalak eginez edertu eta gure abesbatza, otxote eta koruen esku uzteko; herriagandik jasotakoa herriari itzuliaz.

Zenbat aldiz entzun ote dizkiegu gure herrietako koru bikainei lauzpabost abotsetara armonizaturiko abesti eder horietakoak, kantatzen ari ziren bertsoa Txirrita, Etxahun, Bordel edo beste bertsolariren batena zela konturatu gabe!. Goraipatzekoa da arlo honetan Aita Donostia musikari finak egindako lan aparta; batez ere Nafarraldeko baserri eta auzoz auzo jasotako doinu bitxi ederrak, gero berak musikalki jantzi eta apaindu ondoren, berriro euskal herriari itzuli dizkio, koruetan kantatu, edo musika tresnaz jo ahal izateko, gero J. Riezu fraile nafarra argitaratzen joan zaigun 10 liburukietan ikus ditzazkegun eran. Baina Aita Donostiaz gain, Charles Bordes, Salaberry, Azkue, Guridi, J. A. Santesteban, Sorozabal, Rodney Gallop eta beste musikari askori zor diogu hori.

Bertso doinuak aldi historikoka eta lurraldeka

[gora]

Bertsolariek ez dituzte noski beti berdin kantatu bertsoak. Euskalerriko lurralde batetik bestera alde haundiak nabari dira bertso doinuetan; horretan ez da dudarik. Denborak ere eragin izugarria du bestalde, jendearen joera eta gustuak moden antzera aldatzen baitoaz, gero eta azkarrago gainera.

Zuberoa berezia dugu bai bertsogintzan eta baita doinu kontutan ere. Salaberry mauletarrak jaso zizkigun batipat bertako aire xarmantak. Lurra ere halakoa eta artzantza eta laborantzari lotua jarraitu duen gizarteak oraindik ere xarma berezia du, besteak beste bere musika eta kantaeran. Gure mende honetan Etxahun Irurik doinu oso politak sortu ditu. Kasu zehatzen bat salbu, ez dute ezagutzen neurri haundiko doinurik eta bertsorik. Benito Lertxundi kantari oriotarrak zabaldu ditu asko Hegoaldean hango kantu zaharrak gaur estimazio haundia dutelarik Euskalerri osoan. Beñat Mardo eta Etxahun Barkoxeren garaietako tradizio aberatsak ia gure egunok arte iraun du eta ez du aparteko aldakuntzarik jasan gizarte tradizional hartan.

Ifarraldeak orokorrean, Nafarroa barne, tradizio musikal aberatsa du. Edota nahiago baduzu, berdin esan daiteke beste era honetara: Nafarroak alegia, Ifarraldea barne, euskal musika bikainaren ondare aparta duela. Borges, Villehelio, Gallop, Salaberry, Hiriart, Donostia, Dufau, Gabriel Lertxundi eta gainontzeko musikari biltzaileek lan haundia egin zuten herri musika zehazki jaso eta garbi zabaltzen. Garrantzi haundia izan dute zabalkunderako 1921 - 1937 urte bitartean argitaratutako Gure Herria aldizkariaren eranskin musikalek. Eta horrela esan genezake neurri askotako bertso doinuen aberastasun musikal oso landua, zehatza eta ongi finkatua heldu zaigula gure egunotara herrialde horretatik. Literatura idatziak eta musika ikasiak Hegoldean baino eragin askoz haundiagoa izan du bertso doinuetan eta bertsogintzan. Gure gainbegiratu azkar honetan albora gelditzen zaizkigu halabeharrez tradizio musikal hori gureganatu dadin bitarteko beharrezko izan diren beste askoren izen abizenak, baina ezin dut ahantzi Xalbador eta Mattin bikotea. Ifarraldeko kantu popularrak zabaltzeko disko bana argitaratzeaz gain, zubi historiko izan ziren biak besteak beste hango eta hemengo doinu asko ekarri eta eramanaz. Nafarroako doinuen ekarle gisan hemen aipatu beharrekoa dugu Manuel Lasarte bertsolaria ere; bere kantakera gozoaz aparte Nafarroako doinu eder askoren ezagupidea zor diogu berari. Xalbadorren Odolaren Mintzoa izeneko liburu kasetak oso oparoak diren antzera dugu Manuel Lasarteren Gordean neuzkanak izeneko liburua eta ondoren plazaratu dizkigun kasetak ere bai.

Arabakoaz ezer gutxi heldu zaigu bai bertso eta bai doinu kontuan, Aramaio eta inguruko zenbait kendu ezkero. Nafarroako Erribera eta Arabako lautada zabaletan aspaldi galdu baitzen euskara eta honekin loratzen diren bertso eta musika; geografia kontua da asko.

Bizkaiako ekarria berriz kopla eta dantza munduan nabarmendu zaigu gehienbat, Bartolome Erzillak eta R. M. Azkuek jaso digutenez eta hortik aparte, Enbeitatarrei zor diegu bertso doinu sail bat. Eta gaur egunean berriz Xabier Amurizak izan du aparteko garrantzia; bertso munduan jadanik izen haundia duten doinu sorta dexentearen jabe izateaz gain, besteak beste berak sortu baitu gehienbat urteotan doinu berriz bertsoak kantatzeko ohitura indartsu hau.

Eta azkenik, Gipuzkoako ondare musikalaz zer?. Hau dugu noski Euskalerriko lurralderik euskaldunena eta bertan heldu zaigu bertso tradiziorik oparoena eta ondorioz baita bertso doinurik gehiena ere, bertso doinu hitza bere zentzu propioan hartzen badugu behintzat. Besteak beste, Santestebanek eta Azkuek asko bildu bazuten ere, oraindik beste aire asko eta asko bertso munduko tradizio bizian heldu zaigu ia egunok arte, bertatik batipat A. Zabalak bere Auspoa sortara eta neuk neurri apalagoan Doinutegi honetara jaso dugularik. Eta horregatik esan genezake ahozko ekoizpen ororen ezaugarriak dituela; gizaldiz gizaldi etorri zaigun ondare musikal hori ez dela beste lurraldetakoa bezain finkatua eta musikalki hain zehatz eta garbia; praktikoa deitu genezaioke, bixia, hornidura gutxikoa, bertsolari bakoitzak zertxobait bere erara darabilkiena eta agian kalitate musikal ez hain garaikoa, batez ere Nafarroako eta Ifarraldekoarekin konparatzen baldin badugu. Zortziko haundiko gehienak hemengoak ditugu.

Eta Gipuzkoako bertso tradizioa historian zehar ezagunagoa zaigularik, garbi ikusten da garai bakoitzak izan duela bere kantakera. Interesgarria da ikustea doinu bat bera nola kantatzen zen Xenpelar, Pello Errota-Txirrita, Basarri eta gaurko garaietan; lau aldi hauetako bertso kantaerak elkarrekin alderatzen baldin baditugu, ondorio bat gutxienez nabarmentzen zaigu: lehenago azkarrago kantatzen zela, 18 hizkiko esaldi errimatua edo batzutan luzeagoa inongo etenik gabe askotan agertzen zaigularik; gero Basarriren garaietan astiroago kantatzen zuten bertsoa, etena garbi markatu eta arnasa hartuz; eta gaur oraindik geldiago. Konpara itzazu adibidez Azkuek jasotako Amerikatik buelta eginda delako doinua, (8. haundikoa) eta geroago bildutako Hamaika aldiz daukazu lehendik izenekoa; biak doinu bera, bata etenarekin eta bestea gabe, adibide gehiago ikus ditzake irakurleak III. liburukiaren sarreran. Xenpelarrek asko ireki zuen bertso mota eta doinu desberdinen abanikua, bertso idatzietan gehienbat. Pello Errota eta Txirritaren egunetan azkar kantatzeaz gain, badirudi bertso eta puntu bakoitzaren haseran abiada hartzeko karreratxo bat egiteko ohitura zutela; aldera genezake adibidez Basarrik kantaturiko Ari naizela ari naizela eta Txirritaren Nere etxean haserre daude izenekoak; hauek biak ere enbor bereko adarrak baitira noski. Ideia orokor batzuk aipatu besterik ez dut egin puntu honetan, gero norbaitek gehiago sakondu ditzan, hartarako zaletasunik eta bitartekorik izango balu.

Edozein moduz ere, aldi historiko eta lurraldeka bertso doinuei gainbegirada azkar hau eman ondoren aitortu behar dugu 1936ko gerraondorengo aldi garrantzitsuan, hau da, Basarri, Xalbador, Lasarte, Enbeita izenez deitu genezaioken horretan, Gipuzkoa, Ifarralde, Nafarroa eta Bizkaiaren ordezkari gailentzat harturik, bertsogintza eta doinugintza lurraldekako desberdintasunak gaindituz maila nazionalean jokatzen hasi zela, bakoitzaren ekarpenez elkar aberastuz.

Bertso doinuak gaur

[gora]

Beste nonbait ere esana dugu 1980 urte inguruetan datatzen dugun atal berri honen ezaugarrietako bat doinuen erabilpen ugaritasuna dela. Eskuartean dugun gure herri musikaren ondarea oso emankor eta ugaria baldin bada ere, gure ezagupideko bapateko bertsolarien jarduna doinu gutxitara mugatzen zen. Duela 60 urte Oiartzun inguruetan, sasoi haietako bertsolaritzaren unibertsitate deitu genezaiokenean alegia, dozenerdi bat bertso doinu omen zerabiltzaten gehienbat bertsolariek, Manuel Lekuona maixuak dioenez, eta hala transkribaturik utzi ere egin zizkigun; Txirritarena, Saibururena, Oilokirena, Prantxesarena, Lexotirena eta beste hiru. Bertsolari bakoitzak bakarra zuen gogoko dirudienez, eta guztira zortzi bakarrik datoz; sei neurri haundiko eta bi txikiko. Eta datu zehatzik ez baldin badugu ere, antzeko zerbait dirudi izan zirela 1935 eta 1936ko Bertso txapelketetako doinu multzoak ere, Ifarraldeko bertsolarien zenbait ekarpen salbu.

Gero multzo hori, bistan da, poliki poliki ugaltzen joan da. Bertso txapelketetan isladatzen da garbi nola dabilen garaiean garaiko bertsolaritza orokorrean eta doinugintza zehazki. Ikusi besterik ez dago doinu kopuruak zer gorakada eman duen 1960tik 1990ra, eta berdin esango genuke 1935tik 1960ra. Bertsogintzako teknikaren arlo guztietan joan da jazten bertsolarigoa eta honetan ere ezagupide gehiago du. Gaur eguneko bertsolariek eskutada haundia dute neurri bakoitzean segun eta zein gaitarako gutxiasko egokiturik. Guztietan baina batez ere hamarreko haundiko eta neurri askotako doinu berezien sailetan ari dira jazten. Iturri askotatik edaten dute; nahiz kantutegi zaharretatik, nahiz kantautore, musikari, eta bertsolari zenbaiten sorkuntza berrietatik. Baina puntu gutxiko neurri txikiek erabilpen motza dute gaurko bertsolaritzan, doinuen ondare aberats honek erakusten duenez, noizbait gure artean askoz gehiago erabili baldin badira ere.

Doinuaren eginkizuna eta garrantzia

[gora]

Esan izan da bertsoak bi alde dituela, hitza eta doinua; esan izan da bietan garrantzitsuena hitza dela eta bigarrena haren zerbitzuan dabilela. Ez dut nik hori ukatuko, ezta gutxiago ere, baina mami-azal, kanpoko-barrengo, zeresan-nolaesan eta antzeko bereizketa logiko horiek ez dakit zenbateraino diren errealitatearen adierazpen egokiak, ederraren mundua eta bapateko bertsogintza aztertzerakoan gehienbat. Nik beti azpimarratu izan dut, kantuz sortzen duela bertsolariak, kantuz jasotzen duela entzuleak eta kantuz irauten duela bertsozalearen gogoan eta oroimenean. Hiru alderdiok dira beraz baztertu ezinekoak doinuaren eginkizuna aztertzerakoan.

Bertsogintzaren aldetik begiratuta guztiok dakigu bertsoa egoki neurtzeko tresna dela doinua bertsolariarengan. Eginkizun apartekoa du beraz, zeren neurketa baita artegintza honetan lanbiderik menderagaitzena. Baina ez da kanpoko tresna garrantzitsu soil bat; hori baino sakonagora joaz, bertso izatearen muin muinean dakust kantua. Ez da ere, aurrena bertsoa moldatu eta gero doinuz jantzi; sorkuntza une berean han ari da airea. Bertsominetan dabilen artista popularrak kantuaren baitan uzten du bere sormena eta haren hegaletan doa bere barrena isurtzen sorkuntza une latz pozgarrian, eta horrela doinuz jaio da bertsoa mundura; kantuaren bidez, doinuarekin batera, doinu da bera oso osorik. Bertso eta doinu, bereiztu ezineko izakera bat berekoak, elkarrekin eta elkarrenganako eginak; kantu berri berria, bizia, freskoa: bertsoa.

Entzulegoaren aldetik berriz esan behar da doinua dela bertsoaren alderdi gustagarrietako bat. Esaldi neurtua, errimaduna, bapatean asmatua, bere baitan dakarren grazia eta gainontzeko elementu atsegingarriekin batera gogoan hartzekoa da musika alderdiak duen atsegina mundu guztiarentzat eta baita euskaldunontzat ere. Bestela nahikoa litzateke bertso mota bakoitzeko doinu bakar bat; estimazio ederra emango lioke, gero eta gehiago eskatzen duen gaurko entzuleak!

Era honetan bertsoa kantu denez, bertsolaria kantaria da eta, behin baino gehiagotan esan dut, zenbait bertsolari, - Manuel Uztapide datorkit gogora - entzulegoa bereganatzeko eta liluratzeko moduko kantari aparta izan dela; belarri ona, eztarri gozoa, ahots modulazio aberatsa, eta ofizioan trebatua. Bertsolari bakoitzak du bere estilo propioa baina, konturatuta edo konturatu gabe, entzulegoarengan eragin haundia du bertsolariaren doinu eta kantaerak; hori ez dago ukatzerik.

Bertsoaren iraupenaren aldetik ere garrantzi haundia du kantatua izateak. Kanturik gabe ez genuke izango euskaldunok gaur eskuartean dugun ahozko ekoizpenaren ondare aberatsa; ahoz aho eta gizaldiz gizaldi heldu zaizkigun Etxahun Barkoxeren ahapaldi ziragarriak adibidez han geldituko ziratekeen urteen ilunpe beltzean galdurik, doinuari esker herriak gorde ez balitu. Elizako dotrina, haur jolas, hitzjoku, esaldi, kopla, erromantze eta beste, kantuari esker heldu da gureganaino. Egia da gaur asko aldatu direla gauzak, eta bertsoek segurtatua dutela gure ondorengoenganainoko iraupena idazki, magnetofoi, compact disc, bideo, mikrofilme eta beste aurrerapen izugarriei esker, baina gaur ere doinuak badu eginkizunik bertsoak buruz ikasteko eta gordetzeko orduan.

Bertso doinuaren egitura

[gora]

Baduzu, irakurle, ataltxo bat hor doinu bakoitzarekin datorrena argibide fitxetan egitura izenez, non ABDB edo antzeko hizkien bidez adierazten zaizun doinuaren osagai desberdinen konposaketa. Hemen, Sarrera Orokor honetan, bi hitzetan laburtuko dugu gai honi buruzkoa.

1) Bertso doinuren musika oso laburra eta motza da, bertsoa bera den bezala, baina honek ez du esan nahi ederra ez denik. Laburra eta ona bi aldiz ona esaera aipatua dugu lehen ere eta ez da gezurra, zeren aparteko bitxi musikalak aurkituko dituzu gure euskal kantutegian.

2) Bertsoaren oinarrizko ardatza noski puntua da, beronen jira-biran itzulika, bi, hiru, lau edo gehiagotan errepikatuz osatzen delarik. Hainbeste hizkitan neurtu eta amaieran errimatzen duen esaldia da bertsoaren oinarria, eta horren errepikapenetik - versus - datorkio hain zuzen ere latinetikako bertso deitura ere. Orain doinuaren egiturari buruz ere antzeko zerbait esan behar dugu; puntu doinua dela nolabait bertso doinuaren oinarri musikal nagusia bai erritmoz eta baita melodiaz ere; ez ondorengo doinu osoa puntu doinu horren errepikapen hutsa izango delako, baina bai oinarri musikala, nahiz erritmo aldetik, nahiz melodia kontuan. Lehenbiziko esaldi erritmodun melodiazkoa bertsolariari entzun diozunean, esan zenezake handik aurrerakoak ardatz horren itzulbiran jokatuko duela. Puntu doinua ezezik lerroa bera ere erritmo kontuan esan daiteke bertso doinu osoaren ardatz dela kasu askotan, puntu doinua ia beti.

Baina esan beharra dago hemen ez gabiltzala matematiketan eta salbuespen ugari dituztela arau hauek, zeren erritmo kontuan ari garenez esan behar da euskal doinu asko aurkituko duzula erritmo librekoa, eta konpas mota bat baino gehiagotan idatzitako doinu ugari ikusiko duzu eta beraz ezin hitzegin erritmo ardatz bakarretaz. Doinuen joeraz ari gara, behin ere ez lege ziurraz, hegaldi librean baitabil arte popularra .

3) Hainbeste neurri klasetako doinuak dauzkagunez, ez da erreza guztien egituraz orokorrean hitzegitea, baina hala ere aipa daitezke lege nagusi batzuk. Ez puntu askoko eta ez gutxiko, erdibide gisan, har dezagun adibidetzat zortziko txiki edo haundiko bertso doinua, lau puntuz osatua beraz eta azter dezagun egitura aldetik. Gogora dezagun beste doinu klase guztietan bezalaxe puntu doinua izango dela doinu osoaren oinarri, baina doinuaren unitate hori lau puntutan lau aldiz errepikatzen den doinu bat apenas topatuko dugun; A-A-A-A, osagai bakarrarekin konposaturiko hori errezegia eta denbora berean aspergarria suertatuko bailitzaiguke. Eta beste muturrera jota, A-B-D-E, batere errepikapenik gabe lau puntu doinu desberdin dituen bertso doinurik aurkitzea ez da oso zaila baina badirudi beste lehengo hura errezegia zen eran oraingo hau zailegia dela bertsogintzarako. Gogora ditzagun hemen bertso doinuaren hiru aldetikako eginkizunak eta badirudi hasi eta bukatu inongo errepikapenik gabe doan ale musikala zailegia eta nahasiegia dela, bai bertsolariarentzat bere bapateko artelanerako, bai entzulearentzat ahotik belarrira datorkiona garbi dasta ahal dezan, eta baita buruz ikasi eta oroimen gordailu izan dadin ere.

Bi mutur horien erdibidean dabiltza beraz bertso doinu gehienak. Zortzikoaren adibidearekin jarraituz, nola haundian hala txikian, puntu doinua lau puntuetako batean errepikatu egiten da, inoiz aldakuntza txikiren batekin. Lehen puntua eta bigarrena dira askotan errepikatzen direnak; hau gertatzen da adibidez berez seiko haundi ziren doinuetan, Pello Josepe, Ama Birjina Erkudengoa, Amodioa gauza zoroa eta antzekoetan, gero bertsolarien eraginez zortziko haundi bilakatu direnetan; eta horrela A-B-D hiru puntu doinu desberdin zituenarekin lau puntu kantatzen ditu bertsolariak 1. eta 2. puntuetan errepikatuz, A-A-B-D. Beste kasu gutxi batzutan 1. eta 4. puntuak dira errepikatzen direnak, A-B-D-A; baina kasu gehienetan 2. eta 4. puntua dira errepikatzaileak, A-B-D-B alegia; Aita Jainkoak egin banindu, Maritxu nora zoaz, Amigo batek hor topatu nau izenekoak dakartzat adibidetzat, batzuk ipintzearren baina bertso doinu gehienek barne egitura hau dute edo bestela honen oso antzeko beste hezurdura hau: A1-A2-B-A2, bigarren puntu doinua lehenengoaren joku musikalez osatzen baita askotan, esaldi musikalaren lehen erdia berdina eta 2. a desberdina delarik. Eta azkenik badira eta ez gutxi lau puntutatik hirutan errepikatzen diren doinuak ere, A-A-B-A; Ari naizela ari naizela, Kantore berri xarmant batzuek, Goizean goizik, esate baterako.

Bukatzeko eta laburbilduz esango nuke bertso mota honen hirugarren puntu doinua beti desberdina dela egiturari begira eta gainera beste hiru puntu doinuak baino goragoko melodia duela. Lau puntuko bertso doinuen arakatze labur hau, bertsozalea aspertu baino lehen bere honetan uzterakoan, ondoriozta dezakegu euskal musika popularrak bi eta hiru elementuz osatutako hezurdura duela orokorrean eta horrelaxe laburbil genezake; bertso doinu batzuk lau osagai desberdin dituela, askok bi, eta gehienek hiru. Eta lau puntukoetatik atera dugun ondorio nagusi honek oker haundirik gabe balio dezake puntu gehiagoko bertso doinuetarako ere.

Eta arau honen ondorioz, bi eta hiru puntutako doinu laburren balioak indar haundia hartzen du doinugintza orokorraren barrenean, izan ere beren bi edo hiru osagai desberdinekin (A-B-D) puntu gehiagoko doinuen oinarri izan datezkelako.

Edozein moduz ere, arriskugarria derizkiot bertso doinuak horrela hain hotzean aztertu nahi izatea, lore bizi ederra zatikatu eta arakatzea litzatekeen moduan. Bertsolari bakoitzak bere erara askatasunez jokatzen du doinuekin, askotan esan dugu,eta ez harritu zortziko doinua bere komenentzira hamarrekora moldatzen baldin badu, edo baita laukoa bera hamarrekoraino luzatzen baldin badu ere. Nere sailkapen honetarako ondorio garrantzitsua ateratzen da hemendik; sailkapeneko atal bakoitza ez dugula hartu behar alegia kutxa itxi gisan, beste atalekin zerikusirik ez balu bezala, ez horixe. Lauko txikiko doinua, eta seikoa, zortzikoa edota hamarrekoak, lotura haundia izan dezakete elkarren artean bertsolariaren eskuetan, A-B elementuz osatutako doinu sotilaz lauzpabost puntuko bertso doinua berak moldatuz; eta haundikoen artean berdin. Doinuaren erritmoari eta melodiaren muinari begiratzea komeni da, kasu askotan tronpatu ez gaitezen. Eta hemen neurriaz diogunaren antzeko zerbait aitor daiteke erritmoaz ere, lehen aipatu dugun eran, bertsolariek hori ere, kantuaren airea bera ere beren kantakerara egokitzen bai baitakite.

 

Azterketa musikala

[gora]

Gure herri musikaren oihan zabalaren aberastasunaz eta edertasunaz jabetzeak errespetua sortzen du eta arinkeriatan erortzeko bildurra ere bai. Gainera ez dut nik aparteko jakinduriarik musika arloan, baina handik eta hemendik atera ditudan ideia eta sentimendu zenbait adieraziko dizkiot hemen labur labur bertsozaleari.

Euskaldunok aspalditik dugu kantari fama, azken urteotan agian gure herrietako kantuzaletasun horrek beheraka egin baldin badu ere. Ez naiz ni hemen ari euskaldunok aparteko musikalaririk sortu dugula edo goi mailako abeslari ugari izan dugula esaten, ez. Herri xeheak, gure baserritar eta arrantzaleak bertso eta kantu eder ugariz bere erara kanporatu du eguneroko bizimodu arruntak edota aparteko gertakariek bere baitan historian zehar sortu dizkioten sentimendu desberdinak. Eta horrela herri musikaren altxor preziatuaren jabe da Euskalerria gaur egun. Musika horretaz ari naiz. Beste inguruko herriek ez bezela hitzegiten duen antzera, nortasun bereziko musika eta dantzakera sortu du urtetan zehar eta guk estimatu, zaindu eta aberastu behar genukeen ondasun bikaina dugu eskuartean. Gure kantu, musika eta bertso doinuak ditugu besteak beste gure herri zahar honen agerpen garbiak.

Ez dut esango gure herri musika guztia jatorriz geurea dugunik; herri desberdinen arteko harreman kultural eta folklorikoen eragin haundia aitortzen dute ikerlari guztiek; gureari apenas ikusten dioten Españialdeko herriekiko harremanik baina bai Grezia, Bretaña eta Europa goialdeko beste zenbait herrirekiko. Italia aldetik zetorkigun kantu txolinen modaz kexu zen mende hasieran gure A. Donostia musikari sentibera. Gaur ere ikusi besterik ez dago zeinen errez eskuratzen duen bertsolariak edozein doinu edozein eratakoa dela ere; askotan errezegi agian. Ez da berdin herri musika eta musika herritartua; Euskalerrian zabaldu den doinu oro ez da herri doinu, ezta gutxiago ere. Garbizalekerian erori gabe baina, gure aurrekoek sortu eta erabilitako hainbeste aukera dugularik, errezegi indar hartzen duela derizkiot gurean garaiko modak bultzatutako edozein airek.

Gure doinuen berezitasunaz hitzegiterakoan, elizako musika gregorianoaren kutsu nabarmena duela esana dugu aurrez, bai doinu bertan eta baita kantatzeko moduan ere. Hau baino ere silabikoagoa da gainera gurea; hark melisma batzuk gustoko ditu silaba bakarrean jolas musikalak eginaz baina gureak ez; bertsoaren hizki bakoitzari musika-zeinu bakarra dagokio gurean, horrela bertsoa neurtzeko gailu egokia delarik. Euskalduna bertsoz hitz gutxitan asko adieraztera doan moduan doinuz ere zeinu musikal gutxiz baliatuko da edertasuna sortzeko orduan. Hizki bakoitzean egin ohi diren musika joku eta apaindurarik gabeko doinu sotila erabiliko du; bertsoz jantzia ia beti eta lelorik edo estrofarik gabekoa gehienetan.

Erritmo kontuan luzera berdineko notaz osatutako esaldi musikal luzeak ageri dira asko kantutegi zaharretan baina gerora etena markatuz arnasa hartzeko geldialdiak nagusitzen joan zaizkigu. Aita Donostiaren iritziz 5/8 jatorrez datozen mendi usaidun doinu goraipatu zenbaitek ez du gaur arrakastarik bertsolarien artean. Alderdi honetatik pobretu egin garela esan nahi du horrek. Eskura edukiarren ez dituzte aukeratzen. Gaurko entzulegoaren belarrietara arrotz gertatuko ote diren agian pentsatzen dutelako izan daiteke, entzulearen eta bertsolariaren arteko sintoniak agintzen baitu honetan ere; eta hala behar gainera. Bi erritmo mota daude musikaren oinarrian eta gurean ere bai noski; binario edo bi zatiduna, bata bortitza eta bestea suabea duelarik; ternario edo hiru zatiduna, bat bortitza eta beste biak suabeak dituelarik. Bigarrena da ederrena, orokorrean esan al badaiteke.

Melodia aldetik berriz musika-zeinu gutxiren arteko gorabehera laburreko ibilian dabil gehienetan doinu tradizional laua, baina badira bestelakoak ere, oktaba edo zortziduna baino alde haundiagoa dutenak ere; Uso zuri bat inguratu zait eta antzeko beste batzuk, arpegioz behetik gora hasten diren doinuak kantutegietan aurkitzea ez da harrigarria.

Melodian gorabehera haundirako joera nabarmena dute gaur sortzen diren doinu berriek. Gure musika popularra gehienbat tonu minorrekoa dela esan da askotan, baina kontuak ateratzen ihardun naiz eta nik jaso ditudan bi mila hauetako hirutatik bat bakarra dator tonu minorrean eta bi tonu maiorrean, baina datu hauek ez dira estu estuan hartu behar.

Bertso doinuetaz hitzegiterakoan esan beharra dago zerbait bertsolariek duten kantatzeko eraz. Jakina da bertsolari bakoitzak bere erara darabilela doinua, eta era honetan ezaguna da bost bertsolari ari baldin badira doinu batez bertsotan, ia bost doinu direla iruditzerainoko ikuitu propioak emango dizkiola bakoitzak bere erara; arnas haundiko plazagizon indartsuak goitik tonu maiorrean eta patxaran etenak ongi markatuz kantatu ondoren, hurrena datorren ahots fineko bertsolariak bere esaldi bizkorrera etenik gabe egokitutako kantakera jostalarian eta tonu minorrean erabiliko du. Izan ere bertsolaria ez dabil doinuaren mende, benetako artelaria ez dabil arauen morroi, arte legeez baliatzen da bere eskura erreminta gisan maneiatuz. Hitzari, azentuari, etenari, esamoldeari egokitua eta oratua, bere ideia-sentimenduak nola sortzen zaizkion halaxe erritmo hartara egokiturik jaiotzen zaio doinua ere. Era honetan esan daiteke berriro sortzen duela bertsolariak doinua, bere bertsoarekin batera. Doinuaren nagusi, jabe, gidari, kreatzaile gisan jokatzen du bertsolari bertsolariak. Eta horrela gauza dinamikoa, aldakorra eta bizia da doinua; denboraren joanean belarrientzat aspergarri diren heinean gustuak eta joerak aldatuz berrikuntza atsegingarrien bila jotzen du bertsolarigoak. Gaur bertso ugari entzuten da eta doinuak ere asko aldatzea eskatzen du entzuleak aspertuko ez baldin bada eta doinuak azkar gastatzen dira.

Nolabait idatzi behar eta musika-zeinuez baliatu gara noski, eta horri esker gorde eta erabili ditzazkegu, baina pentagramaren lerroak eta konpasaren hesiak berresan beharra dago bertsolari tradizionalen kantakera askea adierazteko molde estuegia eta zorrotzegia direla. A. Donostiak sufritu egiten zuen transkribatzearen muga hauek gainditu ezinaz konturatzean; "lore basatia lurrez aldatu eta lorontzietara bezala. . . . ze pena bertsolari zaharraren ibilera libre mugagabea pentagramaren erregletara behartu beharra". Neuri ere antzeko nahigabeak sortu zaizkit Loidisaletxe, Hernani txiki, Egileor eta beste zenbaiten bertsoak solfeora transkribatzerakoan; han ez dago askotan ez konpasik, ez tonu maior/minor bereizketarik, eta tonu laurdenetan dabilen haria nola finkatu tonu osoz datozen marretara ? Txistulari eskolagabekoetan ere antzeko zerbait gertatzen dela uste dut.

Gogoan dut behin doinu bat Baxakarte bertsolariarengandik jasotzerakoan, honek nola esan zidan: doinu polita da pixkat goxatu ezkero. Eta ondoren berak kantatuz erakutsi zidan nola goxatzen den doinua, pentagramara pasa ezinezko ahotsjoku eta apaindurak erantsiaz. Horrek kantaria dirudi eta ez bertsolaria, esan izan da azken urteotan, bi kantakera bereiziaz, musikari lotua ala askea ibili den adierazi nahian. Haundikeriazko adierazpide nabarmenik gabeko erritmo xume eta melodia sotilean etorriko zaigu herri doinu tradizionala, dinamikoa, aldakorra, bizia. Bestalde herri dantzaren kutsu haundia du herri musikak, elkarren lagun eta senide izan baitira biak, hau delarik bietan senide zaharrena.

Aldakiak

[gora]

Atal honen atarian beste ezer baino lehen esan nahi diot bertsozaleari, doinu askok dutela elkarren antza, familia bereko senide, enbor beraren adar direla eta horietako bakoitzari nola deitu hiztegietara jo ondoren, ez dakit asmatuko nuen ala ez baina aldaki deitzea erabaki dudala.

Bertsolarigoaren doinugintza, esan bezala, aldakorra da, jostalaria, malgua, une iheskor zehatzean entzulegoari zuzendua; horretan du bere grazia. Lurraren azala denboraren poderioz eta lekuaren arabera estrato desberdinez osatu den era berdintsuan kantu eta doinu popularrak ere kantaera desberdinez jantzi dira historian zehar lurralde ezberdinetan ondu direlarik.

Esan ere, aurrez esana dugu, bertso doinuaren mamia funtsean finkatua eta errotua baldin bada ere, bertsolari bakoitzak bere ikuitua ematen diola. Zenbat bertsolari hainbeste doinu, zioen norbaitek, errealitate hau adierazi asmoz. Eta hori bertsolari bakoitzak egiten baldin badu, hortik errez ondoriozta daiteke poliki poliki taldeka edo lurraldeka enbor bera nola joango den adar desberdinak ematen. Doinua zenbat eta erabiliagoa orduan eta aldakuntza gehiago izango ditu. Bi faktorek du eragina aldakien sorreran; denborak eta lekuak. Doinua zenbat eta bazter gutxiagotara zabaldu, zenbat eta denbora gutxiago iraun, orduan eta aldaki gutxiago izango ditu. Aita Jainkoak egin banindu, Xamangarria zera eta antzekoak, aspalditik eta Euskalerri osoan ezagun direnak datozkit gogora; zenbat aldaki eman dituzten!

Errealitate honek, nola ez, zaildu egiten du ikertzailearen lana. Egia esan, nire lanik korapilotsuena behintzat hau izan da: hainbeste milaka doinu desberdin eta antzeko, liburu, bertso saio, disko-kaset, eta beste hamar mila lekutan barreiaturik eta gainera bertso desberdinez jantzirik zebiltzanak, banaka banaka aztertu, gainontzeko doinuekin alderatuz identifikatu, eta antzeko aldaki izan daitekenarekin erlazionatu ondoren, bere izenez bataiatu ala beste deituradun batera bildu aukeratu beharra. Doinu bat bere izenez jaso ala beste baten fitxara bildu erabakitzea ez da askotan erreza eta ez nuen beti asmatuko. Bi muturren arteko erdibidea hartu behar izan dut gehienetan; batetik, edonolako desberditasunez datozen doinu guztiak ezin bada jaso, zeren kasu horretan argitasun gutxiko baso nahasian sartzeaz gain, liburutegi osoa beteko baigenuke bertso doinuz; baina beste aldetik, aldaki guztiak ezin nituen bazterrera utzi, enbor bereko adarra zela jakinarren, berak zuen nortasun eta erabilpena kontuan harturik, aberastasuna galtzea baitzen, eta nik horixe nahi berriz: bertsolari eta bertsozaleen eskuetan ahal nuen guztia ipintzea.

Aitortzen dut beraz irizpide objetibo garbirik gabeko erabaki oso diskutigarriak hartu behar izan ditudala doinu aldakiak jaso ala baztertzerakoan. Batzuetan gainera doinu baten zati batek soilik du bestearen zati baten antza. Kasu bat aipatzearren, Adixkidia Andoaindikan (8ko haundia) izeneko doinuaren A zatia = Aurten Hernanin san Juanetan (6ko haundia) delakoaren A zatia eta doinu honen beraren B zatia = Agustin nere bihotzekua (6ko haundia) delakoaren B zatia. Guzti honekin hauxe besterik ez nuen esan nahi: askatzeko korapilo oso nahasia dela aldakien hau. Eta doinu berak aldaki asko dituenean, zein ote da jatorrizkoa eta zeintzu eratorriak?. Gehienetan galdera honek ez du zentzurik, eta erantzun daiteke denak direla jatorrizkoak, zeren herriaren onarpenak edota erabilpenak ematen baitio balore osoa haietako bakoitzari, horixe da haren zuztar nagusia.

Eskerrak

[gora]

Edozein moduz ere, ni ere eskerrak eman beharrean nago, doinuak niganatzeko laguntza eskatu diodan orok nahiz bertsolari nahiz bertsozale, eskuzabal luzatu baitit. Hamabost urte luzeotan lagundu didaten guztien izenak ezin bada zerrendatu hemen, baina gogoan ditut besteak beste Loiola irratiko Joxe M. Iriondo eta Laxaro Azkune, Egin irratiko Pili Kalzada, Zarautzen bizi den Iñaki Garmendia zaldibitar bertsozalea, Joxe Antonio Ormazabal adiskidea, Nikolas Segurola, Pello Zabala eta Bitoriano Gandiaga frantziskotarrak, Mitxel Lekuona, Baxakarte bertsolaria eta beste asko. Kitatu ezineko zorra dut Hondarribiako Fermin Olaskoaga adiskide leialarekin, berak gidatu bainau pazientzia eramankorrez ordenadore sorginaren manejuetan. Eta azkenik esker onez aitortu Euskalerriko Bertsolari Elkartea, Doinutegi hau burutzeko eskeinitako laguntza eta argitaratzeko bere gain hartu duen ardura osoa dela eta, ez jakin bestela noiz arte egon beharko ote zuen gure etxeko armario zokoetan.

Herriaren ondasunak dabilzkigu eskuartean; gure hizkuntza, kantu, bertso, dantza, otoitz. . . Euskalerriak orrialdeotan datozen bitxi hauen bidez kanporatu ditu gizalditan zehar bere barrengo sentimendu klase guztiak. Gure lurrean historian zehar sortutako lore desberdinen baratza bizia dela badakit bilduma hau, aurrera ere guk bertsozaleok zainduko baititugu gaurko eta biharko bertsoz jantzirik. Hemen datorren doinu bakoitzak du bere historiatxo luze edo laburra. Batzuk bizitza oparo eta izen haundiaren jabe egin diren bitartean, beste batzuk noizbait norbaitek sortu bai baina geroztik ez dute inongo osperik lortu gaur arte, baina agian bihar zuk eman deiokezunaren zain dauzkazu. Garai bateko oroigarri soila edo lore zimelduen sorta izango litzateke bestela.

Ageriko eta ezkutuko hamaika gizon emakumek sortu, kantatu, gorde, jaso eta mimatuak izan dira. Inorenak ez eta guztionak dira gaur; denon zerbitzurako dauzkagu hemen. Bertsolari, musikari, bertsozale, aztertzaile, eta mila lanbidetako euskaldun giza-emakume anonimoren itzala dabil hor tartean, eta aurrera ere berdin jarrai dezala.

Amaiera-jarraipena

Noizbait bukatu behar eta 1992 urtearen amaiera ezkeroko doinurik ez duzu hemen aurkituko; 1993 urteko bertso txapelketa nagusian plazaratutakoak adibidez ez datoz hemen. Baina zorionez gure bertsolaritzak osasun ona du eta aurrera darrai bere fruitu berriak etengabe emanaz eta Doinutegi hau azkar geldituko zaigu zaharkitua doinu berriak geureganatzen jarraitzen ez baldin badugu. Ez adiorik beraz, bertsozale, gero arte baizik. Sortzen diren doinu berriak jasotzen jarraituko dugu eta oraingoan halabeharrez albora gelditu zaizkigun zaharrak biltzen ere bai. Behin behineko amaiera da beraz hau eta Euskalerriak bizirik dirauen artean badakigu kantari jarraituko duela eta bilduma honek ere emango al ditu kimu berriak.

Joanito Dorronsoro
Zumaian, 1994 urteko Santa Ageda egunean

BIBLIOGRAFIA

[gora]

Sarrera Orokorrean esan bezala komeni da bereiztea herri kantu eta bertso doinu popularren jasotzaile edo biltzaileak alde batetik eta zabaltzaile edo dibulgatzaileak bestetik. Haiek herriak ahoz aho zerabiltzan doinuak kantutegietara jaso edo bildu zituzten, zehaztasun zientifikoz jaso ere, eta dibulgatzaileek haien kantutegietatik hartu eta herrian zabaldu dituzte, nahiz liburutxoen bidez nahiz disko-kaseten bidez eta informaziorik gabe, orokorrean behintzat. Musikadun liburutaz ari gara hemen batipat; 200 inguru erabili ditugu, horietako batzuk melodia hutsez datoz eta beste batzuk harmonizaturik. Baina sartu ditugu musikarik gabeko zazpi bertso edo kantu liburu dibulgatzaile oinarrizkoenak ere. Eta baita 230 inguru disko-kaset ere, bertsoz grabaturik, doinua gure lurrean zenbateraino sustraitu ote den jakitea komeni baitzaigu.

Bibliografia honetako autore eta liburu diskoen zerrenda luze honetan maila eta garrantzi desberdinetakoak dituzu. Izar klase guztietakoak datoz bat bestearen ondoren, batek mila doinu dakarzkigun bitartean, bestea bizpahirurekin bakarrik baidatorkigu. Zerrenda berean datoz pianorako partitura solteak, eta baita Pastoral liburutxoa ere adibidez, atzekaldean bi orritan doinuak dakartzalako.

Badakit asko eta onak uzten ditudala albora baina bertsozaleari lana erreztearren eta izar argitsuenak aipatuz, J. D. Salaberri mauletarra, J. A. Santesteban donostiarra, Charles Bordes frantsesa, R. M. Azkue lekeitiarra, Aita Donostia, Dufau-Barbier-Gabriel Lertxundi Ifarraldekoak eta Antonio Zabala tolosarraren lan eskerga nabarmenduko nituzke jasotzaileen artean, besteak beste. Puntu honetara iristean berriro aipatu behar dut Aita Donostiaren Obras Completas delakoak oraindik argitara gabe egotearen hutsune mingarria; baina bestalde, Aita Jorge de Riezu kaputxinoa izan dugu Donostiaren aingeru goardako leiala, honen lan gehienak zientifikoki argitaratzen lan paregabea egin diguna.

Zabaltze lanetan aipagarriak dira besteak beste Ifarraldean Mariya eta Kantuz liburutxoak eta Hegoaldean hainbeste argitalpen izan duen Boga Boga popularra. Disko-kasetei buruz berriz ikusiko duzu zerrendako asko argitaletxeen bitartez argitaratuak izan baldin badira ere, beste asko grabazio partikularrak direla, neuk edo adiskideek grabatuak.

Bertsozaleak argiago ikus dezan, atal desberdinetan banatu dugu bibliografia: musikadun liburu eta partiturak alde batetik, musikarik gabeko zenbait liburu oinarrizko bestetik. Erabili ditugun disko kasetak ere bi ataletan bereizi ditugu; argitaratuak eta argitara gabeak.

Musikadun liburu eta partitura solteak

[gora]
 • AGIRREBALTZATEGI Paulo. Araozko kantuak eta kontuak. Oñati: Arantzazu Frantziskotar Edizioak, 2012. SE-2935-2012. Bertso-doinuak: 13 (3 berri). Doinutegiko izendapena: ARAOZKO kantuak eta kontuak.
 • AIERBE Mujika, Maximo. Ataungo kanta zaharrak. Ataun: Ataungo Udala, 2003. SS.0598/03. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: ATAUNGO Kanta zaharrak.
 • ALBISTUR, Julian. Dozenaka sortuak. Donostia: Auspoa Argitaletxea, 2011. Auspoa 320. SS.735/11. Bertso-doinuak: 18. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 320 Julian Albiztur.
 • AMURIZA, Xabier. Agur sagar beltzeran. Andoain: Bertsolari Liburuak, 2001. NA.721/01. Bertso-doinuak: 20 doinu berak sortuak. Doinutegiko izendapena: AGUR Sagar Beltzeran.
 • AMURIZA, Xabier. Larehun herri mila bertso berri. Donostia: Elkar, 1982. NA.972/82. Bertso-doinuak: 27 (1 berria). Doinutegiko izendapena: LAREHUN Herri MILA Bertso Berri.
 • AMURIZA, Xabier. Menditik mundura. Bilbo: Amuriza Xabier, 1977. BI.2077/77. Bertso-doinuak: 12 (9 berri). Doinutegiko izendapena: MENDITIK MUNDURA.
 • AMURIZA, Xabier. Zu ere bertsolari. Donostia: Elkar, 1982. NA.1050/82. Bertso-doinuak: 4. Doinutegiko izendapena: ZU ERE Bertsolari.
 • ANSORENA, Jose Inazio. Euskal kantak. Donostia: Erein, 1993. BI.2444/93. Bertso-doinuak: 125. Doinutegiko izendapena: EUSKAL KANTAK.
 • ARANA MARTIJA. JAKIN aldizkaria 14/15. Donostia: Jakin aldizkaria, 1977. SS.25/77. Bertso-doinuak: 8. Doinutegiko izendapena: JAKIN 14/15 Arana Martija.
 • ARANBURU, Bizente apaiza. Eliza abesti sorta/Colección de cantos religiosos. Gazteiz, 1950. Bertso-doinuak: 54 (23 berri). Doinutegiko izendapena: ELIZ Abesti Sorta Aranburu.
 • AREJITA-Etxebarria-Ibarra. Mendebaldeko euskal baladak, Antologia. Bilbo: Labayru-BBK, 1995. Laratz. BI.303/95. Bertso-doinuak: 14 (9 berri). Doinutegiko izendapena: MENDEBALDEKO Euskal Baladak.
 • Argi Berri Elkartea. Lazkao Txiki  Bertsopaper Lehiaketa III 2002-2006. Donostia: Lanku Bertso Zerbitzuak, 2006. III. SS.824/06. Bertso-doinuak: 24. Doinutegiko izendapena: LAZKAO TXIKI Bertsopaper Lehiaketa III.
 • Argi Berri Elkartea. Lazkao Txiki Bertsopaper Lehiaketa I 1992-96. Ordizia: Argi Berri Elkartea  , 1996. I. SS.778/96. Bertso-doinuak: 23. Doinutegiko izendapena: LAZKAO TXIKI Bertsopaper Lehiaketa I.
 • Argi Berri Elkartea. Lazkao Txiki Bertsopaper Lehiaketa II 1997-2001. Ordizia: Argi Berri Elkartea , 2001. II. S.S.798/01. Bertso-doinuak: 25. Doinutegiko izendapena: LAZKAO TXIKI Bertsopaper Lehiaketa II.
 • ARMENDARIZ-AGIRRE. Meza santurako abestiak. Donostia: Donostiako Seminarioa, 1958. Bertso-doinuak: 14 (11 berri). Doinutegiko izendapena: MEZA Santurako Abestiak.
 • AROSTEGI, Joakin. Itziarko Andra Maria. Deba: Itziarko santutegia, 1988. NA.1604/87. Bertso-doinuak: 4 (1 berria). Doinutegiko izendapena: ITZIARKO Andra Maria.
 • AROZAMENA-Garbizu. Donostiko kantu zarrak/Viejas canciones donostiarra. Donostia: CAM de San Sebastian, 1970. SS.783/70. Bertso-doinuak: 59 (3 berri) ***. Doinutegiko izendapena: DONOSTIKO Kantu Zarrak.
 • ARRATIA, J. M. Cancionero popular del Pais Vasco I, II, III, IV. Zarautz: Auñamendi, 1967. Auñamendi 56, 59, 88, 89. SS.863/67. Bertso-doinuak: 237 (1 berria). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Arratia.
 • ARREGI, Juan Jose. Eliz kantuak. Hernani: Sendoa Argitaldaria, 2005. Bertso-doinuak: 115 berak sortuak. Doinutegiko izendapena: ELIZ KANTUAK Arregi Joan Jose.
 • ARROSAGARAY, Juan Cruz. Californiatik kantuz. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1983. Auspoa 163. NA.389/83. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 163 Juan Cruz Arrosagaray.
 • ARTOLA, Pepe. Ustez laguna detan. Donostia: Auspoa Argitaletxea, 2006. Auspoa 297. SS. 225/06. Bertso-doinuak: 22 ***. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 297 Pepe Artola.
 • ARTOLA, Ramon. Sagardoaren grazia II. Oiartzun: Sendoa Agitaldaria, 2003. Auspoa  284. SS.1357/03. Bertso-doinuak: 20 (8 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 284 Ramon Artola.
 • AYESTA, Lino. Ikusiak eta entzunak. Oiartzun: Sendoa Argitaldaria, 1997. Auspoa 245. SS.417/97. Bertso-doinuak: 9 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 245 Lino Ayesta.
 • AZKUE, R.M. Bilboko hitzaldia (1901). Bilbo: Gregorio Astoreka, 1901. Bertso-doinuak: 5 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AZKUE, Bilboko Hitzaldia 1901.
 • AZKUE, R.M. Cancionero popular vasco. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1968 (1916). 2 tomotan. B.3.622/68. Bertso-doinuak: 514 (485 berri). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Azkue.
 • AZKUE, R.M. Cancionero selecto. Bertso-doinuak: 17 ***. Doinutegiko izendapena: CANCIONERO SELECTO.
 • AZKUE, R.M. Eskuizkribuak. Bilbo: Euskaltzaindiko Azkue Biblioteka,. Bertso-doinuak: 30 (27 berri). Doinutegiko izendapena: AZKUE Eskuizkribuak.
 • AZKUE, R.M. Euskalerriaren Yakintza (IV tomoa). Madril: Espasa Calpe, 1971 (1959). M.12.904/59. Bertso-doinuak: 9 (7 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKALERRIAREN YAKINTZA.
 • AZKUE, R.M. EUSKALZALE astekaria 1897-99 I, II, III. Donostia: Sendoa Argitaldaria, 1982. 3 tomotan I, II, III. BI.597/82. Bertso-doinuak: 22 (13 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKALZALE (Sendoa I, II, III).
 • BASARRI. Kantari nator. Zarautz: Itxaropena 1783/60, 1960. SS.336/60. Bertso-doinuak: 10. Doinutegiko izendapena: KANTARI NATOR Basarri.
 • BASARRI. Laugarren txinpartak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1966. Auspoa 55. SS.1036/66. Bertso-doinuak: 5 (4 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 55 Basarri.
 • BASTERRETXEA, Andoni. Ene Ondarru. Oiartzun: Sendoa, 2000. Auspoa 270. NA.1702/2000. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 270 Andoni Basterretxea.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 01. Donostia: Bertsozale Elkartea, 2002. NA.1881/2001. Bertso-doinuak: 11 berri. Doinutegiko izendapena: 01 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 05. Donostia: Lanku Bertso Zerbitzuak, 2006. SS.1175/06. Bertso-doinuak: 13 berri. Doinutegiko izendapena: 05 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 09. Villabona: E.H.B.E / LANKU, 2010. SS.1588//10. Bertso-doinuak: 16 berri. Doinutegiko izendapena: 09 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 67. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1967. Auspoa 67. SS.563/67. Bertso-doinuak: 19 (5 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 67 (67 B.Txapelketa).
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 80. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1980. Auspoa 141. BI.178/80. Bertso-doinuak: 34 (4 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 141 (80 B.Txapelketa).
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 82. Bilbo: Euskaltzaindia, Jagon saila 1, 1983. BI.1550/83. Bertso-doinuak: 76 (3 berri). Doinutegiko izendapena: 82 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 86. Donostia: Elkar/ Bertsolari Elkartea, 1987. NA.199/87. Bertso-doinuak: 32 berri. Doinutegiko izendapena: 86 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 89. Donostia: EHBE.Elkar, 1990. NA.392/90. Bertso-doinuak: 31 (28 berri). Doinutegiko izendapena: 89 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 93. Donostia: E.H.B.E, 1994. NA.177/94. Bertso-doinuak: 12 berri. Doinutegiko izendapena: 93 B. TXAPELKETA.
 • Bertsolari Txapelketa Nagusia 97. Donostia: Bertsozale Elkartea, 1998. NA.540/1998. Bertso-doinuak: 8 berri. Doinutegiko izendapena: 97 B. TXAPELKETA.
 • BORDES, Charles. 12 Chansons d´amour. Paris: Archives de la Tradition Basque, 1908. Bertso-doinuak: 9 (3 berri) ***. Doinutegiko izendapena: 12 CHANSONS D´AMOUR.
 • BORDES, Charles. La Tradition au Pays Basque. Paris: Archives de la Tradition Basque, 1899-1908. Bertso-doinuak: 22 (8 berri). Doinutegiko izendapena: La TRADITION au Pays Basque.
 • BOSSIERES, Laurent. Melodies populaires basques. Baiona: Bossieres L.,. Bertso-doinuak: 10 ***. Doinutegiko izendapena: MELODIES P. Basques, Bossieres.
 • Cantuario Vasco. Bertso-doinuak: 9 (3 berri). Doinutegiko izendapena: CANTUARIO VASCO.
 • CASENAVE, Junes. Ibañeta Pastorala. Arantzazu: Ed. Franciscana, 1978. Jakin. BI.1526/78. Bertso-doinuak: 4 (3 berri). Doinutegiko izendapena: IBAÑETA Pastorala.
 • CHAO, Agustin. Voyage en Navarra. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: VOYAGE en Navarra, Chao.
 • Derioko Seminarioa. Gure abestiak I, eta II. Bilbo: Derioko Seminario Ikastetxea, 1979. BI-1671-1979. Bertso-doinuak: 49 (5 berri). Doinutegiko izendapena: GURE ABESTIAK Derio I, II.
 • DONOSTIA Aita. Cancionero vasco I (1-368), Obras Completas VI. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1994. Tomo VI. ISBN:84-87471-67-6. Bertso-doinuak: 220 (89 berri). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Donostia I (Obras Completas VI).
 • DONOSTIA Aita. Cancionero vasco II (369-778),Obras Completas VII. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1994. Tomo VII. ISBN:84-87471-67-6. Bertso-doinuak: 291 (115 berri). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Donostia II (Obras Completas VII).
 • DONOSTIA Aita. Cancionero vasco III (779-1124),Obras Completas VIII. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1994. Tomo VIII. ISBN:84-87471-67-6. Bertso-doinuak: 215 (66 berri). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Donostia III (Obras Completas VIII).
 • DONOSTIA Aita. Cancionero vasco IV Danzas,Obras Completas IX Danzas. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1994. Tomo IX. ISBN:84-87471-67-6. Bertso-doinuak: 55 (15 berri). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Donostia IV (Obras Completas IX).
 • DONOSTIA Aita. Eliz abesti sorta. Paris: Zeruko Argia, 1919. Bertso-doinuak: 3. Doinutegiko izendapena: Eliz Abesti Sorta Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Euskel eres sorta (Cancionero popular vasco. Madril: Unión musical española, 1921. Bertso-doinuak: 221 (209 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKEL Eres Sorta Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Goizean goiz. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1968. Obras musicales VII. SS.431/68. Bertso-doinuak: 28 ***. Doinutegiko izendapena: GOIZEAN GOIZ Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Itsasoetan. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1969. Obras musicales VIII. SS.154/69. Bertso-doinuak: 21 ***. Doinutegiko izendapena: ITSASOETAN Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Larre gorrian. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1971. Obras musicales IX. SS.215/71. Bertso-doinuak: 25 ***. Doinutegiko izendapena: LARRE GORRIAN Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Lili eder bat. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1962. Obras musicales VI. Bertso-doinuak: 26 ***. Doinutegiko izendapena: LILI EDER BAT Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Marial. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1966. Obras musicales IV. SS.913/66. Bertso-doinuak: 6 ***. Doinutegiko izendapena: MARIAL Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Navidad. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1960. Obras musicales I. NA.512. Bertso-doinuak: 15 ***. Doinutegiko izendapena: NAVIDAD Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Obras Completas I     Artículos. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1983. Tomo I. BI.2130/82. Bertso-doinuak: 12. Doinutegiko izendapena: Obras Completas I Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Obras Completas II    Artículos. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1983. Tomo II. BI 2130/82. Bertso-doinuak: 14. Doinutegiko izendapena: Obras Completas II Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Obras Completas III  Diarios-Reseñas. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1983. Tomo III. BI.2130/82. Bertso-doinuak: 0. Doinutegiko izendapena: Obras Completas III Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Obras Completas IV  Conferencias I. Bilbo: Eusko Ikaskuntza, 1985. Tomo IV. BI.1649/85. Bertso-doinuak: 56 (3 berri). Doinutegiko izendapena: Obras Completas IV Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Obras Completas V   Conferencias II. Bilbo: Eusko Ikaskuntza, 1985. Tomo V. BI.1649/85. Bertso-doinuak: 4. Doinutegiko izendapena: Obras Completas V Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Oyar otsak. Donostia: Casa Erviti, 1913. Reg.1913. Bertso-doinuak: 9 ***. Doinutegiko izendapena: OYAR OTSAK Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Pascua. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1965. Obras musicales II. SS.156/65. Bertso-doinuak: 7 ***. Doinutegiko izendapena: PASCUA Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Piano. Lekarotz, 1972. Obras musicales X. BI.819/72. Bertso-doinuak: 9 ***. Doinutegiko izendapena: PIANO Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Preludios vascos  para piano. Donostia: Casa Erviti,. Koaderno I,II,III,IV. Bertso-doinuak: 8 ***. Doinutegiko izendapena: PRELUDIOS VASCOS para piano Donostia.
 • DONOSTIA Aita. Santoral. Lekarotz: RIEZU Jorge, 1976. Obras musicales V. BI.3222. Bertso-doinuak: 7 ***. Doinutegiko izendapena: SANTORAL Donostia.
 • DONOSTIA. Bilboko Hitzaldia 1919. Bilbo, 1919. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: DONOSTIA, Bilboko Hitzaldia 1919.
 • Donostiako Seminarioa. Boga Boga Herri abesti sorta. Donostia, 1975 (1955)... SS.774/75. Bertso-doinuak: 74 (18 berri). Doinutegiko izendapena: BOGA BOGA.
 • Donostiako Seminarioa. Gabon Kantak. Donostia, 1956. Bertso-doinuak: 13 (6 berri). Doinutegiko izendapena: GABON KANTAK Seminarioa.
 • DORRONSORO, Joanito. Bertsotan 1789-1936. Bilbo: Gipuzkoako Ikastolen Elkartea, 1981. BI 1319/81. Bertso-doinuak: 128. Doinutegiko izendapena: BERTSOTAN 1789-1936.
 • DORRONSORO, Joanito. Bertsotan 1936-1980 + 2 K. Donostia: Gipuzkoako Ikastolen Elkartea, 1988. SS.245/88. Bertso-doinuak: 120 (29 berri). Doinutegiko izendapena: BERTSOTAN 1936-1980.
 • DORRONSORO, Joanito. Doinutegia I, II, III, IV. Donostia: E.H.Bertsolari Elkartea, 1995. SS.1243/94. Bertso-doinuak: 2188. Doinutegiko izendapena: DOINUTEGIA I, II, III, IV.
 • Eibar kantuz kantu. Eibar: Eibarko Udala, 2001. SS.1147/01. Bertso-doinuak: 55 (20 berri). Doinutegiko izendapena: EIBAR Kantuz Kantu.
 • ELIZALDE, Luis. Haurrak jo txistua 1. Madril: Publicaciones Claretianas, 1974. M.39418/74. Bertso-doinuak: 6. Doinutegiko izendapena: Haurrak Jo TXISTUA.
 • ELIZALDE, Luis. Nafarroako euskal abestiak. Madril: Publicaciones Claretianas, 1985. M.8156/85. Bertso-doinuak: 8 ***. Doinutegiko izendapena: NAFARROAKO Euskal Abestiak.
 • ELUSTONDO, Axentxio. Arritokietako otoitz liburua. Zumaia: Zumaiako Parrokia, 1991. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: ARRITOKIETAKO Otoitz liburua.
 • ENBEITA, Balendin. Nere apurra. Tolosa: Auspoa Liburutega, 1974. Auspoa 117-118. SS.33/74. Bertso-doinuak: 16 (7 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 117 Balendin Enbeita.
 • ENBEITA, Kepa. Urretxindorrari omenaldia. 1970?. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: URETXINDORRARI Omenaldia.
 • ERCILLA, Bartolome. Colección de cantos vizcainos. Durango: Museo de arte e historia, 1988 (1897). BI.1737/88. Bertso-doinuak: 33 (32 berri) ***. Doinutegiko izendapena: COLECCIÓN de Cantos Vizcainos.
 • ESCUDERO, F.- Etxaniz, N. Itziarko zaindaria. 1959. Organorako partitura soltea. Bertso-doinuak: 2 berri ***. Doinutegiko izendapena: ITZIARKO Zaindaria, Organorako partitura soltea.
 • ETCHEMENDI-LAFITTE. Kantuz. Donostia: Elkar, 1980 (195.?). NA.993/80. Bertso-doinuak: 97 (1 berria). Doinutegiko izendapena: KANTUZ.
 • ETXAHUN IRURI. Etxahun Iruri khantan. Pau: Jakes Larrondo, 1977. Bertso-doinuak: 40 (27 berri, bereak). Doinutegiko izendapena: ETXAHUN Iruri Khantan.
 • ETXAMENDY, Pedro Juan. Californiako bertsolari eta musikari. Oiartzun: Sendoa, 2004. Auspoa 288. SS.514/04. Bertso-doinuak: 89 (15 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 288 Pedro Juan Etxamendy.
 • ETXANIZ, Nemesio. Kanta kantari. Donostia: Gipuzkoako Kutxa, 1950. Bertso-doinuak: 8 (6 berri). Doinutegiko izendapena: KANTA KANTARI.
 • ETXANIZ, Nemesio. Kristau ikasbidea bertsotan. Gasteiz: Etxaniz Nemesio, 1950. Bertso-doinuak: 10 (6 berri). Doinutegiko izendapena: KRISTAU Ikasbidea Bertsotan.
 • ETXANIZ, Nemesio. Lur berri bila. Donostia: Gipuzkoako Kutxa, 1966. Bertso-doinuak: 8. Doinutegiko izendapena: LUR Berri Bila.
 • ETXEBARRIA, Juan Manuel. Zeberioko kantak. Oiartzun: Sendoa, 1999. Auspoa 259. NA.1837/99. Bertso-doinuak: 20 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 259 Juan Manuel Etxebarria.
 • ETXEBERRIA, Igone. Arantzazuko balada edo kanta zaharrak. Oñati: Arantzazu E. F., 2003. BI.2194/03. Bertso-doinuak: 24 (2 berri). Doinutegiko izendapena: ARANTZAZUKO Balada edo Kanta Zaharrak.
 • ETXEBERRIA-GUIMON. Ecos de Vasconia. Donostia: A. Diaz y C.ª; eta Sendoa, 1982 (190.?). Bertso-doinuak: 71 (41 berri) ***. Doinutegiko izendapena: ECOS de Vasconia.
 • Euskal abestiak/abestijak I, II, eta III. Bilbo: Gráficas Ordorica, 1961. BI.10717/61. Bertso-doinuak: 27. Doinutegiko izendapena: EUSKAL ABESTIAK, Seminarioa.
 • Euskel abestijak. Bilbo: Eiuskalzale bazkunak, 1915. Bertso-doinuak:. Doinutegiko izendapena: EUSKEL ABESTIJAK.
 • FERNANDEZ IBAÑEZ, J. Cien piezas para flauta dulce. Bilbo, 1978. Bertso-doinuak: 15. Doinutegiko izendapena: Cien Piezas FLAUTA.
 • Frantziskotarrak. Kanta dezagun. Oñati: Arantzazu E.F., 1995. Bertso-doinuak: 11. Doinutegiko izendapena: KANTA DEZAGUN, Frantziskotarrak.
 • GALLOP, Rodney. Vingt-cinq chansons populaires d´Eskual-Herria. Baiona: Editions du Musée Basque, 1928. Bertso-doinuak: 15 (6 berri) ***. Doinutegiko izendapena: 25 CHANSONS P. D´Eskual Herria.
 • GANDIAGA, Bitoriano. Liburuko I, eta III. Arantzazu: Ad usum privatum, 1980. Bertso-doinuak: 8 berri. Doinutegiko izendapena: GANDIAGA I, eta III Liburuko.
 • GANDIAGA-ZABALA. Gabon dut anuntzio. Donostia: EFA 84-7076-179-4, 1986. SS.944/86. Bertso-doinuak: 31 (28 berri). Doinutegiko izendapena: GABON Dut Anuntzio.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso galaxia 5.maila. Donostia: ELKAR / GIE, 1989. BI.2572/89. Bertso-doinuak: 13. Doinutegiko izendapena: BERTSO GALAXIA 5.maila.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso galaxia 6.maila. Donostia: ELKAR / GIE, 1989. BI.2573/89. Bertso-doinuak: 13. Doinutegiko izendapena: BERTSO GALAXIA 6.maila.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso ostatua 7.maila. Donostia: Elkar GIE., 1989. BI. Bertso-doinuak: 14. Doinutegiko izendapena: BERTSO OSTATUA 7.maila.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso ostatua 8.maila. Donostia: Elkar GIE., 1989. BI. Bertso-doinuak: 14. Doinutegiko izendapena: BERTSO OSTATUA 8.maila.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso trena  4.maila. Donostia: GIE; EHBE, 1988. BI.1588/88. Bertso-doinuak: 15. Doinutegiko izendapena: BERTSO TRENA 4.maila.
 • Garzia-Kazabon-Mendizabal. Bertso trena 3.maila. Donostia: GIE; EHBE, 1988. BI.1589/88. Bertso-doinuak: 15. Doinutegiko izendapena: BERTSO TRENA 3.maila.
 • GARZIANDIA, Jose Agustin. Garai bateko Unanuko oiturak. Oiartzun: Sendoa, 2004. Auspoa 289. NA.769/04. Bertso-doinuak: 7. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 289 Jose Agustin Garziandia.
 • Gasteizko Seminarioa. Repertorio musical. Gasteiz: Editorial Seminario de Vitoria, 1950-60 (?). Partitura soltetan argitaratua. Bertso-doinuak: 16 (2 berri) ***. Doinutegiko izendapena: REPERTORIO MUSICAL.
 • Gipuzkoako Bertsolariak. 91 Gipuzkoako bertsolari Txapelketa. Donostia: Elkar / EHBE, 1992. NA.230/92. Bertso-doinuak: 15 berri. Doinutegiko izendapena: 91 Gipuzkoako B. Txapelketa.
 • Gipuzkoako Bertsolariak. 95 Gipuzkoako bertsolari Txapelketa. Donostia: Gipuzkoako Bertsolari Elkartea, Egunkaria, 1996. SS.47/96. Bertso-doinuak: 14 berri. Doinutegiko izendapena: 95 Gipuzkoako B. Txapelketa.
 • GOROSTIDI Altuna, Martin. 24 Melodias vascas para órgano o armonium. Iruñea: Padres sacramentinos, 1965. Bertso-doinuak: 14 ***. Doinutegiko izendapena: 24 MELODIAS VASCAS Gorostidi.
 • GURIDI, Jesus. 10 Melodias vascas para piano. Madril: U.M.E.20352, 1978. M.15096/78. Bertso-doinuak: 3 ***. Doinutegiko izendapena: 10 MELODIAS VASCAS Guridi.
 • GURIDI, Jesus. Ocho apuntes para piano. Madril: U:M:E.18865,. U.M.E.18865. Bertso-doinuak: 1 ***. Doinutegiko izendapena: GURIDI Jesus, Ocho Apuntes para piano.
 • HARITXELAR, Jean. Etxahun Pierre Topet. Bilbo: Euskaltzaindia, Euskera XIV-XV, 1969. Bertso-doinuak: 15 (13 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKERA XIV-XV, Etxahun Pierre Topet.
 • HIRIART, S. Abbé. Eskualdun Eliza kantuak. Paris: Petit Seminaire de Bellok, 1906. Bertso-doinuak: 62 (48 berri). Doinutegiko izendapena: ESKUALDUN Eliza-Kantuak.
 • Hotsegin Berri Ona. Donostia: Donostako Eliz Barrutia, 1980?. Bertso-doinuak: 60 (6 berri). Doinutegiko izendapena: HOTSEGIN Berri Ona.
 • Hou Pitxu Hou. Bilbo: Labayru-Ikast.Elkar, 1999. Ihauteri zikloa. Bertso-doinuak:. Doinutegiko izendapena: HOU PITXU HOU.
 • IBARGUREN, Kasiano. Kantari naiz bizi. Oiartzun: Sendoa, 1997. Auspoa 252. SS.1344/97. Bertso-doinuak: 20 (17 berri berak sortuak). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 252 Kasiano Ibarguren.
 • Ibilaldia 85. Bilbo: Bizkaiko Aurrezki Kutxa, 1985. BI.14964/85. Bertso-doinuak: 3 berri. Doinutegiko izendapena: IBILALDIA 85.
 • IGUAIN, P. J. San Martin de Loinazen himnoa. 1927 (?). Bertso-doinuak: 1 berria ***. Doinutegiko izendapena: IGUAIN P. J. Organorako partitura soltea.
 • IRATZEDER. Biziaren olerkia. Bilbo: Gero Ediciones Mensajero, 1983. BU.492/83. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: BIZIAREN OLERKIA Iratzeder.
 • IRIONDO, Joxemari. Joxe Lizaso. Donostia: Auspoa Argitaletxea, 2001. Auspoa 275. NA.2950/01. Bertso-doinuak: 11. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 275 Joxe Lizaso.
 • IRUÑAKO Gaiteroak. Gaita oinarrizko ikasbidea. Iruñea: Haizea editoriala,. 3 tomo. Bertso-doinuak: 30 (1 berria). Doinutegiko izendapena: GAITA Oinarrizko Ikasbidea.
 • IZTUETA, Joan Ignazio. Gipuzkoako dantzak. Donostia: Barojaren moldiztegian, 1826. Bertso-doinuak: 11 berri. Doinutegiko izendapena: Gipuzkoako DANTZAK Iztueta.
 • JAKA Legorburu Angel Cruz. Iparragirre J. Mª. Bere heriotzaren mendeurrenean. Donostia: CAM de San Sebastian, 1982. SS.604/82. Bertso-doinuak: 12. Doinutegiko izendapena: IPARRAGIRRE J. Mª Bere Heriotzaren Mendeurrenean.
 • JAUREGI, Ixabel. Azkoitiko berrehun eta......baserri. Azkoitia: Xabier Munibe Ikastola, 1990. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AZKOITIKO 200 Baserri.
 • JAUTARKOL Jauregitar Luis. Xenpelar bertsolaria, Bizitza ta bertsoak. Zarautz: Itxaropena, 1958. Kulixka 25-26. SS.1196/58. Bertso-doinuak: 10. Doinutegiko izendapena: XENPELAR Bertsolaria Jautarkol.
 • Kantika izpiritualak. Baiona, 1868. Bertso-doinuak: 6. Doinutegiko izendapena: KANTIKA IZPIRITUALAK.
 • LAFITTE, Piarres. Manex Etxamendy. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1972. Auspoa 109-110. SS.171/72. Bertso-doinuak: 23. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 109 Manex Etxamendy.
 • LAMAZOU, P. Cinquant chants Pyrenées. Paris, 1874. Bertso-doinuak: 2. Doinutegiko izendapena: 50 CHANTS PYRENÉES Lamazou.
 • LARRAÑAGA, Patxi. Gure abestiak. Azkoitia: Larrañaga Patxi, 2010. SS.1017-2010. Bertso-doinuak: 152 (5 berri). Doinutegiko izendapena: GURE ABESTIAK Larrañaga.
 • LARRAÑAGA, Zipriano. Urrundik - Ama. Madril: Ediciones Guiroga, 1964. Pianorako partitura soltea. M.4394/64. Bertso-doinuak: 2 ***. Doinutegiko izendapena: LARRAÑAGA Zipriano, Urrundik-Ama, piano partitura.
 • Lasalletarrak. Cantoral vasco. Irun: La Salle, 1966. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: CANTORAL VASCO.
 • Lasalletarrak. Herria oihuka. Bilbo: Deustuko Ikastetxea, 1977. BI.3323/77. Bertso-doinuak: 101 (22 berri). Doinutegiko izendapena: HERRIA OIHUKA.
 • LASARTE, Manuel. Bertso mordoxka. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 100. SS.650/70. Bertso-doinuak: 16 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 100 M. Lasarte.
 • LASARTE, Manuel. Gurdean neuzkanak. Tolosa: Auspoa liburutegia, 1975. Auspoa berezia. SS.607/75. Bertso-doinuak: 52 (14 berri). Doinutegiko izendapena: GORDEAN NEUZKANAK.
 • LATXAGA. Aralarko san Migel. Donostia: EDILI, 1971. VI.304/73. Bertso-doinuak: 2 (1 berria). Doinutegiko izendapena: ARALARKO San Migel.
 • Lazkaoko Beneditarrak. Eguberri kantak. Lazkao: Jaunaren Deia, 1970. SS.747/70. Bertso-doinuak: 30 (3 berri). Doinutegiko izendapena: EGUBERRI KANTAK Lazkao.
 • LEKUONA, Juan Mari. Ilargiaren eskolan. Donostia: Erein, 1979. SS.598/79. Bertso-doinuak: 5 berri. Doinutegiko izendapena: ILARGIAREN ESKOLAN Lekuona J. Mª,.
 • LEKUONA, Juan Mari. Oiartzungo Kantutegia + K Oiartzungo Kantu zaharrak. Oiartzun: Oiartzungo Udala, 1999. SS.682/99. Bertso-doinuak: 168 (7 berri). Doinutegiko izendapena: OIARTZUNGO KANTUTEGIA.
 • LEKUONA, Manuel. Ahozko Literatura/Literatura oral euskérica. Vitoria: Euskaltzaleak, 1935. Bertso-doinuak: 8 (7 berri). Doinutegiko izendapena: AHOZKO LITERATURA.
 • LEKUONA, Manuel. Anuario Eusko Folklore. 1930. X. Bertso-doinuak: 16 (11 berri). Doinutegiko izendapena: ANUARIO Eusko Folklore.
 • LEKUONA, Manuel. Jesu Haurraren bizitza (Haur poematxoa 5 kantetan). Usurbil: Izarra Irarkola,. Bertso-doinuak: 4. Doinutegiko izendapena: JESU Haurraren Bizitza.
 • LEKUONA-Luzuriaga-Narbaiza. 1685eko Kopla zaharrak. Eibar: Ego Ibarra 1992, 1992. SS.171/82. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: 1685eko KOPLA Zaharrak.
 • LERTXUNDI, Gabriel. Kantikak, Cantiques basques anciens et modernes. Belloc, Urt: Le Livre, 1946. Bertso-doinuak: 17 (6 berri). Doinutegiko izendapena: KANTIKAK Lertxundi G.
 • LINAZISORO, Iñaki. Iparragirre J. Mª. Donostia: C.A.P. de Guipuzkoa, 1977. SS.430/77. Bertso-doinuak: 7. Doinutegiko izendapena: IPARRAGIRRE J. Mª Linazisoro I.
 • LIZASO, Koxme. Jose Joakin Mitxelena gogoan. Oiartzun: Sendoa, 1998. Auspoa 256. NA.2433/98. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 256 Jose Joakin Mitxelena gogoan.
 • MAKAZAGA, Juan Jose. Xenpelarren bertsuak. Errenteria, 1931-32. Bertso-doinuak: 15 (9 berri). Doinutegiko izendapena: XENPELARREN Bertsuak Makazaga.
 • MANTEROLA, Jose. Cancionero vasco I, II, III. Bilbo: Sendoa, 1981 (1887-80). 3 tomo. BI.2266/81. Bertso-doinuak: 9 (1 berria). Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Manterola.
 • MANTEROLA-ARZAK. EUSKAL ERRIA  aldizkaria. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1979. 25 tomo. BI.2444/79. Bertso-doinuak: 24 (15 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKAL HERRIA I, II, III, IV, V, VI..........
 • Mariya. Bordeaux: Mendiburu imprimerie, 195...?. Bertso-doinuak: 64 (9 berri). Doinutegiko izendapena: MARIYA.
 • MARTINEZ VILLAR. Album de cantos vascongados 1, 2, 3, 4. Madril: Unión musical española,. 4 album. 4361,62,63, 64. Bertso-doinuak: 11 (2 berri) ***. Doinutegiko izendapena: ALBUM de Cantos Vascongados I, II, III, IV.
 • MATTIN eta Mari Treku. Mattin bertsularia. Oiartzun: Sendoa, 2006. Auspoa 298. SS.556/06. Bertso-doinuak: 24. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 298 Mattin bertsularia.
 • MATTIN, Treku. Ahal dena. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1972. Auspoa 108. SS.6/72. Bertso-doinuak: 24. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 108 Mattin.
 • MATTIN, Treku. Etxe xokotik kantari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1981. Auspoa 151. SS.434/81. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 151 Mattin, Etxe xokotik kantari.
 • MICHEL Francisque-IRIGARAY Angel. Poesias populares de los vascos (Le Pays Basque) I, II. Donostia, 1962. Auñamendi 22 eta 29. SS.247/62. Bertso-doinuak: 23. Doinutegiko izendapena: MICHEL Fr.-IRIGARAI An.
 • MITXELENA, Alberto. 120 Eusko abesti. Donostia: Gipuzkoako Abesbatzen Elkartea, 1989. SS.605/89. Bertso-doinuak: 92 ***. Doinutegiko izendapena: 120 EUSKO ABESTI Mitxelena A.
 • MITXELENA, Salbatore. Hogei kanta Arantzazuko. Oñati: Arantzazuko Santutegia, 1969. SS.628/69. Bertso-doinuak: 16 (6 berri). Doinutegiko izendapena: 20 KANTA ARANTZAZUKO.
 • MITXELENA, Salbatore. Idazlan guztiak II. Arantzazu: E.F.A, 1984. SS.578/84. Bertso-doinuak: 3. Doinutegiko izendapena: MITXELENA Salbatore, Idazlan Guztiak.
 • MONZON, Telesforo. Hitzak eta idazkiak (IV tomoa). Zarautz: Jaizkibel 84-7086-157-3, 1986. 483/86. Bertso-doinuak: 11 (2 berri). Doinutegiko izendapena: MONZON, Hitzak eta Idazkiak.
 • Musika Hezkuntza Eskolaurrean.: Eusko Jaurlaritza,. Bertso-doinuak: 3 berri. Doinutegiko izendapena: MUSIKA Hezkuntza Eskolaurrean.
 • NARBAIZA, Antxon. Kopla zaharrak. Eibar: Itxaropena ISBN 84-7086-3, 1992. SS.171/92. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: 1685eko KOPLA Zaharrak.
 • Nehor-Dufau-A.Donostia. GURE HERRIA aldizkaria, Eranskin musikalak. Baiona, 1921-1937. Bertso-doinuak: 131 (64 berri) ***. Doinutegiko izendapena: GURE HERRIA.
 • Ochotes (Euskal Herria Emblemática).: ETOR-OSTOA, 2004. Bertso-doinuak: 22. Doinutegiko izendapena: OCHOTES (Euskal Herria Emblemática).
 • OLEA, Inozentzio. Goierriko lorak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 98-99. SS.555/70. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 98-99 I. Olea.
 • OÑATIBIA, Yon. 100 Euskal abesti. Donostia: EDILI, 1989. SS. 453/89. Bertso-doinuak: 72. Doinutegiko izendapena: 100 EUSKAL ABESTI Oñatibia J.
 • OÑATIBIA, Yon. Eguberri abestiak. Donostia: EDILI, 1979. VI.819/79. Bertso-doinuak: 34. Doinutegiko izendapena: EGUBERRI ABESTIAK Oñatibia J.
 • Orduen Liturgia. Donostia: Idatz, 1980. Bertso-doinuak: 9 berri. Doinutegiko izendapena: ORDUEN LITURGIA.
 • ORIXE. EUSKALDUNAK. Donostia: Auñamendi ISBN 84-7025-186-6, 1976. Auñamendi 100. SS.33/76. Bertso-doinuak: 42 (12 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKALDUNAK.
 • ORIXE. Urte guziko Meza Bezperak. Azkain: Garikoiz´tar Laguntzaileak, 1950. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: ORIXE, Urte Guziko Meza Bezperak.
 • ORUE Matia, Juan. Cancionero del Pais Vasco. Madril: Carmona A., 1980. M.2642/80. Bertso-doinuak: 46. Doinutegiko izendapena: CANCIONERO Orue Matia.
 • OSKORRI. Ehun ta hamakatxo kantu. Bilbo: Oskorri, 1990. BI.2649. Bertso-doinuak: 56 (34 berri). Doinutegiko izendapena: OSKORRI 111txo Kantu.
 • OSKORRI. Euripean kantari. Bilbo: B.B.K, 2001. The Pub Ibiltaria. BI.1218/01. Bertso-doinuak: 76. Doinutegiko izendapena: EURIPEAN KANTARI.
 • OSKORRI. Iparragirre bueltan etxera. Urretxu: Urretxuko Herria, 1999. Bertso-doinuak: 19 (5 berri). Doinutegiko izendapena: OSKORRI Iparragirre bueltan etxera.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 1. Donostia: Elkar, 1997. The Pub Ibiltaria. Elkar KD 469-170. Bertso-doinuak: 17 ***. Doinutegiko izendapena: 0SKORRI & The Pub Ibiltaria 1.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 2. Donostia: Elkar, 1998. The Pub Ibiltaria. Elkar KD 487-488. Bertso-doinuak: 16 ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub Ibiltaria 2.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 3. Donostia: Elkar, 1999. The Pub Ibiltaria. Elkar KD 518-519. Bertso-doinuak: 14 (1 berria) ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub ibiltaria 3.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 4. Donostia: BBK, 2000. The Pub Ibiltaria. D.1083/00. Bertso-doinuak: 18 ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub Ibiltaria 4.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 5. Donostia: Elkar, 2001. The Pub Ibiltaria. Elkar KD. Bertso-doinuak: 16 (1 berria) ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub Ibiltaria 5.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 6. Bilbo: BBK, 2002. The Pub Ibiltaria. BI.2532/01. Bertso-doinuak: 12 (1 berria) ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub Ibiltaria 6.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 7. Bilbo: BBK, 2002. The Pub Ibiltaria. BI.2348-02. Bertso-doinuak: 15 (2 berri) ***. Doinutegiko izendapena: OSKORRI & The Pub Ibiltaria 7.
 • OSKORRI. the pub ibiltaria 8. Bilbo: BBK, 2003. The Pub Ibiltaria. BI.2833-3. Bertso-doinuak: 16 (4 berri) ***. Doinutegiko izendapena: OKOSRRI & The Pub Ibiltaria 8.
 • Oxtikonekoak. Senpereko kantu xaharrak. Senpere: Lankidetzan, 2001. SS.342/01. Bertso-doinuak: 20. Doinutegiko izendapena: SENPEREKO Kantu Xaharrak.
 • PERURENA, Patziku. Goizuetan bada gizon bat. Donostia: Alberdania, 2010. SS.774/2010. Bertso-doinuak: 12. Doinutegiko izendapena: GOIZUETAN Bada Gizon Bat.
 • PERURENA, Patziku. Leitzako Errege Erreginak. Bilbo: Bilbao Bizkaia Kutxa, 1996. BI.1237/96. Bertso-doinuak: 48 (15 berri). Doinutegiko izendapena: LEITZAKO Errege Erreginak.
 • PLANA, Mariano (eskolapio fraidea. Selección de cantos religiosos populares. Tolosa, 1931. Bertso-doinuak: 8 (3 berri)  ***. Doinutegiko izendapena: SELECCIÓN de Cantos Religiosos, Plana M.
 • RAMOS Azkarate. Galtzaundi berriz ere I, eta II. Oiartzun: Sendoa, 2004. Auspoa 286, 287. SS.196/04. Bertso-doinuak: 7 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 286, eta 287 Ramos Azkarate I, II.
 • RIEZU, de Jorge. Cartas al P. Donostia. Donostia: Grupo Dr. Camino, 1980. VI 186/80. Bertso-doinuak: 3. Doinutegiko izendapena: CARTAS al P. Donostia.
 • RIEZU, de Jorge. Flor de canciones populares vascas. Bilbo: Sendoa 84-85846-16-8, 1982 (1948). BI.1120. Bertso-doinuak: 84. Doinutegiko izendapena: FLOR de Canciones.
 • RIEZU, de Jorge. Nafarroako euskal-kantu zaharrak/Viejas canciones de Navarra. Pamplona: Archivo P. Donostia (Lekarotz), 1973. Bertso-doinuak: 83 (27 berri). Doinutegiko izendapena: NAFARROAKO Kantu Zaharrak.
 • SALABERRY, J. D. J. Mauletarra. Chants populaires du Pays Basque. Baiona/Marseille: Laffitte Reprints, 1870/1977. Hordago;Euskal klasikoak, 24. Bertso-doinuak: 42 (34 berri) ***. Doinutegiko izendapena: CHANTS P. du Pays Basque Salaberry.
 • SALBATIERRA, Pio de. Seis villancicos alaveses. Vitoria: Diputacion foral de Alava, 1962. VI.341/62. Bertso-doinuak: 3 (2 berri) ***. Doinutegiko izendapena: SEIS Villancicos Alaveses.
 • SANTESTEBAN, J. A. Cantos y Bailes Tradicionales Vascos, para piano. Donostia: Santesteban Editor, 1865 (?). Bertso-doinuak: 12 (11 berri)***. Doinutegiko izendapena: CANTOS y Bailes Tradicionales Santesteban.
 • SANTESTEBAN, J. A. Colección de aires vascongados. Bilbo: Sendoa 84-85846-10-9, 1982 (1862-76). BI.83/1982. Bertso-doinuak: 70 (61 berri) ***. Doinutegiko izendapena: AIRES VASCONGADOS.
 • SATRUSTEGI, Joxe Mª. Luzaideko kantiak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1967. Auspoa 65. SS.380/67. Bertso-doinuak: 3 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 65 Luzaideko kantiak.
 • SOR Justina Aldalur. Ama Birjiñaren bizitza. Oiartzun: Sendoa, 1999. Auspoa 266. NA.2491/99. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 266 Sor Justina Aldalur.
 • SOROZABAL, Pablo. Maite. Madril: Sociedad G. Autores de España, 1948. Pianorako partitura soltea. Bertso-doinuak: 1 berria ***. Doinutegiko izendapena: Pablo SOROZABAL, ¨Maite¨ partitura soltea.
 • TELLERIA, Felix. Lierniko Andra Mariri. Organorako partitura soltea. Bertso-doinuak: 3 berri ***. Doinutegiko izendapena: Felix TELLERIA, Lierniko Andra Mariari partitura soleta.
 • U.E.U. Musika saila. Doinu zaharren inguruan. Bilbo: U.E.U. Musika saila, 1990. Printzak 5. BI.2786/90. Bertso-doinuak: 36 (9 berri). Doinutegiko izendapena: DOINU Zaharren Inguruan UEU.
 • URBIETA, Imanol. Barandiarani omenaldia Ataunen. 1989. Bertso-doinuak: 2. Doinutegiko izendapena: BARANDIARANi Omenaldia Ataunen.
 • URBIETA, Imanol. Haur kantarien birlorak. Donostia: Elkar / G.I.E., 1990. NA.297/90. Bertso-doinuak: 35 (10 berri). Doinutegiko izendapena: HAUR Kantarien Birlorak.
 • URBIETA, Imanol. Haur kantarien birlorak. Donostia: Elkar, 1990. ISBN 84 7529-784-6. Bertso-doinuak: 25 (18 berri). Doinutegiko izendapena: HAUR Kantarien Birlorak.
 • URKIJO, Julio. RIEV (Revista Internacional Estudios Vascos). Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-71 (1907-36). 28 tomotan. B.15888/69. Bertso-doinuak: 10 (6 berri). Doinutegiko izendapena: RIEV.
 • URKIZU, Patri. Bertsolaritzaren historia I, eta II. Donostia: Etor Argitaletxea, 1991. BI.595/91 / VI.417/91. Bertso-doinuak: 164 (2 berri). Doinutegiko izendapena: BERTSOLARITZAREN HISTORIA I, II.
 • UZTAPIDE. Sasoia joanda gero / Berriz plazara II. Tolosa: Auspoa liburutegia/ Sendoa, 1976/ 2001. Auspoa berezia/Sail Nagusia 12. SS.645/76 / NA.1705/01. Bertso-doinuak: 60 (9 berri). Doinutegiko izendapena: SASOIA Joanda Gero.
 • VILLASANTE, Luis. Graziano Anduaga. Zarautz: Itxaropena, 1961. Kulixka Sorta 47-48. SS.717/61. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: KULIXKA SORTA 47-48 Graziano Anduaga.
 • VILLEHELIO, Madame de la. Souvenir des Pyrénées/Obras completas (Donostia) II. Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca, 1983 (1869). II (361-390). BI.2130-82. Bertso-doinuak: 8 berri. Doinutegiko izendapena: SOUVENIR des PYRÉNÉES (Obras Completas Donostia II).
 • VINSON, Julien. Folklore du Pays Basque. Paris: Maisonneuve & Larose, 1883. Tome XV. Bertso-doinuak: 18 (3 berri). Doinutegiko izendapena: VINSON Julien.
 • VOGEL, Florentin. Ene Hautia, 25 Chants Basques. Donapaleu,. Bertso-doinuak: 21 (2 berri). Doinutegiko izendapena: ENE HAUTIA.
 • XALBADOR. Ezin bertzean. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1969. Auspoa 85. SS. 497/69. Bertso-doinuak: 16 (5 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 85 Xalbador.
 • XALBADOR. Odolaren mintzoa. Tolosa: Auspoa liburutegia, 1976. Auspoa berezia. SS.580/76. Bertso-doinuak: 45 (9 berri). Doinutegiko izendapena: ODOLAREN MINTZOA.
 • ZABALA Antonio. Txirrita. Tolosa: Auspoa liburutegia, 1992. Auspoa Sail Nagusia 1. NA.197/92. Bertso-doinuak: 16 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA Sail nagusia 1, Txirrita.
 • ZABALA, Antonio. Afrikako gerra. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1977. Auspoa 129. SS.256/77. Bertso-doinuak: 6 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 129 Afrikako gerra.
 • ZABALA, Antonio. Alzako bertsolari zaharrak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1968. Auspoa 76. SS.448/68. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 76 Alzako bertsolari zarrak.
 • ZABALA, Antonio. Alzoko Imaz. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1967. Auspoa 68-69-70. SS.562/67. Bertso-doinuak: 4 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 68-69-70 Alzoko Imaz.
 • ZABALA, Antonio. Ameriketa bertsoak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1984. Auspoa 176. NA.1129/84. Bertso-doinuak: 5 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 176 Ameriketako bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Amodiozko penak bertso berrietan. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1976. Auspoa 128. SS.742/76. Bertso-doinuak: 15. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 128 Amodiozko penak.
 • ZABALA, Antonio. Arrantzaleen bizitza. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1978. Auspoa 133. SS.371/78. Bertso-doinuak: 3 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 133 Arrantzaleen bizitza.
 • ZABALA, Antonio. Atano ta Estrada bertsolariak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 94. SS.368/70. Bertso-doinuak: 5 (4 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 94 Atano ta Estrada.
 • ZABALA, Antonio. Axentxio Txanka bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1966. Auspoa 59. SS.550/66. Bertso-doinuak: 2 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 59 Axentxio Txanka.
 • ZABALA, Antonio. Azkoitiako zenbait bertsolari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 95-96. SS.368/70. Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 95-96 Azkoitiako zenbait bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Berridi eta Kuxkullu. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1980. Auspoa 146. SS.437/80. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 146 Berridi eta Kuxkullu.
 • ZABALA, Antonio. Bidasoa aldeko bost bertsolari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 97. SS.556/70. Bertso-doinuak: 3 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 97 Bidasoa aldeko bost bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Bilintx 1831-1876. Donostia: Donosti Aurrezki Kutxa, 1978. SS.328/78. Bertso-doinuak: 32 (14 berri). Doinutegiko izendapena: BILINTX.
 • ZABALA, Antonio. Bilintx, bertsoak eta bizitza. Donostia: Sendoa, 1993. Auspoa Sail Nagusia 9. SS.736/93. Bertso-doinuak: 32 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA Sail Nagusia 9 Bilintx.
 • ZABALA, Antonio. Errenteriako bertsolari zaharrak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1968. Auspoa 74-75. SS.157/68. Bertso-doinuak: 6 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 74-75 Errenteriako bertsolari zarrak.
 • ZABALA, Antonio. Estropadak bertsotan. Oiartzun: Auspoa / Sendoa, 2003. Auspoa 281. NA.340-2003. Bertso-doinuak: 8 (1 bertsoa). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 281 Estropadak bertsotan.
 • ZABALA, Antonio. Euskal erromantzeak. Oiartzun: Auspoa / Sendoa, 1998. SS.775/98. Bertso-doinuak: 165 (20 berri). Doinutegiko izendapena: EUSKAL ERROMANTZEAK.
 • ZABALA, Antonio. Euskal jokoak bertsotan II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1985. Auspoa 183. NA.1132/85. Bertso-doinuak: 2 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 183 Euskal jokoak bertsotan II.
 • ZABALA, Antonio. Ezkondu beharreko bertsoak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1985. Auspoa 187. NA.1546/85. Bertso-doinuak: 3. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 187 Ezkondu beharreko bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Frantzesteko bertsoak I. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1991. Auspoa 212. NA.1048/91 (I). Bertso-doinuak: 18 (9 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 212 Frantzesteko bertsoak I.
 • ZABALA, Antonio. Frantzesteko bertsoak II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1991. Auspoa 213. NA.1048/91 (II). Bertso-doinuak: 1. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 213 Frantzesteko bertsoak II.
 • ZABALA, Antonio. Frantziako Iraultza eta Konbentziko gerra bertsotan. Donostia: Etor Argitaletxea, 1989. Auspoa 202. NA.1574/89. Bertso-doinuak: 4 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 202 Frantziako iraultza eta..
 • ZABALA, Antonio. Gabon eskeko bertsoak. Oiartzun: Sendoa, 2008. Auspoa 310. SS.894/ 08. Bertso-doinuak: 13 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 310 Gabon eskeko bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Hiru anai bertsolari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1968. Auspoa 73. SS.41/68. Bertso-doinuak: 6 (5 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 73 Hiru anai bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Hiru bertsolari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1967. Auspoa 66. SS.527/67. Bertso-doinuak: 6 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 66 Hiru bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Iturzaeta bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1969. Auspoa 86-87. SS.496/69. Bertso-doinuak: 12 (10 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 86-87 Iturzaeta.
 • ZABALA, Antonio. Jaioak bizi nai. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1979. Auspoa 135. SS.178/79. Bertso-doinuak: 3. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 135 Jaioak bizi nai.
 • ZABALA, Antonio. Jan-edanaren bertsoak I. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1982. Auspoa 154. SS.135/82. Bertso-doinuak: 11 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 154 Jan-edanaren bertsoak I.
 • ZABALA, Antonio. Jan-edanaren bertsoak II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1982. Auspoa 155. SS.136/82. Bertso-doinuak: 8 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 155 Jan-edanaren bertsoak II.
 • ZABALA, Antonio. Juan eta Pello Zabaleta. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1967. Auspoa 63-64. SS.190/67. Bertso-doinuak: 3 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 63-64 Juan eta Pello Zabaleta.
 • ZABALA, Antonio. Juan Mª Zubizarreta. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1969. Auspoa 82. SS.41/69. Bertso-doinuak: 3 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 82 J. Mª Zubizarreta.
 • ZABALA, Antonio. Karlisten I gerrateko bertsoak. Tolosa: Auspoa liburutegia, 1992. Auspoa Sail Nagusia 4. NA.381/92. Bertso-doinuak: 6 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA Sail Nagusia 4 Karlisten I Gerrateko Bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Karlisten II gerrateko bertsoak. Oiartzun: Auspoa / Sendoa, 1997. SS.693-97. Bertso-doinuak: 19 (3 berri). Doinutegiko izendapena: KARLISTEN II Gerrateko Bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Kaskazuri bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1973. Auspoa 114. SS.162/73. Bertso-doinuak: 3 (1 berria). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 114 Kaskazuri.
 • ZABALA, Antonio. Kristaubidea bertsotan I. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1984. Auspoa 174. NA.1068/84. Bertso-doinuak: 3 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 174 Kristaubidea bertsotan I.
 • ZABALA, Antonio. Kristaubidea bertsotan II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1984. Auspoa 175. NA.1068/84. Bertso-doinuak: 2 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 175 Kristaubidea bertsotan II.
 • ZABALA, Antonio. Larraburu, Lexoti ta Balentin. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1973. Auspoa 115. SS.431/73. Bertso-doinuak: 4 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 115 Larraburu, Lexoti ta Balentin.
 • ZABALA, Antonio. Lexo bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1968. Auspoa 79-80-81. SS.611/68. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 79-80-81 Lexo.
 • ZABALA, Antonio. Mixioetako bertsoak II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1983. Auspoa 165. NA.639/83. Bertso-doinuak: 3 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 165 Mixioetako bertsoak II.
 • ZABALA, Antonio. Neska-mutilen arteko bertsoak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1985. Auspoa 186. NA.1545/85. Bertso-doinuak: 2. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 186 Neska-mutilen arteko bertsoak.
 • ZABALA, Antonio. Noeren ontzia. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1979. Auspoa 136. SS.540/79. Bertso-doinuak: 14 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 136 Noeren ontzia.
 • ZABALA, Antonio. Oiartzungo beste lau bertsolari. Tolosa: Auspoa Libututegia, 1974. Auspoa 119. SS.503/74. Bertso-doinuak: 6 berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 119 Oiartzungo beste bost bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Oiartzungo bost bertsolari. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1973. Auspoa 116. SS.833/73. Bertso-doinuak: 6 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 116 Oiartzungo bost bertsolari.
 • ZABALA, Antonio. Otaño Pedro M. I, II. Donostia: Sendoa, 1993. Auspoa Sail Nagusia 6, 7. SS.719,729/93. Bertso-doinuak: 21 (5 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA Sail Nagusia 6-7 Otaño.
 • ZABALA, Antonio. Pastor Izuela, Ezkioko ta Segurako itxuak. Tolosa: Auspoa Liburutegia/ Sendoa, 1971. Auspoa 106 /Sail Nagusia I. SS. 415/71. Bertso-doinuak: 4. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 106 Pastor Izuela, Ezkioko ta..
 • ZABALA, Antonio. Paulo Yanzi ta bere lagunen bertsoak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1968. Auspoa 77-78. SS.446/68. Bertso-doinuak: 12 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 77-78 Paulo Yantzi ta----.
 • ZABALA, Antonio. Txabolategi, Elkoro eta Leunda bertsolariak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1980. Auspoa 142. SS.247/80. Bertso-doinuak: 3 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 142 Txabolategi, Elkoro eta Leunda.
 • ZABALA, Antonio. Txapel bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 91. SS.46/70. Bertso-doinuak: 4 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 91 Txapel.
 • ZABALA, Antonio. Txirritaren bertsoak I. Tolosa: Auspoa Liburutegia/ Sendoa, 1971. Auspoa 101-102. SS.75/71. Bertso-doinuak: 4 (3 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 101-102 Txirritaren bertsoak I.
 • ZABALA, Antonio. Txirritaren bertsoak II. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1971. Auspoa 103-104. SS.74/71. Bertso-doinuak: 6 (5 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 103-104 Txirritaren bertsoak II.
 • ZABALA, Antonio. Udarregi bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1966/1994. Auspoa 56. SS.1156/94. Bertso-doinuak: 3 doinu berri. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 56 Udarregi.
 • ZABALA, Antonio. Ustu ezin zan ganbara (Txirritaren zenbait bertso ta gertaera). Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1976. Auspoa 126. SS.120/76. Bertso-doinuak: 3 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 126 Txirrita,Ustu ezin zen ganbara.
 • ZABALA, Antonio. Xenpelar bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1981. Auspoa 88-89-90. SS.572/69. Bertso-doinuak: 31 (10 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 88-89-90 Xenpelar.
 • ZABALA, Antonio. Xenpelar eta bere ingurua. Donostia: Sendoa, 1993. Auspoa Sail Nagusia 8. SS.735/93. Bertso-doinuak: 69 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA Sail Nagusia 8 Xenpelar eta...
 • ZABALA, Antonio. Zapirain anaiak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1975. Auspoa 123-124-125. SS.486/75. Bertso-doinuak: 10 (4 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 123-124-125 Zapirain anaiak.
 • ZABALA, Antonio. Zepai bertsolaria. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1971. Auspoa 107. SS.6534/71. Bertso-doinuak: 1 berria. Doinutegiko izendapena: AUSPOA 107 Zepai.
 • ZABALA, Antonio. Zubeltzu ta Saikola bertsolariak. Tolosa: Auspoa Liburutegia, 1970. Auspoa 93. SS.230/70. Bertso-doinuak: 4 (2 berri). Doinutegiko izendapena: AUSPOA 93 Zubeltzu ta Saikola.
 • ZAPIRAIN, Joxe Mari. Garizumako kantuak. Donostia,. Bertso-doinuak: 7 (1 berria). Doinutegiko izendapena: GARIZUMAKO KANTUAK.
 • Zeruko Argia. Bertso-doinuak:. Doinutegiko izendapena: ZERUKO ARGIA.
 • ZUBIKARAI, Augustin. Ondarru kantu, Otoi, Orru. Ondarroa: Kultur Etxea, 1984. BI.1563/84. Bertso-doinuak: 30 (13 berri). Doinutegiko izendapena: ONDARRU Kantu Otoi Orru.

Musikarik gabeko bertso-liburuak

[gora]
 • Aldekoa-Otalora, Antton Mari. Durangoko Plateroak. Bilbo: Gerediaga Elkartea, 1984. BI-1838-84. Bertso-sortak: 8. Doinutegiko izendapena: Durangoko Plateroak, Aldekoa-Otalora
 • Amuriza, Xabier. Bizkaiko Bertsogintza I, II. Bilbo: AEK, Bertsolari Elkartea, 1995; 1998. BI-928-95; BI-752-98. Bertso-sortak: 84. Doinutegiko izendapena: Bizkaiko Bertsogintza I, II
 • Artola, Fernando ¨Bordari¨. Bakoitzak berea I, II. Donostia: Sendoa Argitaldaria, 1982. SS. 594-5/82. Bertso-sortak: 2. Doinutegiko izendapena: Bordari, Bakoitzak berea
 • Detxepare, Bernard. Linguae Vasconum Primitiae. Donostia: Orain S.A. EGIN biblioteka, 1, 1995. SS.194/95. Bertso-sortak: 8. Doinutegiko izendapena: Linguae Vasconum Primitiae
 • Eskaltzaindia (Irigoien Alfonso). Euskal Kantak 1960. Bilbo: Euskaltzaindia, 1960. BI-995-1960. Bertso-sortak: 35. Doinutegiko izendapena: Euskal kantak, Euskaltzaindia (1960)
 • Etxaide, Jon. Etxahunen Bertsoak Gipuzkeraz. Zarautz: Itxaropena Argitaldaria, 1969. SS.89/69. Bertso-sortak: 9. Doinutegiko izendapena: Jon Etxaide, Etxahun Barkoxe
 • Euskal Kantariak  (abestien hitzak). Donostia: EGIN egunkaria, Orain S.A., 1996. SS.118/96. Bertso-sortak: 29. Doinutegiko izendapena: Euskal kantariak (EGIN)
 • Euskaltzaindia (Irigoien Alfonso). Euskal Kantak 1959. Bilbo: Euskaltzaindia, 1959. BI-516-1959. Bertso-sortak: 7. Doinutegiko izendapena: Euskal kantak, Euskaltzaindia (1959)
 • Gora Jainkoa. Donostia: Euskalerriko Liturji Batzordea, 1972. SS.97/72. Bertso-sortak: 14. Doinutegiko izendapena: Gora Jainkoa
 • Iratzeder. Biziaren Olerkia. Bilbo: Gero, Ediciones Mensajero, 1983. BU-492-1983. Bertso-sortak: 3. Doinutegiko izendapena: Iratzeder, Biziaren Olerkia
 • Jon Mirande - Txomin Peillen. Igela. Donostia: Hordago, Editorial Lur, 1979. SS.535/79. Bertso-sortak: 7. Doinutegiko izendapena: Igela (Hordago 1979)
 • Kantu Kanta Kantore. Baiona: Imprimerie Cordeliers, 1967. . Bertso-sortak: 259. Doinutegiko izendapena: Kantu Kanta Kantore
 • Labayen, Antonio Mª. Muñagorri. Donostia: Sociedad Guip.Ediciones y Publicaciones, 1976. SS.543/76. Bertso-sortak: 4. Doinutegiko izendapena: Muñagorri
 • Lafitte, Pierre. Iturralden Kantuak. Baiona: , 1932. . Bertso-sortak: 5. Doinutegiko izendapena: Iturralden kantuak
 • Lakarra-Biguri-Urgell. Euskal Baladak  (Bigarren liburua). Donostia: Hordago, Editorial Lur, 1983. SS.681/83. Bertso-sortak: 38. Doinutegiko izendapena: Euskal Baladak
 • Lazkao Txiki. Irriz eta Malkoz I, II. Donostia: Sendoa Argitaldaria Auspoa, 1994. SS.1104-5/94. Bertso-sortak: 6. Doinutegiko izendapena: Irriz eta malkoz I, II
 • Leizaola, J. M. 1808-1814 En la Poesia p. vasca. Buenos Aires: Ekin editorial vasca, 1963. Biblioteca de Cultura Vasca 61. Bertso-sortak: 12. Doinutegiko izendapena: 1808-1814 En la Poesia p.vasca
 • Leizaola, J. Mª.. La Crónica en la poesia popular vasca. Buenos Aires: Ekin editorial vasca, 1961. Biblioteca de Cultura Vasca 55. Bertso-sortak: 3. Doinutegiko izendapena: La Crónica en la Poesia p.vasca
 • Lekuona J. Mª. Ilargiaren Eskolan. Donostia: Erein S. A., 1970. SS.596/70. Bertso-sortak: 3. Doinutegiko izendapena: J. M. Lekuona, Ilargiaren Eskolan
 • Lete, Xabier. Abestitzak eta poema kantatuak. Donostia: Elkarlanean, 2006. SS.1212006. Bertso-sortak: 22. Doinutegiko izendapena: X. Lete, Abestitzak eta poemak
 • Lete, Xabier. Urrats Desbideratuak. Donostia: Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Munizipala, 1981. SS. 379/81. Bertso-sortak: 3. Doinutegiko izendapena: X. Lete, Urrats Desbideratuak
 • Maizpide Hizkuntza Eskola. Kanta Sorta (Udako Euskal Ikastaroa). Lazkao: Multikopia, 1979. . Bertso-sortak: 91. Doinutegiko izendapena: Kanta Sorta
 • Makazaga, Juan Jose. Bertsolariya. Bilbo: Sendoa, 1981. BI-2047-1981. Bertso-sortak: 96. Doinutegiko izendapena: Bertsolariya
 • Mitxelena, Salbatore. Idazlan Guztiak I, II. Donostia: Editorial Franziscana Arantzazu, 1984. SS.578(84. Bertso-sortak: 5. Doinutegiko izendapena: Salbatore Mitxelena, Idazlan Guztiak
 • Onaindia Aita Kalmeldarra. Gure Bertsolariak. Bilbo: , 1964. BI.1687/64. Bertso-sortak: 7. Doinutegiko izendapena: Aita Onaindia, Gure Bertsolariak
 • Onaindia Aita. Mila Olerki Eder I, II. Bilbo: La gran Enciclopedia Vasca, 1976. BI-1177-1976. Bertso-sortak: 249. Doinutegiko izendapena: Mila Olerki Eder
 • P. M. Otañoren bertsoak. Zarautz: Itxaropena Argitaldaria 31-32, 1959. SS.837/59. Bertso-sortak: 3. Doinutegiko izendapena: P. M. Otañoren bertsoak, Kulixka Sorta 31
 • Pagola, Manex. Biziaren Altzotik . Baiona: Euskal Erakustokiaren Adiskideak, 1988. Ba. 981/87. Bertso-sortak: 4. Doinutegiko izendapena: Manex Pagola, Biziaren Altzotik
 • Satrustegi, J. Mª. Bordel bertsularia. Donostia: Auspoa liburutegia 45-46, 1965. SS.485/65. Bertso-sortak: 7. Doinutegiko izendapena: Auspoa 45 Bordel bertsularia
 • Urkiaga, Estepan ¨Lauaxeta¨. Olerki Guztiak. Bilbo: Igarri S.C.L, 1985. BI-2265/85. Bertso-sortak: 2. Doinutegiko izendapena: Lauaxeta, Olerki Guztiak
 • Xaramela. Donostia: Elkar , 1985. NA.776/85. Bertso-sortak: 43. Doinutegiko izendapena: Xaramela
 • Zabala, Antonio . Alzoko Imaz. Donostia: Auzpoa 68-70, 1967. SS.562/67. Bertso-sortak: 6. Doinutegiko izendapena: Auspoa 68 Altzoko Imaz
 • Zabala, Antonio . Bosquejo de historia del bertsolarismo. Zarautz: Auñamendi, 1964. SS.751/64. Bertso-sortak: 4. Doinutegiko izendapena: A. Zabala, Bosquejo de historia del bertsolarismo

Diska eta kaseta argitaratuak

[gora]
 • 100 HAUR KANTA. Donostia: Egunkaria ZC-274 / ZC-281, 2001. D.994 / D.1001. 8 CD. Bertso-doinuak: 27.
 • AGIRRE Joxe. Bertsoz 7.alea. Bilbo: Xoxoa Z-10.134 K, 1980. BI.844/80. Kasete, binilo, CD. Bertso-doinuak: 10.
 • AIARRAK. Kantu eta bertsotan. Donostia: , 2005. D.912/05. CD, DVD. Bertso-doinuak: 15.
 • AKELARRE. Akelarre sorta, Bat. Bartzelona: HG. 40 LS , 1972. B.32008. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • AKELARRE. Gau pasa. Donostia: IZ 157 , 1982. IZ 157/82. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 2.
 • ALAIAK. Alaiak. Baiona: Agorila CD-610, . CD. Bertso-doinuak: 1.
 • ALBERRO, Bernardo. Exitos de B. Alberro. Ordizia: , 1980. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • AMURIZA, Xabier. Herriko Plazan. Donostia: IZ 190 K, 1983. SS.600/1983. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • AMURIZA, Xabier. Lazkaotxiki,Bat-bateko sorgina. Donostia: BERRIA / Lazkaoko Udala, . CD + liburuxka. Bertso-doinuak: 40.
 • AMURIZA, Xabier. Menditik mundura. Bartzelona: IZ 109 K, 1978-1991. B.24476/78. Kasete / CD. Bertso-doinuak: 8.
 • ANDION, Patxi. Iparragirre J. M.. Madril: Fonogram , 1973. M.29790. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 11.
 • ANDRA MARI Abesbatza. Oi Betlehem, Gabonetako musika. Donostia: Elkar 275, 1991. D.834. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 9 (1 berria).
 • ARANTZAZU 1. Erromesaren poema . Bilbo: EFA C-001, 1991. BI.1404/91. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7.
 • ARGOITIA, Irune eta Andoni. Abestiak euskeraz, . Bilbo: Cinsa 140 B, 1967. BI.2342-1967. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1.
 • ARITZAK laukotea. Aritzak. Donostia: Elkar K-242, 1990. D.793/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4.
 • ARTETA, Ainhoa. Gure artean. Madril: rtve 25246, 2005. M.35403-2005. CD. Bertso-doinuak: 7.
 • ARTOLA, Txomin. Banako. Donostia: Banako Records 01 , 1994. BA.01 CD. CD. Bertso-doinuak: 5.
 • ARTOLA, Txomin. Berriz arte. Donostia: Elkar K/KD-87, 1988. D.734-835/88. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 4.
 • ARTOLA, Txomin. Hondarribian. Donostia: Banako Records 03 , 1997. BA. 03 CD. CD. Bertso-doinuak: 4.
 • ARTOLA, Txomin. Olaxta. Donostia: HG 115 , 1975/1997. D.210/97. EGIN Diskoteka 66. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 5 (3 berri).
 • ARTOLA, Txomin. Orbela. Bilbo: Ekhi 5.017 K 4778, 1985. BI.19/1985. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • ARTOLA, Txomin. Txuriko. Bilbo: Xoxoa 5027 K, 1986. BI.1453/86. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • ARTOLA-ZUBIRIA. Folk-lore-sorta 1. Donostia: Elkar K-263 , 1991. D.332/91. 1 kasete. Bertso-doinuak: 11.
 • ARTOLA-ZUBIRIA. Folk-lore-sorta 2. Donostia: Elkar 311 , 1992. D.284/92. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8.
 • ARTOLA-ZUBIRIA. Folk-lore-sorta 3 (Gabon abestiak). Donostia: Elkar 325-K, 1992. D.811/92. 1 kasete. Bertso-doinuak: 13.
 • AXIARI, Beñat. Arranoa.: Ocora-Radio France CD, 1988. C 559045. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • AXIARI, Beñat. Ene kantu ferde eta urdinak. Donostia: Elkar KD, 1989. Elk-219/89. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • AXIARI, Beñat. Euskal kantak/Voces vascas.: EMI Odeon , 2001. Virgin Classiscs 724355715722. CD. Bertso-doinuak: 5.
 • AZALA. Marigaizto. Donostia: IZ-184-LP / Elkar 205-KD, 1983/89/91. Kasete/Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 3.
 • AZALA. Marrutxipi. Donostia: Elkar 104-K eta ZC-56, 1985/1996. D.620/96. EGIN diskoteka 43. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 3.
 • AZPILLAGA, Jon. Bertsoz 3.alea. Bilbo: Xoxoa Z-10.126 K, 1980. BI.182/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7.
 • BADIOLA, Aitor. Ongi egin duk mutil. Baiona: Elkar 85671 K, 1977. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 berri.
 • BAI EUSKARARI 1, 2. Bilbo: Euskaltzaindia, 1878. BI.1925/78/BI.2540/78. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • BASARRI. Basarri I bat-batean, CD. Donostia: Auspoa. 296 liburua + CD, 2006. SS.25/06. CD + liburua. Bertso-doinuak: 8.
 • BASARRI. Basarri II bertso jarriak, CD. Donostia: Auspoa 319 liburua + CD, 2011. SS.518/2011. CD + liburua. Bertso-doinuak: 11 (1 berria).
 • BEDAXAGAR, Jean Mixel. .: Fonti Musikali CD Fmd-208, 1996. CD. Bertso-doinuak: 5 ???.
 • BEDAXAGAR, Jean Mixel. Auñamendi. Donostia: Elkar KD-778, 2009. CD. Bertso-doinuak: 7 ???.
 • BEDAXAGAR, Jean Mixel. Otea lili denean. Donostia: Elkar  KD-425, 1995. D.1002/95. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • BEDAXAGAR, Jean Mixel. Xiberoa. Donostia: Elkar LP -59, 1983. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • BERGARETXE, Jon. Gaur ere goizegi. Donostia: Elkar K-229, 1990. SS.157/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • BERTSO GALAXIA,5/6 mailak. Donostia: Elkar 659 K (G.I.E. EHB.), 1989. SS.668/89. 1 kasete. Bertso-doinuak: 28.
 • BERTSO OSTATUA,7/8 mailak. Donostia: Elkar 239 K (G.I.E. EHB.), 1990. SS.698/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 28.
 • BERTSO TRENA, 3/4 mailak. Donostia: Elkar 184 K (G.I.E. EHB.), 1988. SS.645/88. 1 kasete. Bertso-doinuak: 38.
 • BERTSO-JAZZ jaialdia. Donostia: Lanku KD, 2009. CD. Bertso-doinuak: 12.
 • BERTSOLARI DOÑUAK. Donostia: EU-18 0657-K, 1967. SS.221/67. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 20.
 • Bertsolariak. 86 B.Txapelketa Nagusia . Donostia: Elkar K-120/121/122/123, 1986. SS.139/140/141/143-1986. 4 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 32 (4 berri).
 • Bertsolariak. 89 B.Txapelketa Nagusia . Donostia: Elkar K-224/225/226/227, 1990. SS.26/28/31/33-1990. 4 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: .
 • Bertsolariak. 93 B.Txapelketa Nagusia . Donostia: Elkar K-373/374, 1994. D.3/94-D.4/94. 2 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 27 (1 berria).
 • Bertsolariak. 97 B.Txapelketa Nagusia . Donostia: Elkarlanean KD 482/483, 1997. D.1293/97. CD + liburua. Bertso-doinuak: 41 (3 berri).
 • Bertsolariak. 01 B.Txapelketa Nagusia . Donostia: EHBE, 2002. D.549/02. 2 CD + liburua. Bertso-doinuak: 24 (2 berri).
 • Bertsolariak. 05 B.Txapelketa Nagusia. Donostia: EHBE Lanku, 2006. VI.423/06. 2 CD + liburua. Bertso-doinuak: 20 (2 berri).
 • Bertsolariak. 09 B.Txapelketa Nagusia, Bertso hautatuak. Donostia: EHBE Lanku, 2009. MP3 + liburua. Bertso-doinuak: 66 (7 berri).
 • BERTSOZ BERTSO, Hasiera zikloa. Donostia: Elkar 130 K (G.I.E.), 1986. 1 kasete. Bertso-doinuak: 27.
 • BERZAITZ, Pier Paul. Baratze bat. Donostia: Elkar KD-555 , 2000. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • BERZAITZ, Pier Paul. Lili baten kantorea. Donostia: Elkarlanean KD 708, 2005. D.942/05. CD. Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • BIPER GORRI. Bartzelona: ME-002 M 60, 1983. B.23993/83. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3.
 • BIZKAIKO trikitilariak. Zazpiak Bat. Donostia: Sgae ZC-84, 1997. D.298/97. Zazpiak Bat, EGIN diskoteka 68. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • BORDAXAR, Jean. Zuzenean. Donostia: Elkar KD-838, 2010. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • BUZTARRI. Markina: Markinako Udala , 2010. CD. Bertso-doinuak: 12.
 • CORO De Cámara de Pamplona, 2. Iruñea: Soñua S-152 K, 1986. NA.1346/86. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • CORO De Camara Orfeon Donostiarra. Donostia: Columbia, CCl 32004, 1955/1958. SS.1133/55. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 11.
 • CORO EASO . Ama,  Opus 111. Paris: OPS 30-271, 1999. ISBN 2-913542-06-9. CD. Bertso-doinuak: 12.
 • CORO EASO. 50.urteurrena. Donostia: Elkar 283, 1991. SS.966/91. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • CORO EASO. Koro Easoren Gabonak. Donostia: Sgae aAr 001 KD, 1995. SS.999/95. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • CORO EASO. Serie folklore. Donostia: Columbia BC 3903 K, 1981. M.39775/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 (1 berria).
 • DONOSTIA Aita. Piano musika, Preludios Vascos. Orio: aua -Art - recordings, 2002. aAr002. CD. Bertso-doinuak: 11.
 • DORRONSORO-URBIETA. Bertsotan 1789-1936 I, II. Donostia: G.I.E. 10.302, 1981. BI.1462/81. 2 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 38.
 • DUHALDE, Anje. Azkarate. Donostia: Elkar KD-472, 1997. D.411/97. CD. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • DUHALDE, Anje. Erroz eta oroz. Donostia: IZ-264-D / 264-KD, 1987/1991. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 2.
 • DUHALDE, Anje. Nahas mahas. Donostia: IZ 314-K, 1989. SS.478/89. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • DUHALDE, Anje. Pinpirin eta florian. Donostia: Elkarlanean KD-572, 2000. D.1173/00. CD. Bertso-doinuak: 10.
 • DUHALDE, Anje. Sorminetan. Donostia: Elkarlanean KD-739, 2006. D.814/06. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • DUHALDE, Anje. Zuzenean I eta II. Donostia: Elkar K-354/355, 1993. D.280/281-1993. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 7 (4 berri).
 • DUHALDE-AMURIZAREN Kantari. Donostia: IZ 342-K, 1990. SS.890/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 9 (4 berri).
 • EGAN . Erromerian. Donostia: IZ-323-K eta LP, 1990. SS.232/90. Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 4(1 berria).
 • EGAN . Hemen gaude. Donostia: Xoxoa 1985, eta IZ-499 1998, 1985/1998. D.593/96. EGIN Diskoteka 39. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • EGAÑA, Andoni. Tximeletak sabelean. Donostia: IZ 425-K, 1994. SS.1009/94. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10 (4 berri).
 • EGILEOR, Zorion. Herriari. Madril: Kardantxa 53-K 0420/4, 1970. M.20072/70. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • EIDER. Herri bat sortu zen. Madril: Caz 295-K, 1978. M.2385/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 11.
 • ELIZANBURU J. B.. Ikusten duzu goizean. Donostia: Elkar 274 / ZC 86 , 1991/1997. D.837/91 / D.206/97. Zazpiak bat EGIN Diskoteka 70 . Kasete/CD. Bertso-doinuak: 9.
 • Elortza-Iturriaga-Zabala. ZAZPI ESKALE. Iruñea: Gor G-527 , 1995. CD. Bertso-doinuak: 8 (6 berri).
 • ENARAK. Donostia: HG 13 , 1969. SS.560-1969. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 2.
 • ENBEITA Jon. Bertsoz 6.alea. Bilbo: Xoxoa Z-10.129, 1980. BI.482/80. Bertsoz saila. 1 kasete. Bertso-doinuak: 15.
 • ENBEITA, Balendin. Bertsoz 5.alea. Bilbo: Xoxoa Z-10.128, 1980. BI.332/80. Bertsoz saila. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10.
 • ENBEITA, Jon. Hainbeste hain gitxi. Donostia: Lanku, 2009. Lanku-002-2009 . CD. Bertso-doinuak: 10 berri.
 • ENBEITA, Kepa. Bartzelona: HG.126-K, 1975. 41023/75. 1 kasete. Bertso-doinuak: 11 (3 berri).
 • EPELDE-LARRAÑAGA. Elkarrenondoan. Donostia: Elkarlanean KD 524, 1999. D.453/99. CD. Bertso-doinuak: 7 (5 berri).
 • EPELDE-LARRAÑAGA. Noiz arte. Donostia: Elkarlanean KD-583, 2001. D.367/01. CD. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • ERROBI taldea. Bizi bizian. Bartzelona: Xoxoa Z-10.100 K, 1981. B.35806/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • ERTIZKA (Otxotea). Bartzelona: HG-65 K, 1973. B.7328/73. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • ESTITXU. Bilbo: Cinsa 145 B , 1968. BI.420/68. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1.
 • ESTITXU. Madril: Columbia SG, 1972. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • ESTITXU. Madril: Columbia, 1976. CPS 9506. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • ESTITXU. Zortzikoak. Bilbo / Donostia: Xoxoa 4026/Elkar KD-824, 1986. BI.1046 / SS.824. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 7.
 • ETXAHUN Barkoxe. Zazpiak bat. Bartzelona - Donostia: HG-134-K  Zazpiak bat, 1976/1997. B.31400/76 / D.204/97. Zazpiak bat EGIN diskoteka 72. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 10.
 • ETXAHUN eta ETXAHUN. Bartzelona: IZ 135 K, 1980. B.40464/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • ETXAHUN Iruri. Etxahun 1907-1979. Donostia: Elkarlanean KD-534, 1999. D.998/99. CD. Bertso-doinuak: 7 (1 berria).
 • ETXAMENDI-LARRALDE. Antologia . Donostia: Elkarlanean KD 509/510, 1998. D.1279/1280-1998. 2 CD + liburutxoa. Bertso-doinuak: 6 (5 berri).
 • ETXAMENDI-LARRALDE. Otxagabia. Baiona: Sesam, 1976. 170139 SP. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1 berria.
 • ETXART-LARRANDABURU. Eperra. Donostia: Elkarlanean KD 692, 1976. D.1091/04. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • ETXEBERRI anaiak. Donostia: Elkar 41 K, 1976. SS.175/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7.
 • EUSKAL HERRIKO lur maitea. Donostia: Elkarlanean KD-842/843, 2010. D.1870/2010. 2 CD. Bertso-doinuak: 18.
 • EUSKAL Kantu Zaharrak. Bartzelona: HG-59-K, 1973. B.7053/73. 1 kasete. Bertso-doinuak: 13.
 • Euskal Presoak Euskal Herrirat. Donostia: Sgae ZC-175, 1998. D.1243/98. CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • Euskaldunen Organu Eresi Hautatuak. Donostia: HG 153 LS, 1977. SS.598/77. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 1.
 • EUSKARAZKO lehen soinuak. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2000. SS.1214/2000. CD-ROM. Bertso-doinuak: 4 (1 berria).
 • EUSKO GUDARIAK. Madril: Kardantxa 53.0455/3, 1977. M.37493/77. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4.
 • FANFARRE XUT. Bilbo: Xoxoa J.10.110, 1976. BI.1048/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • FESTAK. Bilbo: Xoxoa J.10.156, 1980. BI.811/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • GANBARA . Ganbaratik. Donostia: Elkar Elk-200, eta ZC-139, 1989/1997. D.797/97. Egunkaria saila 9. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 3 (1 berria).
 • GANBARA. Banan banan. Donostia: Elkar-113-K eta ZC-55, 1976. D.619/96. EGIN diskoteka 58. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 2.
 • GANBARA. Buhamien balleta. Donostia: Elkar Elk-304/95, 1976. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 1.
 • GANBARA. Itsas zabalean. Donostia: Elkar KD-419, 1976. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • GAUR OLERKIAK bihar presoak. Donostia: Ibermemory, 1998. D.1243/98. CD. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • Gipuzkoako Bertsolariak. 07 Gipuzkoako B. Txapelketa . Donostia: Gipuzkoako B Elkartea Lanku , 2008. SS.85/08. MP3 Audioa. Bertso-doinuak: 56 (3 berri).
 • Gipuzkoako Bertsolariak. 91 Gipuzkoako B. Txapelketa. Donostia: Elkar K-293/294, 1992. D.5/6-1992 . 2 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 30 (2 berri).
 • GOGOR taldea. Gogor . Baiona: Agorila 30-15 , 1976. Xparts 63.512. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8 (2 berri).
 • GOIHERRIKO Bertsolariak.  I eta II. Donostia: IZ 231/232 K, 1986. SS.277/278-1986. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 15.
 • GOZATEGI Anaiak. Donostia: Elkar triki 405 KD, . CD. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • GUK / Labegerie Eneko. Euskalduna naiz eta.: Guk SR-01, . Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • GURIDI, Jesus. 10 Melodias Vascas. Madril: Hispavox 130008 , 1983. M.8729-83. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • GURIDI, Jesus. Euskal Klasikoen Antologia,19. Donostia: Sonopres Ibermemory ZC 129, 1997. D.749/97. EGIN diskoteka 19. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • GURIDI, Jesus. Euskal Klasikoen Antologia,20. Donostia: Sonopres Ibermemory ZC-130, 1997. D.748/97. EGIN diskoteka 20. CD. Bertso-doinuak: 8.
 • HAIZEA. Haizea. Donostia: HG 150 K, 1977. D.206. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • HAIZEA. Hontz gaua. Bilbo/Donostia: Xoxoa 10.105 / ZC-46, 1979/1996. BI.804 / D.596/96. EGIN diskoteka 38. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 4.
 • HARAN, Ximun. Club de Disque Vasque. Baiona: , 1960 inguruan. 6 Biniloa (LP) (?). Bertso-doinuak: 23.
 • HARAN, Ximun. XIBEROKO Kantüak. Donostia: Elkarlanean KD 638, 2003. D.1370-03. CLUB de Disque Basque, Ximun Haran. CD. Bertso-doinuak: 22.
 • HARANBURU, Antton. Donostia: HG 152 K; 151 LS, 1977. SS.169/170-1977. Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 10.
 • HIRU TRUKU II. Mendebaldeko Euskal kantuak. Madril: NM 16.709, 1997. M.11747/97. CD. Bertso-doinuak: 9.
 • HIRU TRUKU. Joseba-Ruper-Bixente. Madril: NM 14668 K, 1994. M.36213/94. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10 ( 3 berri).
 • HIRU TRUKU. Nafarroako kantu zaharrak. Donostia: Metak M060, 2004. SS.1095/04. CD. Bertso-doinuak: 10.
 • Hou pitxu hou. Donostia: Elkar KD, 1998. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • IBILALDIA 85. Bartzelona: DCD ENC-116, 1985. B.14964/85. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • IDIRIN, Maite. Ahizpatasuna. Donostia: Elkar Elk-32, eta Ibermemory ZC-57, 1979/1996. D.621/96. EGIN diskoteka 44. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • IDIRIN, Maite. Ametsetan. Donostia: Elkar Elk-313, 1992. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 5.
 • IDIRIN, Maite. Euskal Kamerata. Donostia: Elkar Elk-177, 1988. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: .
 • IDIRIN, Maite. Hazia sortzen denez.... Donostia: Elkar Elk-20, 1975. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 1 berria.
 • IDIRIN, Maite. Izerdi hotz, odol bero.... Baiona: Elkar - 3, 1973. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1 berria.
 • IDOIA. Idoia 3. Donostia: Iberia Qen 9188, 1966. SS.277/66. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 4.
 • IMANOL. Amodioaren berri. Donostia: Elkar Elk-240, 1990. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6.
 • IMANOL. Erromantzeak, I eta II K. Donostia: IZ 199/200 K, 1984. SS.218/84. 1 kasete. Bertso-doinuak: 16.
 • IMANOL. Herriak ez du barkatuko. Paris: Le Chant du Monde, 1976. LCDM LDX-74597. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • IMANOL. Iratze okre geldiak. Donostia: IZ.160-K, 1982. SS.542/82. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 berri.
 • IMANOL. Jo ezan. Donostia: IZ , 1981. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 1.
 • IMANOL. Joan etorrian. Donostia: Elkar 159/160 LP, 1987. D.4770. 2 Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7 (2 berri).
 • IMANOL. Mea kulparik ez. Donostia: Elkar K-132, 1986. SS.545/86. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • IMANOL. Muga beroetan. Donostia: Elkar Elk-197, 1989. D.. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 2 berri.
 • IMANOL. Oroituz. Donostia: Elkar 93 K, 1985. SS.321/85. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 (3 berri).
 • IMUNTZO-BELOKI. Gauaren helduan. Donostia: Elkar Triki KD-750, 2007. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • IMUNTZO-BELOKI. Gezurra ez da egia. Donostia: Elkar KD 844, 2011. D.32/2011. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • IMUNTZO-BELOKI. Jo ezak . Donostia: Elkar K-259 / Egunkaria 22, 1991/ 1997. D.250/91 / D.812/97. Egunkaria saila 22. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 4 berri.
 • Ipar Euskal Herria Kantuz I,II. Donostia: Gara, Le journal, Euskal Irratiak, 2002. SS.91/02. 2 CD. Bertso-doinuak: 15 (2 berri).
 • IPARRAGIRRE, J. Mª. Zure oroiz I, II K. Bartzelona: Xoxoa 10.167 K, 1981. B.37021/81. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 15.
 • IRIONDO, Lurdes . I Ez gaude konforme. Bartzelona: Olimpo C-797, 1981. B.2209/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • IRIONDO, Lurdes. Antologia. Donostia: Elkarlanean - KD.744, 2006. D.999/06. CD. Bertso-doinuak: 12 (2 berri).
 • IRIONDO, Lurdes. Ez dok hamairu. Bartzelona: Belter 51290, 1967. B.7760/67. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1 berria.
 • IRIONDO, Lurdes. II Gaztedi berri-zalea. Bartzelona: Olimpo C-798, 1981. B.1564/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • IRIZAR, Juan Karlos ???. Jolasetik ???.: Xoxoa X-40189 K, 1985. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • IZUKAITZ. Bilbo: Xoxoa 10.103 K, 1978. BI.2995/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3.
 • IZUKAITZ. Otsoa dantzan. Donostia: Ibermemory ZC-41, 1996. D.600/96. EGIN diskoteka 36. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • JOJO eta RAMUNTXO. Baiona: Elkar K-347, 1993. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • JOSELU Anaiak. Bartzelona: IZ, 1990. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • JOSU eta JOKIN. Nire herria bezala. Madril: IZ 106-K, 1977. M.35432/77. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7 (6 berri).
 • JOXE MARI-MIKEL. Bartzelona: HG 92 K, 1974. B.42787/74. 1 kasete. Bertso-doinuak: 11.
 • JOXE MARI-MIKEL. Kantu zaharrak. Donostia: HG 42, 1972. SS.494/1972. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3 (1 berria).
 • KANTU Nostalgikoak 1 eta 2. Donostia: Elkar KD 363, 1993. D.714/93. CD. Bertso-doinuak: 10.
 • KARIDADEKO Benta. Amore amore. Donostia: Gaztelupeko Hotsak GH 076 , 2004. D.792/04. CD. Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • KARIDADEKO Benta. CD. Donostia: Gaztelupeko Hotsak GH 061 , 2003. D.344/03. CD. Bertso-doinuak: 5 (2 berri).
 • KARRAXIZ (Koru poema coral). Bilbo: Xoxoa K-10.106, 1979. BI.802/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4.
 • KAXIANO. Antzuolari. Donostia: Elkar KD-376, 1994. CD. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • KAXIANO. Baserritik kalera. Donostia: Elkar  151-K / EGIN diskoteka, 1987/1996. SS.389/87 / D.629/96. EGIN diskoteka 50. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 3 ( 2 berri).
 • KAXIANO. Itsasontzi baten. Donostia: Elkar K-124 , 1986. SS.235/86. Egunkaria Saila 8 . Kasete/CD. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • KAXIANO. Ongi etorri. Donostia: Elkar K-244, 1990. D.877/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 berri.
 • KAXIANO. Soinu eta kantu. Donostia: Elkar KD 450, 1996. CD. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • KAZKABARRA. Azken saltsak, Zazpiak Bat. Donostia: Elkar /Egin Diskoteka ZC-93, 1991/1997. D.199/97. Zazpiak Bat, EGIN diskoteka 77. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 4 (2 berri).
 • Kepa/Zabaleta/Motriku. Donostia: Elkar K-152, 1987. SS.401/87. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • KNORR, Gorka. Araba kantari, Zazpiak bat. Donostia: Artesi AZ-4 eta ZC-85, 1974/1997. AZ-4, eta D-207/97. Zazpiak Bat, EGIN diskoteka 69. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 9 (3 berri).
 • KNORR, Gorka. Nik nahi dudana. Donostia: Artesi AZ-6 eta ZC-85, 1975/1996. AZ-6, eta D-633/96. EGIN diskoteka 54. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 2.
 • KNORR, Gorka. Txalaparta. Madril: Movieplay LP, 1976. Kardantxa 170893/3. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 2 berri.
 • KONTRAPUNTOAK. Cantos vascos. Bartzelona: Belter , 1963. B.50-841. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • KONTRAPUNTOAK. Gabon abestiak. Bartzelona: Belter , 1963. B.24-089. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • KORRIKA 10.: AEK ZC-079, 1997. CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • KORRIKA Orio-Zarautz. Donostia: Elkarlanean ZC 344 , 2004. D.0537/04. CD. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • KRESALA. Euskal doinu sorta, Zazpiak bat. Donostia: ZC-91, 1997. D.201/97. EGIN diskoteka 75. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • KUPELA. Gailurrak ikutuz. Donostia: Elkarlanean KD-872, 2012. D.460/12. CD. Bertso-doinuak: 13.
 • LABEGERIE, Eneko. Nazio berria. Donostia: Elkar KD-525, 1999. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • LABEGERIE, Mixel. I. Baiona/Donostia: Goiztiri, Mende berri sorta, 3, 1963/1996. D.624/96. EGIN diskoteka 45. Biniloa (EP)/CD. Bertso-doinuak: 4 berri.
 • LABEGERIE, Mixel. II. Baiona/Donostia: Goiztiri, Mende berri sorta, 2, 1961/1996. D.624/96. EGIN diskoteka 45. Biniloa (EP)/CD. Bertso-doinuak: 5 berri.
 • LABOA Mikel. 12. Donostia: Elkar KD-212, 1989. SS.630/89 eta . CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • LABOA, Mikel. 60ak + 2. Donostia: Elkar KD-664, 2003. D.1183. CD. Bertso-doinuak: 13.
 • LABOA, Mikel. Bat. Donostia: Elkar/HG K-85, 1985. D.85/85. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 (1 berria).
 • LABOA, Mikel. Donostia: Herri Gogoa - 15, 1969. SS.561/69. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 2.
 • LABOA, Mikel. Euskal Kanta Berria. Donostia: Elkar/HG-210 , 1987. SS.676/87 / D.601/96. EGIN diskoteka 35. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 4.
 • LABOA, Mikel. Hiru.: , . Bertso-doinuak: 4.
 • LABOA, Mikel. Lau/bost. Bilbo: Xoxoa 10.146 I / II, 1980. BI.2448/2442. 2 Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7 (3 berri).
 • LABOA, Mikel. Sei. Donostia: Elkar - 106 , 1985. SS.652/85. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6 (2 berri) .
 • LABOA, Mikel. Xoriek, 17. Donostia: Elkarlanean KD-699, 2005. D.1379/05. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • LADUTXE-TELLETXEA. Baiona: Agorila 7-176 K, 1988. AG 540 P 1988. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8 (3 berri).
 • LAGUN ARTEAK taldea. Chants Basques, Richesse du folklore nº 12 . Paris: Riviera, ?. Arion 521022 P. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • LAGUN ARTEAK taldea. Le Pays Basque, Folklore de France nº 1,  . Paris: Ducretet Thomson Xtdx 253, ?. Dux.40.461 . Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 12.
 • LAJA eta MIKEL. Eguzki begi. Donostia: Elkar triki K-621 , 2002. D.992/02. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 (1 berria).
 • LANDARBASO Abesbatza. Hazia Hezia. Donostia: Elkarlanean - ZC-451, 2007. D.471/07. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • LARRAGAKO Joteroak. Ataiar. Bilbo / Donostia: Ilazki I-102 K Zazpiak bat ZC-89, 1980/1997. BI.1682/80 / D.203/97. Zazpiak bat EGIN Diskoteka 73. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • LARRUQUERT, Fernando. Euskal Herri-musika. Irun: Lamia DVD, 1978. Euskadiko Filmategia. DoKaseteumentala. Bertso-doinuak: 14.
 • LASARTE, Manuel. Bertsoz 4.alea. Bilbo: Xoxoa Z-10.127, 1980. BI.181/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • LASARTE, Manuel. Iturria ondare. Donostia: Auspoa 308 liburua + CD, 2008. CD. Bertso-doinuak: 14.
 • LASARTE, Manuel. Lasarte II. Bilbo: Xoxoa Z-10.165, 1980. BI.2667/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LASARTE, Manuel. Nere bertsoak I. Donostia: IZ 305-K, 1988. SS.925/88. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LASARTE, Manuel. Nere bertsoak II. Donostia: IZ-306-K, 1988. SS.927/88. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LASARTE, Manuel. Nere bertsoak III. Donostia: IZ-307-K, 1988. SS.929/88. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LASARTE, Manuel. Zuentzat kantari. Donostia: IZ 152-K, 1982. SS.1027/82. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LAZKANO, Imanol. Bat, bertsoz 1.alea. Bilbo: Xoxoa X-10.119 K, 1979. BI.2574/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • LAZKANO, Imanol. Lazkano II. Bilbo: Xoxoa Z-10.164 K, 1980. BI.2668/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 9.
 • LAZKAO TXIKI. Lazkao txiki, I eta II K. Donostia: IZ - 426 1/2 K, 1994. SS.1108/1109. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 23.
 • LEKUONA, Julen. Ez dok hamairu. Bartzelona: HG-3 , 1968. B.42948/68. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1.
 • LEKUONA, Julen. Omenaldia. Donostia: Hirusta HF 016 KD, 2004. CD. Bertso-doinuak: 4 (2 berri).
 • LERTXUNDI, Benito. 40 urtez ikasten egonak . Donostia: Elkar KD-705/706, 2005. CD. Bertso-doinuak: 3 (1 berria).
 • LERTXUNDI, Benito. Altabizkar, I eta II. Donostia: Elkar K- 42/43, 1981. BI.458/159-1981. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • LERTXUNDI, Benito. Donostia: Elkar AZ 9/10, 1977. M.26300-77. Egunkaria Saila ZC-027 1995. 2 Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6.
 • LERTXUNDI, Benito. Egunkaria CD 1. Donostia: Elkarlanean ZC-027, 1995. D.541/95. Egunkaria saila 1 CD. CD. Bertso-doinuak: 11.
 • LERTXUNDI, Benito. Eta maita herria . Madril: Artesi Azk - 5, 1975. M.30003/75. Egunkaria saila 1 CD. 1 kasete. Bertso-doinuak: 11.
 • LERTXUNDI, Benito. Ez dok hamairu  . Donostia: HG-14 / Ibermemory ZC-027, 1969/1996. D.598/96. EGIN Diskoteka 64. Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 1.
 • LERTXUNDI, Benito. Gaueko ele ixil baladak. Donostia: Elkar K-81, 1985. SS.40/85. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • LERTXUNDI, Benito. Hitaz oroit. Donostia: Elkar KD-451, 1996. CD. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • LERTXUNDI, Benito. Hunkidura kuttunak 1, 2. Donostia: Elkar 394/395, 1994. SS.754/755-1994. 2 CD. Bertso-doinuak: 5.
 • LERTXUNDI, Benito. Itsas ulu zolia. Donostia: Elkar KD-775, 2008. D.923/08. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • LERTXUNDI, Benito. Mauleko bidean. Donostia: Elkar K-153, 1987. SS.403/87. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • LERTXUNDI, Benito. Pazko gaierdi ondoan. Donostia: Elkar K-217, 1989. D.791/89. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4.
 • LETE, Xabier . Eskeintza. Donostia: Elkar 291, 1991. D.1169-91. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • LETE, Xabier. Basarri-Uztapide.: Elkarlanean KD-602, 2001. D.983/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 10 (4 berri).
 • LETE, Xabier. Elizanburu-Etxahun-Otaño.: Elkarlanean KD-599, 2001. D.982/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 13 (1 berria).
 • LETE, Xabier. Ez dok hamairu  . Bartzelona: HG-1, 1968. B.24247-68. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 2.
 • LETE, Xabier. Hurbil iragana. Donostia: Elkar 324, 1992. D.764-92. CD. Bertso-doinuak: 5.
 • LETE, Xabier. Kantatzera noazu. Donostia: Elkar K-KD AZ-7, 1976/1990. SS.524/76 / D.1079/90. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 4 (3 berri).
 • LETE, Xabier. Lazkao txiki. Donostia: Elkarlanean KD-604, 2001. D.985/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 14 (4 berri).
 • LETE, Xabier. Lore bat zauri bat. Donostia: HG/Elkar 182-K , 1978/1991. SS.398/78. Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 4 berri.
 • LETE, Xabier. Madril / Donostia: Elkar Azk-2/ZC-141/ZC-523, 1975/97/10. M.13595/75/D-801/97;1741/10. Egunkaria saila CD 5; Berria, 2010. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 4 (3 berri).
 • LETE, Xabier. Txirrita 1. Donostia: Elkarlanean KD-600, 2001. D.986/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 9.
 • LETE, Xabier. Txirrita 2. Donostia: Elkarlanean KD-601, 2001. D.987/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 12 (2 berri).
 • LETE, Xabier. Xalbador. Donostia: Elkarlanean KD-603, 2001. D.984/01. 200 urtez bertsotan. CD. Bertso-doinuak: 10 (3 berri).
 • LETE, Xabier. Xenpelar-Bilintx. Donostia: Elkarlanean KD-598, 2001. D.981/01. CD. Bertso-doinuak: 13.
 • LETE-VALVERDE. TXIRRITAREN bertsoak Bat. Barcelona: HG 137-K, 1976. B.31091/76. 1 kasete. Bertso-doinuak: 9.
 • LETE-VALVERDE. TXIRRITAREN bertsoak Bi. Barcelona: HG 138-K, 1976. B.31092/76. Kasete . Bertso-doinuak: 10 (3 berri).
 • LIZASO, Joxe. Donostia: Sendoa JG-09 , 2001. SS.1009/01. Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 19.
 • LIZASO, Sebastian. bertsoz 2.alea. Bilbo: Xoxoa X.10.120, 1979. BI.2575/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10.
 • LOS EUZKAROS.......... Euzko Eresiak. Madril: Columbia , 1970. M.25.252- 70. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6.
 • LOS TXIKIS. Himno nacionak vasco .: CQ - 104 K, 1979. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • LURDES-XABIER. Iriondo-Lete. Donostia: HG. 78 K, 1973. SS.924/73. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8 (2 berri).
 • MADINA Aita. Arantzazu,poema sinfonico coral. Bartzelona: ETTE-29 Kaseta, 1983. B.17440-1983. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • MARIA PILAR, acordeón. KANTA Aberria / zutik. Madril: Dial discos, NC-10-1294 K, 1978. M.14372/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6 (1 berria).
 • MARTIKORENA, Erramun. Baigorriko artzain laboraria. Baiona: Elkar K-30, 1978. DUPL.H-80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10.
 • MARTIKORENA, Erramun. Elorrietan lore. Baiona: Agorila AG CD-241, 2000. CD. Bertso-doinuak: 5.
 • MARTIKORENA, Erramun. Herrian. Baiona: Agorila AG 7-371, 1997. AG. 540/97. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • MARTIKORENA, Erramun. Kantuz sortu naiz eta. Donostia: Elkar KD-588, 2001. CD. Bertso-doinuak: 9.
 • MARTIKORENA, Erramun. Olerkarien oihartzun. Donostia: Elkar K-341, 1993. D.13/93. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • MARTIKORENA, Erramun. Omenaldia 2005 . Baiona: Aldudarrak bideo, 2005. DVD. Bertso-doinuak: 4.
 • MARTIKORENA, Erramun. Otsobi. Donostia: Ibermemory ZC-59, 1981/1996. SS.623/81 / D.623/96. EGIN diskoteka 56. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 9 (2 berri).
 • MARTIKORENA, Erramun. Primaderari. Donostia: IZ 236 K, 1986. SS.284/86. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • MATTIN. Bertsolaritza. Bartzelona: HG 105-K, 1974. B.53.074/74. 1 kasete. Bertso-doinuak: 10.
 • MATTIN. Lapurdiko kanta zaharrak. Baiona: , ??. ??. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8.
 • MATTINen Omenaldia. Ahetzen. Baiona: Elkar K-26, 1978. Studio H.M.. 1 kasete. Bertso-doinuak: 13 (1 berria).
 • MENAIA, Urko. Herri Kantak. Madril: Menaia 01, 2006. M.9982/06. CD. Bertso-doinuak: 8.
 • MENDIBIL, Gontzal. Iparragirre Hegalaria . Bilbo: Keinu K-501 , 1992. BI.2234/92. 2 Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 16 (4 berri).
 • MENDIBIL, Gontzal. Memorian (Donostiako Orfeoiaz). Bilbo: Keinu KD, 2001. BI.2416/01. CD. Bertso-doinuak: 16 kanta.
 • MENDIBIL, Gontzal. Olentzaro. Bilbo: Keinu 602 K, 1993. BI.2347/93. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 /1 berria).
 • MENDIBIL-XEBERRI. Bartzelona: IZ 104, 1977. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • MOCEDADES. Kantaldia. Madrid: CAZ 286 K, 1977. M.37050/77. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6 (1 berria).
 • MORAU . Amodio domestikoa. Soraluze: Gaztelupeko Hotsak GH-030, 2000. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • MORAU . Txukalda. Donostia: Gaztelupeko Hotsak GH-071, 2004. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • MUGARTEGI, Jon. Jon Mugartegi. Bartzelona: IZ .148-K, 1981. B.18.372/81. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • MUSIKA eta LURRA 1 eta 2 . Donostia: SUA Edizioak ZC-234/406, 2004/2006. D.1140/04 / D.1153/06. 2 CD + liburutxo. Bertso-doinuak: 9.
 • NAFARROA NORA, Gure bidea. Madril: Zafiro Caz-293, 1978. M.255/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • NAFARROA Oinez 91. Iruñea: IZ - 367 K, 1991. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • OCHOTES, Abesti enblematikoak.: Etor-Ostoa , 2004.  4 CD + liburua. Bertso-doinuak: 18.
 • OHIENART, Maddi. Hari biru. Donostia: Elkarlanean KD-751, 2007. D.364/07. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • OIARTZUNGO Kantu Zaharrak. Donostia: Elkarlanean K-505, 1998. D.1.120/98. Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 17.
 • OÑARRIAK. Bilbo: Cinsa 170, 1970. BI.19841/70. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 1 berria.
 • ORDORIKA, Ruper. Hautsi da anphora. Bilbo: Xoxoa X 10.133 K, 1980/1996. BI.840/80 / D-631/96. EGIN diskoteka 52. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 2.
 • ORDORIKA, Ruper. Ni ez naiz Noruegako errege. Donostia: Elkar 54 K, 1983. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • ORFEON donostiarra. Canciones. Madril: Rtve 25200   CD, 2003. M.41952/03. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • ORFEON donostiarra. Donostiko kantu zaharrak. Madril: RCA CD-35730, 1991. M.11814/91. CD. Bertso-doinuak: 10.
 • ORFEON donostiarra. Euskal Kantak. Donostia: IZ 382-KD, 1992. SS.44-92. CD. Bertso-doinuak: 9.
 • ORFEON donostiarra. Omenaldia (1897-1997) B. Madril: Rtve 65103, 1997. M.33.969/97. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • ORIO kantari. Donostia: Orioko Udala ZC-034, 1995. D.1236/95. CD. Bertso-doinuak: 24.
 • ORTZADAR II. Ortzadar . Madril: Artesi AZK 11-K, 1979. M.41124/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7 (1 berria).
 • ORTZADAR. Ekialdetik kantuz eta.... Madril: Artesi AZK 8-K, 1976. M.33614/76. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • OSKARBI. Abesti zaharrak eta berriak. Donostia: HG -20 L, edo 28 K, 1970. SS.475/70. Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8.
 • OSKARBI. Antologia, Esperantzari leiho bat. Donostia: Ibermemory KD 676(677, 2004. D.946/7-2004. 2 CD. Bertso-doinuak: 13.
 • OSKARBI. Eskutari . Bartzelona: HG 51-L , 1972. B.41419-72. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8.
 • OSKARBI. Hitz urri batzuk. Bartzelona: HG 143 K, 1976. B.4890/76. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • OSKARBI. Olentzero . Donostia: Elkar KD-787, 2008. CD. Bertso-doinuak: 4.
 • OSKARBI. Olentzero . Donostia: HG 140 LS, 1976. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • OSKORRI . Desertore. Donostia: Elkar KD 645, 2003. D.1180/03. CD. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • OSKORRI . The Pub Ibiltaria 3. Donostia: Elkar KD 518/519, 1998. CD. Bertso-doinuak: 14 (1 berria).
 • OSKORRI. (Egunkaria). Donostia: Elkar ZC-024, 1995. D.538/95. Egunkaria saila. CD. Bertso-doinuak: 7 kanta.
 • OSKORRI. Adio Kattalina. Donostia: Elkar K-45, 1982/1997. SS.91/82 / ZC-145. Egunkaria Saila 15. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (2 berri).
 • OSKORRI. Aita semeak, Gosetea . Madril: CBS 3786, 1975. M.33178/75. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • OSKORRI. Datorrena datorrela. Donostia: Elkar K-208, 1989. D.3643. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • OSKORRI. Doktor do re mi. Donostia: Elkar KD 704, 2005. D.197/05. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • OSKORRI. Eta Oskorri sortu zen. Donostia: Xoxoa/Elkar K-11171, 1981/1991. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 (1 berria).
 • OSKORRI. Gabriel Arestiren omenez.: Elkar 221 K, . CBS.S.81771. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • OSKORRI. Hau Hermosurie. Donostia: Elkar K-78, 1984. D.597/84. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3.
 • OSKORRI. In fraganti. Donostia: Elkar K-137, 1986. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • OSKORRI. Iparragirre bueltan etxera. Urretxu: Urretxuko Herria, 1999. CD + liburutxoa. Bertso-doinuak: 19 (5 berri).
 • OSKORRI. Katuen testamentua. Donostia: Elkar K/KD-369, 1993. D.821/822/93. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 8 (6 berri).
 • OSKORRI. Landalan. Donostia: Elkar 414 KD , 1995. D.498/95. CD. Bertso-doinuak: 5 (2 berri).
 • OSKORRI. Mosen Bernard Etxepare.: Elkar 223 K, . CBS S.82479. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • OSKORRI. Oskorri II. Donostia: Elkar K-155/156, 1976. CBS.4438. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • OSKORRI. Oskorri, 1 eta 2 . Bilbo/Donostia: Xoxoa/Elkar X-10.108, 1979/1991. BI.959. 2 Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 2, eta 7.
 • OSKORRI. Plazarik plaza. Bilbo/Donostia: Xoxoa/Elkar K-10.150, 1980/1991. BI.2454-80. EGIN Diskoteka 61 1996. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4.
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 1. Donostia: Elkar KD 469-470, 1996. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 12.
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 10. Donostia: Elkarlanean KD-726/727, 2006. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: .
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 11. Donostia: Elkarlanean KD-764/765, 2007. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 10.
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 12. Donostia: Elkarlanean KD, 2008. CD + libu.. Bertso-doinuak: .
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 13. Donostia: Elkarlanean KD-805/806, 2009. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: .
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 2. Donostia: Elkar KD 487/488, 1997. 2 Kasete + libu.. Bertso-doinuak: 16.
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 4. Donostia: Elkar KD 545/546, 2000. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 15.
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 5. Donostia: Elkar KD , 2000. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 16 (1 berria).
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 6. Donostia: Elkar KD, 2001. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 12 (1 berria).
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 7. Donostia: Elkar KD, 2002. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: 15 (2 berri).
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 8. Donostia: Elkar KD, 2003. CD + libu.. Bertso-doinuak: 16 (4 berri).
 • OSKORRI. The Pub Ibiltaria 9. Donostia: Elkarlanean KD 695/696, 2005. 2 CD + libu.. Bertso-doinuak: .
 • OSKORRI. Ura. Donostia: Elkarlanean KD-556, 2000. CD. Bertso-doinuak: 2 (?).
 • OSKORRI. Vizkayatik Bizkaiara. Donostia: Elkarlanean KD-597, 2001. D.1016/01. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • PANTXO eta XABI. Irrintzina. Bartzelona: Auvi VO- 479-K, 1984. B.464/84. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (2 berri).
 • PANTXOA eta PEIO. .: KD, . CD. Bertso-doinuak: 5.
 • PANTXOA eta PEIO. 1969-1991 bilduma. Donostia: Elkarlanean KD-271/272, 1991. D.689/91. 2 CD. Bertso-doinuak: 7.
 • PANTXOA eta PEIO. Bakezko besarkada batean. Donostia: Elkar K/KD-110, 1986/1990. SS.643/86 / 91/90. Kasete/CD. Bertso-doinuak: 6 (3 berri).
 • PANTXOA eta PEIO. Eguzkiaren musu. Donostia: Elkar K-238, 1990. D.538/90. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • PANTXOA eta PEIO. Euskalduna naiz eta...... Donostia: Elkar K-23, 1975. SS.332/75. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • PANTXOA eta PEIO. Lapurtar koblariak. Donostia: Elkarlanean KD-624, 2002. D.1204/02. CD. Bertso-doinuak: 8 (1 berria).
 • PANTXOA eta PEIO. LP. Donostia: Elkar K-40 eta 45, 1980. SS.307-80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • PEIO eta PANTXOA. Bartzelona: HG 120-K, 1975. B.41021/75. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5 (1 berria).
 • PEIO eta PANTXOA. Donostia: Elkar 6 eta 7 ZC-150, 1997. yPartx 80.261-264 / D.810/97. Egunkaria saila 23. 2 Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 6.
 • PEIO eta PANTXOA. Lurra eta maitasuna. Donostia: Elkarlanean KD 711, 2006. D-813/06. CD. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • SALVADOR, Iñaki. Zilbor hestea. Donostia: ZC-147, 1997. D.807-97. Egunkaria saila 18. CD. Bertso-doinuak: 7.
 • SAN FERMIN Ikastola. Abesbatza. Donostia: Elkar K 34, 1979. SS.298/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • SANTUTXUKO Bertso Eskolakoak . Bilbo: , 1982. pribatua. 1 kasete. Bertso-doinuak: 112.
 • SARASUA Anaiak. Fauna txiki bat bertso berritan. Donostia: Elkar KD-427, 1995. D.1045/95. Egunkaria saila 19 . CD. Bertso-doinuak: 13 (5 berri).
 • Schola Cantorum DONIBANE. Eguberri. Donibane Lohitzun: Agorila AG - CD - 144, 1996. AG-960. CD. Bertso-doinuak: 5.
 • SERBIELLE, Peio. Egon.: Sony BMG, 2006. 5171632000. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • SERBIELLE, Peio. Euskadi kanta lur.: Declic Comunication, 1997. 8429542-2. CD. Bertso-doinuak: 9.
 • SOROA Laukoa. Baiona: Goiztiri, 1963. Mende berri sorta 1. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 5.
 • SOROZABAL, Pablo. Euskal Klasikoen Antologia. Donostia: Sgae ZC-132, 1997. D.746/97. EGIN diskoteka 22. CD. Bertso-doinuak: 1.
 • SOROZABAL, Pablo. Gernika. Donostia: Columbia MCE 824, 1966. SS.1000/66. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6.
 • TAPIA eta Leturia. Jo eta hautsi. Donostia: Elkar K-147, 1987. SS.198/87. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • TAPIA eta Leturia. Juergasmoan. Donostia: Elkar K-233, 1990. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6 (5 berri).
 • TAPIA eta Leturia. Tapia-Leturia Band. Donostia: Elkar KD-412, 1995. CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • TAPIA, Joseba. Agur Intxorta maite. Soraluze: Gaztelupeko Hotsak, 2001. D.1128/01. CD. Bertso-doinuak: 24 (21 berri).
 • TAPIA, Joseba. Eta tira eta tunba. Lasarte: Zakurraren biolina, 2010. SS.1065-2010. CD. Bertso-doinuak: 21 (15 berri).
 • TRIKI TRIXA. Madril: Columbia BC 3310 K, 1973. M.8.56/73. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6.
 • TXANBELA. 3. Donostia: IZ 206-D, 1984. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 3.
 • TXANBELA. Doinurik doinu. Donostia: IZ 265-K, 1987. SS.259/87. 1 kasete. Bertso-doinuak: 4 ( 2 berri).
 • TXANBELA. Hirugarren koxkan. Donostia: IZ 318-K, 1989. SS.969/89. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • TXILIBRIN Y BALBINO. Trikitrixa. Madril: Columbia CDC.1014, 1981. M.13189-1981. 1 kasete. Bertso-doinuak: 1.
 • UGARTE, Quique. Nere herria. Madril: Sgae Smach 72 69 811, 1972. M.1978/72. 1 kasete. Bertso-doinuak: 7.
 • URANGA, Amaia. Lilura urdinak . Donostia: Elkar 323 , 1992. D.717/92. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 6.
 • URBIETA, Imanol. Atotxa giroan. Donostia: IZ 132-K, . B.15105/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3 (1 berria).
 • URBIETA, Imanol. Gabon gauean, Xirula mirula. Donostia: Elkar K-79, 1984. SS.594/84. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • URBIETA, Imanol. Haur Kantariak . Bartzelona: Belter 52321, 1969. B.20644/69. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • URBIETA, Imanol. Haur Kantarien Birlorak. Donostia: Elkar, 1990. 4 Kasete + liburua. Bertso-doinuak: 28 (17 berri).
 • URBIETA, Imanol. Oleskariak Otxotea. Donostia: Columbia, 1964. SS.810/64. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 5 (2 berri).
 • URDANGARIN, Mikel. Badira hiru aste. Donostia: Gaztelupeko Hotsak , 1998. D.1204. CD. Bertso-doinuak: 1 berria.
 • URDANGARIN, Mikel. Bar Puerto. Donostia: Gaztelupeko hotsak 042, 2001. D.1127. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • URDANGARIN, Mikel. Espilue. Donostia: Gaztelupeko Hotsak 032 , 2000. CD. Bertso-doinuak: 4 berri.
 • URDANGARIN, Mikel. Haitzetan. Donostia: LAG - KD, 1997. SS.1343/97. CD. Bertso-doinuak: 2 berri.
 • URDANGARIN, Mikel. Zuzenean. Bilbo: Sgae KD-2738, 2011. BI.2738. 2 CD. Bertso-doinuak: 6.
 • URKO . Bihotz bihotzez . Donostia: Gipuzkoako A. Kutxa, 1986. AKP.2/86. Bertso-doinuak: 7.
 • URKO . Donosti maitia. Donostia: Gipuzkoako A. Kutxa, 1982. AKP.1/82. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 9.
 • URKO . Hemen gaude. Madril: Novola NLX-1077, 1977. M.6.964/77. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 2 berri.
 • UROLALDEKO Euskal Eskolak. Urolaldeko bertso zaharrak 1,2. Donostia: IZ 163/164 - K, 1982. SS.649/82. 1 kasete. Bertso-doinuak: 28.
 • URRETXINDORRA (Enbeita). Barcelona: HG 108 , 1975. B.30801. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 12 (3 berri).
 • URRETXINDORRAK (taldea). Kantu nostalgikoak 1. Donostia: Elkar KD 362, 1993. D.713/93. CD. Bertso-doinuak: 6.
 • URRUTIA, Juan Karlos. Herriko Kantak, euskal a,b,d. Bartzelona: Soñua S-114-LP, 1982. B.42839/82. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 8.
 • USANDIZAGA, J.Mª. Euskal Klasikoen Antologia. Donostia: ZC-122, 1997. D.756/97. EGIN diskoteka 12. CD. Bertso-doinuak: 2.
 • UZTAPIDE. Donostia: Sendoa argitaldaria, 2001. D.511/01. CD. Bertso-doinuak: 12.
 • UZTAPIDE. Uztapide bat-batean, Antologia. Donostia: Auspoa 313 , 2009. CD + liburua. Bertso-doinuak: 7.
 • VALVERDE, Antton. Donostia: HG-113 LS / HG-114-K, 1975/1996. D.616/96. EGIN diskoteka 41. Kasete/Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 3 (2 berri).
 • VALVERDE, Antton. Hamabi amodio kanta. Donostia: Elkar KD-755, 2007. CD. Bertso-doinuak: 11.
 • VALVERDE, Antton. Larogeitamazazpi. Donostia: Elkar 474 KD, 1997. CD. Bertso-doinuak: 2 (1 berria).
 • VALVERDE, Antton. Lauaxeta, mendeurrena. Donostia: HG 179 / Elkar ZC-384, 1978/2005. SS.408/78 / D-643/05. BERRIA. Biniloa (LP) / CD. Bertso-doinuak: 3 berri.
 • VALVERDE, Antton. Madril: BCD , 1971. FM. 68-560/71. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • VALVERDE, Antton. Xenpelarren 4 bertso . Madril: CBS 68-543, 1970. M.21516/70. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 4.
 • VALVERDE,Antton . Donostia: HG-11 , 1969. Biniloa (EP). Bertso-doinuak: 3.
 • Valverde-Lekuona-Lete. BERTSO ZAHARRAK Bat, eta Bi. Donostia: HG 95/96 K, 1974. SS.46692/47872/74. Egunkaria saila 6. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 20.
 • VASCO. Madril: CR 12044 K, 1980. M.5594/80. 1 kasete. Bertso-doinuak: 5.
 • VASCONIA. Madril: Columbia C.7092, 1970. M.25254/70. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • VICTOR, Manuel Muñoz. Iparragirre J. M.. Madril: , 1981. M.01C0229. Bertso-doinuak: 9.
 • XALBADOR. Herria eta hizkuntza. Baiona: Elkar K-16, 1977. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6 (1 berria).
 • XALBADOR. Ifarraldeko Kantu Zaharrak I,II. Bartzelona: HG 157/158, 1976. B.4944/4945-1976. 2 Kasete/Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 18 (1 berria).
 • XALBADOR. Odolaren Mintzoa, doñuak 1,2. Baiona: , 1976. 2 Kasete. Bertso-doinuak: 48 (9 berri).
 • XALBADOR. Omenaldia 1976-11-7. Baiona: Elkar 14/15, 1979. 3 Kasete. Bertso-doinuak: 25.
 • XALBADOR-ENBEITA. Zazpiak Bat. Donostia: Sgae ZC-87, 1997. D.205/97. Zazpiak Bat, EGIN diskoteka 71. CD. Bertso-doinuak: 11.
 • XARAMELA Korua. Amodiozko Kantuak. Biarrityz: Laguna Studios, 2005. XA.1205. CD. Bertso-doinuak: 14.
 • XELIZTARRAK. Compagne d´art popular basque. Biarritz: Tic tac TTC-006, 1978. NA.651/78. 1 kasete. Bertso-doinuak: 13.
 • XIBEROKO Kantüak. Ximun Haran jaunak grabatuak. Donostia: Elkarlanean KD-638, 2003. D.1370/03. CD. Bertso-doinuak: 17.
 • XIBEROTARSAK Kantuz. Kantüz. Madril: Sgae CD-01221, 2000. M.7755/00. GARA saila. CD. Bertso-doinuak: 4.
 • XOXOA OSOA. Bilbo: Xoxoa X 10.114 K, 1979. BI 1824/79. 1 kasete. Bertso-doinuak: 3.
 • ZABALETA, Iñaki. Hemeretzi. Donostia: Elkar 179, 1988. SS.391/88. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • ZABALETA, Iñaki. Nafarroatik zehar. Donostia: IZ - 161 - K, 1982. SS.601/82. 1 kasete. Bertso-doinuak: 8.
 • ZAHARRA. Bilbo: Xoxoa 11.158, 1980. BI.2625/80. Biniloa (LP). Bertso-doinuak: 7.
 • ZELAIA, Enrike. Nafarroa  Zazpiak bat. Donostia: EGIN Diskoteka CD-76 ZC-92, 1997. D.200/97. EGIN Diskoteka 76. CD. Bertso-doinuak: 3.
 • ZUBEROA 1, herri.musika sorta. Bartzelona: HG 62 K, 1973. B.7331/73. 1 kasete. Bertso-doinuak: 6 (1 berria).
 • ZUBIRIA, Amaia. Amonaren mengantza. Donostia: IZ 445-KD, 1995. SS.1091/95. CD. Bertso-doinuak: 8 (3 berri).
 • ZUBIRIA, Amaia. Nabil. Donostia: Elkarlanean KD-766, 2008. D.15/08. CD. Bertso-doinuak: 11.
 • ZUBIRIA-GAIGNE. Egun argi hartan. Donostia: Elkar 97, 1985/1996. SS.349/95 / D.618/96. EGIN Diskoteka 57 . Biniloa (LP)/CD. Bertso-doinuak: 5.
 • ZUBIRIA-GAIGNE. Kolorez eta ametsez. Donostia: Elkar 135, 1986. SS.692/86. 1 kasete. Bertso-doinuak: 2.
 • ZUGASTI, Olatz. Bulun bulunka. Donostia: Elkar KD-532, 1999. CD. Bertso-doinuak: 7.
 • ZUMAIAKO Gabon Korua. Kanta kantari gatoz. Zumaia: Zumaiako Udala, 2001. CD. Bertso-doinuak: 10 (3 berri).