Library - View details   To know more about this section

Mendaro Txirristaka bertsolaria

Book: Basque. Online Library collection
Author(s)
Mendaro Txirristaka
Title
Mendaro Txirristaka bertsolaria / Antonio Zavala
Publication
Tolosa: Auspoa, 1974
Collection
Auspoa Liburutegia ; 120 - 121 - 122
Subjects
Bertsolaritza
Content
Testu osoa
Other authors
Zavala, Antonio
Physical description
453 or. ; 18 cm
Type of material
Book
Eduki mota
Bertso collection
Legal deposit
961-1974
ISBN / ISSN
84-7158-128-5
Mendaro Txirristaka bertsolaria: Eusebio Mugertza
Azpiazu (1874-1955) ............................ 11
BERE BURUARI
Konfesio jenerala ............................................ 25
(1950) "Bertsolari onak ikusten ditut..." 29
"Milla ta zortzi eun..." ................................... 37
"San Martin gloriosoaren egunian..."... 44
GIZARTEKO GORA-BERAK
"Nerez Mendaro'n jaiua naiz ni..." .............. 53
"Bestiengandik arrotzak..." ........................ 59
"Garisti salgai ditun..." ............................... 64
"Ez detelako kontzientzia lotsaz euki nai
gordia..." ................................................... 69
(1921) "...Aitortzera nua zer gertatzen
dan..." ........................................................ 74
"Besteren ontasunik..." ................................. 80
(1925) "Kristo zerura iyo zanetik..." ... 89
(1924) "Ez zan leku arlotian..." ..................... 95
"Arkaitz azpiyan iturritxua..." ....................... 100
"Katuak miau eta..." .................................... 106
"Batere sorgiñ-bildurrik gabe..." ................... 111
"Goiko mendiyan ontza kantari..." ................ 116
"Alkarrengana gorrotu gabe..." ..................... 121
"Erruld alkar guri esanda..." ......................... 129
"Bestengatik gaizki montza..." .................. 133
"Baratza on bat zan Euskalerriya..." ... 138
"Sasiak ia estali ditu..." ................................. 147
"Lurrikan samur-senduenian..." ................. 153
"Gure kopetak izerdituta..." ......................... 157
"Saiatzen dira..." ......................................... 167
"Emendik itzuli juan..." ............................... 174
"Festen ondorenian..." ............................... 178
"Merke daude alperrentzat..." .................... 189
"Bertso berriak publikatzeko..." .................. 194
"Mendaro'n jaiua naiz..." ... . ........................ 202
"Ote, txillar, elorri..." ..................................... 206
(1943) "Saski aundi bat ongi betia..." ... 213
DAMA-GALAIAK, SENAR-EMAZTEAK,
NESKA-MUTILZARRAK
Patxi Mokollo eta Juakiña Txelden ............... 217
Neskazarrak (Xeledoni ta Joxepa Antoni) 224
Atsua ta aguria errietan ............................... 227
"Burutik orporaiño..." ................................ 232
"Iru edo lau bertso..." ................................. 235
Senar-emaztiak (Joxe Migel ta Kontxexi) 238
Neska gazteari ................................................ 241
"Nuben Irungo plazan..." ........................... 245
Neskatxa gaztiak ......................................... 249
"Joxepa Antoni, badezu garai..." ................... 252
Mutil zarrak nesfca zarrari .......................... 255
Joxe eta Ana ................. .......................... 260
"Ondarrabia deritzan ziudadian..." ............ 266
"Ego-aizea pil-pil..." ................................... 273
"Orrazturik buruko..." ............................... 279
Patxi Motz eta Makaria ............................... 288
"Gau batian etxetik..." (Pello ta Juakiña) 291
"Poltsan nai ainbat dirua..." .......................... 296
"Lola, nik zure moduan..." (Pepe ta Lola) 299
"Zure jaioterria..." (Felipe ta Jeronima) 303
"Promesa eginta zure moduan..." ............... 306
Neska-mutilzarrak (Pello ta Ana) ................. 310
GURE ERRIA, GURE
GIZONAK, GURE JOKUAK
"Kopeta altxata esan gentzake..." .............. 317
"Euskal-erriaren alabantzan..." .................. 323
"Iduritzen zait..." ......................................... 328
Euzkotar buru argikuari .............................. 332
"Komeni zaigu erdera..." ............................. 337
"Makiña bat inbiri..." .................................... 341
Elkano'ri ......................................................... 346
Elkano ............................................................ 350
(1922) "Kristo zerura igo zanetik..." ... 357
(1927) "...Jesus maitia jaio zenatik..." ... 363
"Gaizki naian ez det nik..." ......................... 366
(1926) "Arraunkalai-estropa..." ................. 369
(1928) "Estropadak izandu..." .................. 373
"Estroparak izandu..." ................................... 376
(1941) Aurtengo estropadak ........................ 380
(1946) Biba Orio! ........................................ 383
"Nua fede onian..." .................................... 386
"Mendarotar bat egiña..." .............................. 390
"Iturriko ura bezin..." ..................................... 394
(1950) "Amalau milla begira..." .................. 398
(1952) "Adierazi nai nuke..." ........................ 402
"Urria illa ta egun amargarrenian..." ... 406
Gora Mateo de la Osa! ............................... 410
Otxoa ta Uzkudun .......................................... 414
Biba Uzkudun! .............................................. 423
Paulino Uzkudun'eri .................................... 428
(1945) "Gusto duanik bada..." ................... 434
(1946) "Bertsuak txit komeni..." .................. 439
"Iñori gorrotorik izan gabekua..." .............. 443
(1950) "Ez beza iñork dudarik..." ................ 446